Bläddra
Sökresultat för Premiss... Rensa filter?
Köp här

Isbn: 9789186743444

Utgivningsår: 20141215

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186743031

Utgivningsår: 20110815

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185343003

Utgivningsår: 20040817

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Harald Gatu

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I varje kollektivavtal, bakom varje paragraf, finns en konkret historia. Mer eller mindre dramatisk. Avtalen bär på spår av kompromisser som gjorts då den ena parten har varit starkare än den andra. I Lönen, makten och värdigheten görs fem nedslag i industriarbetarnas historia: 1905, 1945, 1983, 1995 och 2009. Via…
Köp här

Isbn: 9789186743789

Utgivningsår: 20190107

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185343690

Utgivningsår: 20090216

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185343997

Utgivningsår: 20101129

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Katarina Björkegren, Clara Christiansson, Gabriella Nilsson, Gun-Inger Nilsson, Carina Ohlsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789185343539

Utgivningsår: 20080114

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185343058

Utgivningsår: 20050422

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BB

av: Ingvar Persson

I början av december 2004 blev en skolombyggnad Vaxholmskonflikten för svenska folket. Tidningar, radio och TV rapporterade om Byggnads krav på kollektivavtal och om hur lettiska företaget Laval un Partneris vägrade skriva på. Fackliga organisationer gjorde uttalanden och politiker valde sida. Konflikten i Vaxholm var…
Köp här

Isbn: 9789185343157

Utgivningsår: 20051117

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Göran Färm

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Finanskris och eurokris. Brexit. Allt hetare konflikt med Ryssland. Flyktingkris och stängda gränser. Konflikt om kollektivavtalen och nya lösningar. Kritik mot reaktionära regimer i Polen och Ungern. Parisavtal om klimatet. Skatteflyktsskandaler.    EU har de senaste åren stått mer i centrum för samhällsutvecklingen…
Köp här

Isbn: 9789186743901

Utgivningsår: 20190122

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Lars Jederlund

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vi står inför ett val till Europaparlamentet. Ett ödesval. Hur starka kan de samlade högerextrema populisterna och EU-motståndarna bli? Om EU-parlamentet blir ljusbrunt, eller rent av mörkbrunt, vad sker då med EU? Ödesvalet – en orosanmälan om ett brunare Europa beskriver de partier, ofta ledda av skickliga…
Köp här

Isbn: 9789186743857

Utgivningsår: 20190211

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185343317

Utgivningsår: 20060828

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Petra Bárd, Johan Hirschfeldt, Ewa Letowska, Laurent Pech, Fredrik Sterzel

Kategorier: Juridik Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Offentlig rätt Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Optimismen om ett nytt och demokratiskt samlat Europa, med rättsstat och mänskliga rättigheter, var stor efter det kalla krigets slut och EU:s utvidgning till nya medlemmar i Central- och Östeuropa. Nu är stämningen en annan. I flera EU-länder går utvecklingen i fel riktning. Demokratin och rättsstatstanken har inte…
Köp här

Isbn: 9789186743703

Utgivningsår: 20170908

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185343966

Utgivningsår: 20100416

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BB

av: Werne Kent, Emma Stormdal, Kristina Mattsson, Ulla Pettersson, Kristian Lundberg, Tobias Davidsson, Katarina Lind, Martin Börjeson, Susanna Alakoski

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Köp här

Isbn: 9789186743550

Utgivningsår: 20160316

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Johan Strid

Vi har alla varit där. På möten i idéorganisationer där övertygelse och dialog borde vara allt, men där retorik och konfrontation tar över. Det går att göra annorlunda. Med nya arbetssätt och nytt ledarskap, men utan att behöva förändra organisationen, kan allas åsikter bli viktiga. Metoden heter Påverkanstorg. Det…
Köp här

Isbn: 9789189483224

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Jesper Hansén, Sandra Karlsson, Anna Massarsch, Linda Robertsson, Ulrika Strand

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789185343935

Utgivningsår: 20100420

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Katarina Grut, Göran Brulin, Birgitta Emriksson, Jan Olsson, Carlo Barsotti, Anna Barsotti, Loris Malaguzzi, Gunilla Dahlberg, Harold Göthson, Ann Åberg,

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789185343065

Utgivningsår: 20050617

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Anders Johansson, Anna Danielsson Öberg, Irene Wennemo, Alf Sjöblom, Håkan Svärdman

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen Finansväsen och redovisning Försäkring Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sjukförsäkring Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem
Rötterna till dagens försäkringsbolag och offentliga socialförsäkringar tränger djupt ner i historien. Redan på 1300-talet inrättades den första formen av obligatorisk brandförsäkring i Sverige och ett par hundra år senare blev socknarna skyldiga att ge medellösa åldringar och svårt sjuka fattigvård. I det moderna…
Köp här

Isbn: 9789186743987

Utgivningsår: 20190927

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185343126

Utgivningsår: 20060220

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185343324

Utgivningsår: 20071015

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185343959

Utgivningsår: 20100520

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Birgitta Dahl

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: historia, politik och försvar Socialism och vänsterideologier
Kampen för jämställdhet och internationell solidaritet har präglat hela Birgitta Dahls liv. Hon opponerade sig mot samhälleliga orättvisor redan som skolflicka på 1940-talet, upprördes när hon överallt såg hur kvinnor ansågs mindre värda och blev politiskt aktiv socialdemokrat ett decennium senare under studieåren i…
Köp här

Isbn: 9789186743635

Utgivningsår: 20161101

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BB

av: U Berge,

Tensta, Djurgården, Norra Fäladen, Huddinge, Holma och Gårdsten – sex platser som är så olika och ändå så lika. De är alla bostadsområden, men de är också formare av liv. Hur påverkas vi av den ökade segregationen och att vi allt mer sällan bor sida vid sida med de som är annorlunda? Hur påverkas vi av att…
Köp här

Isbn: 9789189483033

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189483347

Utgivningsår: 20040927

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185343591

Utgivningsår: 20080408

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Sven Bergenstråhle

Köp här

Isbn: 9789185343577

Utgivningsår: 20071001

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Bernt Schiller, Gunnar Gillberg, Klas Grinell, Jan Holmer, Kristina Håkansson, Tommy Isidorsson, Birgitta Jordansson, Roland Kadefors, Örjan Nyström, Ann Schlyter, Birger Simonson, Gill Widell, Lars Åberg

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Isbn: 9789186743161

Utgivningsår: 20120802

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186743246

Utgivningsår: 20130319

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Birgitta Dahl

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap Självbiografi: historia, politik och försvar Socialism och vänsterideologier
Kampen för jämställdhet och internationell solidaritet har präglat hela Birgitta Dahls liv. Hon opponerade sig mot samhälleliga orättvisor redan som skolflicka på 1940­talet, upprördes när hon överallt såg hur kvinnor ansågs mindre värda och blev politiskt aktiv socialdemokrat ett decennium senare under studieåren i…
Köp här

Isbn: 9789186743895

Utgivningsår: 20181009

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189483323

Utgivningsår: 20040301

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Erika Augustinsson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Vill du förändra världen? Vill du förbättra miljön? Vill du ha rättvis ekonomi och global demokrati? Global Utmaning är ett nätverk för kunskap, dialog och handling.
Köp här

Isbn: 9789185343096

Utgivningsår: 20051107

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Åsa Bergman, Robert Fredén, Johan Söderman, Johan Lundin, Lina Brustad, Åsa Johnsen, Peter Håkansson, Johan Kellokumpu, Jonas Bjälesjö, ÄFredrik Nilsson, Sari Pekkola, Thomas Holst

Kategorier: Konst Musik
Köp här

Isbn: 9789185343133

Utgivningsår: 20101108

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185343829

Utgivningsår: 20090511

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Ann Ch. Bergman, Gunnar Gillberg, Lars Ivarsson, Lena Abrahamsson, Göran Ahrne, Gunnar Aronsson, Jonas Axelsson, Birgitta Eriksson, Bengt Furåker, Lena Gonäs, Maiwor Grundh, Henrietta Huzell, Kristina Håkansson, Tommy Isidorsson, Jan Johansson, Jörg W. Kirchhoffeer, Camilla Kylin, Patrik Larsson, Margareta Oudhuis, Åke Sandberg, Egil J. Skorstad

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Köp här

Isbn: 9789186743468

Utgivningsår: 20150610

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Johanna Övling, Ingrid Jakobsson

Kategorier: Historia och arkeologi
Alla har en relation till apotek. Här kan både den som ramlat i brännnässlor och den som behöver medicin för att överleva få hjälp. Många har även en åsikt om apoteken, inte minst efter den senaste omregleringen. Men var det bättre förr? I Doften av apotek får vi följa utvecklingen på nära håll genom 22…
Köp här

Isbn: 9789186743420

Utgivningsår: 20141016

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BB

av: Jörgen Lundälv

Kategorier: Diskriminering och jämlikhet Funktionshinder: sociala aspekter Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
I den offentliga debatten finns det människor med funktions nedsättningar och sjukdomar som sällan eller aldrig kommer till tals. De hörs inte eftersom de inte alltid har en förmåga att kommunicera. Men också på grund av ett allt hårdare samhällsklimat där utsatta grupper inte alltid är önskvärda och till och med får…
Köp här

Isbn: 9789186743956

Utgivningsår: 20191202

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Åsa Petersen

Rättvisa handlar inte bara om pengar. Utan också om makt. Mät dig själv mot normen. Man eller kvinna? Vit eller svart? Straight eller gay? Funktionshindrad eller inte? Åsa Petersen granskar diskrimineringens mekanismer. Hur normen håller inne, stänger ute och förstör. Hur den egentligen tvingar alla människor att…
Köp här

Isbn: 9789189483095

Utgivningsår: 20010101

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185343362

Utgivningsår: 20070427

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC