Bläddra
Sökresultat för Premiss... Rensa filter?

av: Lina Stenberg

Kategorier: Feminism och feministisk teori Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Allt fler svenskar vill ha ett jämställt samhälle för kvinnor och män. Partierna har svarat genom att lansera mer jämställdhetspolitik. Satsningar och förslag som utgår från partiernas egna definitioner av vad jämställdhet är. Den här boken granskar riksdagspartiernas jämställdhetspolitik. Vad leder politiken till? Vem…

Isbn: 9789189077331

Utgivningsår: 20220308

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Isbn: 9789186743444

Utgivningsår: 20141215

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Jonas Nordling

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher
100 000 förtroendevalda har försvunnit från svenska arbetsplatser. Det borde vara ett problem för en modell som bygger på lokal dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare. Eller är det själva systemet som är problemet? Bygger det på en förväntan om engagemang som allt färre är intresserade av? Är fackförbunden…

Isbn: 9789189077256

Utgivningsår: 20211126

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Isbn: 9789186743031

Utgivningsår: 20110815

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Tapio Salonen

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Regional planering och områdesplanering Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor Stadsplanering och kommunal planering Urbana samhällen
Bilden av miljonprogramsområden tecknas ofta i ensidigt dystra färger. Men exemplet Gårdsten i Göteborg visar att det går vända en till synes hopplös situation i ett eftersatt bostadsområde. Det visar att det krävs en uthållighet som varar i årtionden, engagemang som genomsyrar det offentliga åtagandet med ett uttalat…

Isbn: 9789189077195

Utgivningsår: 20210416

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Erik Eje Almqvist

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck
Kring det förra sekelskiftet var grosshandlare Nils Berg en av Sveriges rikaste människor. Han levde ensam och ägnade all sin tid åt affärer. 50 år gammal träffade han kärleken och förändrades i grunden. Han donerade roslagsön Marholmen och motsvarande 30 miljoner kronor för att starta ett vilohem och en skola för…

Isbn: 9789186743314

Utgivningsår: 20140327

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BB

Isbn: 9789185343690

Utgivningsår: 20090216

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Mike Enocksson

Kategorier: Politik och statsskick Politiska ideologier Samhälle och samhällsvetenskap
Vad skulle du säga om jag berättade för dig att vi i svensk grundlag har inskrivet att vi inte kan uppnå full sysselsättning? Att det var folkpartiet som först krävde löntagarfonder? Att vårt pensionssystem är hämtat från Pinochets Chile? Vad skulle du säga om jag berättade för dig att den svenske väljaren knappt har…

Isbn: 9789189077188

Utgivningsår: 20210326

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala effekter av katastrofer Sociala och etiska frågor Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi Välfärd och bidragssystem Välfärdsteori
Pandemin har ställt stora delar av välfärden på sin spets, och både styrkor och svagheter har visat sig. Men vad ska vi dra för slutsatser av pandemin? Hur ska välfärden utvecklas när samhället återgår till det “normala”. I denna antologi skriver några av landets främsta experter, debattörer och författare…

Isbn: 9789189077218

Utgivningsår: 20210920

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BB

Isbn: 9789185343003

Utgivningsår: 20040817

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Isbn: 9789185343317

Utgivningsår: 20060828

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Katarina Grut, Göran Brulin, Birgitta Emriksson, Jan Olsson, Carlo Barsotti, Anna Barsotti, Loris Malaguzzi, Gunilla Dahlberg, Harold Göthson, Ann Åberg,

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Isbn: 9789185343065

Utgivningsår: 20050617

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Isbn: 9789185343126

Utgivningsår: 20060220

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Isbn: 9789186743246

Utgivningsår: 20130319

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Monica Green

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
“Anledningen till att denna bok skrivs är att det behövs fler kvinnor i bolagsstyrelser och i ekonomiskt beslutande församlingar. Ambitionen var att näringslivet kunde ta efter hur den offentliga representationen fördelades mer rättvist. Kvinnor utanför politiken har uttryckt önskemål om stöd, pepp och mod att ta…

Isbn: 9789189077201

Utgivningsår: 20210804

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Katarina Björkegren, Clara Christiansson, Gabriella Nilsson, Gun-Inger Nilsson, Carina Ohlsson

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap

Isbn: 9789185343539

Utgivningsår: 20080114

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Jörgen Lundälv

Kategorier: Genusvetenskap Genusvetenskap: kvinnor och flickor Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala och etiska frågor
För en sådan som jag är det en mycket besynnerlig känsla att skriva dagbok. Inte nog med att jag aldrig någonsin skrivit förr, jag har dessutom på känn att varken jag själv eller någon annan längre fram kommer att ha något intresse av en trettonårig skolflickas utgjutelser. Ur Anne Franks dagbok  Efterlivets politiska…

Isbn: 9789189077140

Utgivningsår: 20210105

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Martin Börjeson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Om man ska urskilja en enskild person som haft betydelse för det sociala arbetets utveckling under senare delen av 1900-talet är det Bengt Hedlén. Som socialchef i Finspång, Norrköping och Malmö arbetade han under nära 40 år för att förändra den gamla fattigvården till en modern socialtjänst. Och som ordförande i…

Isbn: 9789189077263

Utgivningsår: 20211123

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Harald Gatu

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
I varje kollektivavtal, bakom varje paragraf, finns en konkret historia. Mer eller mindre dramatisk. Avtalen bär på spår av kompromisser som gjorts då den ena parten har varit starkare än den andra. I Lönen, makten och värdigheten görs fem nedslag i industriarbetarnas historia: 1905, 1945, 1983, 1995 och 2009. Via…

Isbn: 9789186743789

Utgivningsår: 20190107

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Bo Bernhardsson

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Historien om Arbetet är en historiebok. Men den ställer också frågor om framtiden, som rör arbetarrörelsens uppdrag och ytterst demokratins förutsättningar. Kan en vital och väl fungerande demokrati existera utan medial mångfald? Utan allsidig nyhetsförmedling? När de dominerande medierna i »det nya medielandskapet«…

Isbn: 9789189077249

Utgivningsår: 20211101

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BB

Isbn: 9789185343997

Utgivningsår: 20101129

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Isbn: 9789189483347

Utgivningsår: 20040927

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Ronald Åman

Kategorier: Annan tillverkningsteknik Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Fackförbund Industriell kemi och tillverkningsteknik Industrier och branscher Paper & pulp manufacture & processing Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Timber & wood processing
Pappersindustriarbetarförbundet, Pappers, bildades under oen orolig period i svensk historia, präglad av svält, efterdyningarna av första världskriget och farsoten spanska sjukan Faktum är att Sverige aldrig i modern tid varit närmare en revolution än åren innan bildandet av Pappers.  Nu, 100 år senare, är vår mission…

Isbn: 9789189077058

Utgivningsår: 20201014

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BB

Isbn: 9789185343256

Utgivningsår: 20070521

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BB

av: Susanne Fransson

Kategorier: Arbetsrätt Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga rättigheter Särskilda rättsområden Yttrandefrihetsrätt
Behövs en reglering med särskilt skydd för whistleblowers? Vad skulle den leda till? Susanne Fransson menar att en reglering i första hand skulle bli en kodifiering av gällande praxis. Synen på lojalitetsplikten skulle dock förändras om det blir en skyldighet att internt slå larm. Det skulle inte öka kritikrätten, men…

Isbn: 9789177736882

Utgivningsår: 20180813

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

Isbn: 9789185343058

Utgivningsår: 20050422

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BB

av: Lars Ingelstam

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statlig politik Statlig styrning
Sverige är ett rikt land. Men ett modernt samhälles ekonomi består inte bara av ekonomi. Särskilt under 1900-talet har en rad system byggts upp: försörjningssystem, transportsystem, kommunikationssystem, utbildningssystem och många fler. Det behövs därför systemtänkande (a systems approach) för att förstå hur resurser…

Isbn: 9789189077089

Utgivningsår: 20201125

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Ingvar Persson

I början av december 2004 blev en skolombyggnad Vaxholmskonflikten för svenska folket. Tidningar, radio och TV rapporterade om Byggnads krav på kollektivavtal och om hur lettiska företaget Laval un Partneris vägrade skriva på. Fackliga organisationer gjorde uttalanden och politiker valde sida. Konflikten i Vaxholm var…

Isbn: 9789185343157

Utgivningsår: 20051117

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Göran Färm

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Finanskris och eurokris. Brexit. Allt hetare konflikt med Ryssland. Flyktingkris och stängda gränser. Konflikt om kollektivavtalen och nya lösningar. Kritik mot reaktionära regimer i Polen och Ungern. Parisavtal om klimatet. Skatteflyktsskandaler.    EU har de senaste åren stått mer i centrum för samhällsutvecklingen…

Isbn: 9789186743901

Utgivningsår: 20190122

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Lars Jederlund

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Vi står inför ett val till Europaparlamentet. Ett ödesval. Hur starka kan de samlade högerextrema populisterna och EU-motståndarna bli? Om EU-parlamentet blir ljusbrunt, eller rent av mörkbrunt, vad sker då med EU? Ödesvalet – en orosanmälan om ett brunare Europa beskriver de partier, ofta ledda av skickliga…

Isbn: 9789186743857

Utgivningsår: 20190211

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Jesper Hansén, Sandra Karlsson, Anna Massarsch, Linda Robertsson, Ulrika Strand

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap

Isbn: 9789185343935

Utgivningsår: 20100420

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Per Erik Boivie

Jag vill visa att enskilda initiativ faktiskt kan påverka de större sammanhangen. Att en facklig organisations logga blir en kvalitetsstämpel på databildskärmar världen över är unikt. Det hade inte varit möjligt att åstadkomma detta utan det samarbete som växte fram mellan två stora folkrörelser TCO och Svenska…

Isbn: 9789185343423

Utgivningsår: 20070419

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Margaretha Holmqvist

Kategorier: Barns hälsa Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Populärmedicin och hälsa
I ett land där de flesta har det bra är det lätt att glömma bort utsatta minoriteters situation. Samtidigt skapar rapporter om hur fattigdom och social utsatthet drabbar barn och unga ofta rubriker. Många ser inte problemet. Men de som arbetar med stöd till utsatta barn och unga ser bristerna. De ser också att när…

Isbn: 9789186743505

Utgivningsår: 20150814

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

Isbn: 9789185343416

Utgivningsår: 20070531

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Werne Kent, Emma Stormdal, Kristina Mattsson, Ulla Pettersson, Kristian Lundberg, Tobias Davidsson, Katarina Lind, Martin Börjeson, Susanna Alakoski

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi

Isbn: 9789186743550

Utgivningsår: 20160316

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Staffan I. Linderg, Richard Svensson

Kategorier: Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer Statsskick: demokrati
World Values Survey-undersökningen i Sverige 2011 verkar säga något nytt och skrämmande om de unga mellan 18-29 år: – Var femte ung svensk mellan 18 och 29 år kan tänka sig att sälja sin röst för en mindre summa pengar. – Var fjärde ung svensk tycker inte att det är så viktigt att de får leva i en demokrati men tycker…

Isbn: 9789186743154

Utgivningsår: 20120614

Utgivare: Premiss förlag

Mediatyp: BC

av: Irene Wennemo

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Irene Wennemo berättar om välfärdssamhällets historiska rötter och om den krokiga vägen fram till dagens system där allt fler välfärdstjänster bjuds ut på marknaden och den tillit som byggt välfärdssamhället riskerar att försvagas. Välfärdspolitik bygger på tillit. Vi måste lita på att de resurser som avsätts används…

Isbn: 9789186743390

Utgivningsår: 20140617

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: David Eklind Kloo

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Sociologi: arbete och arbetskraft
Vad vi gör i våra liv avgörs till stor del av vad vi gör på jobbet. Men om arbetet inte är utvecklande, vad gör det då med oss? Om det inte upplevs som meningsfullt, om det man gör inte bidrar till att göra världen bättre? I Arbetets mening möter vi sju personer arbetare och tjänstemän, kvinnor och män, anställda i…

Isbn: 9789189077102

Utgivningsår: 20201207

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC

av: Johan Strid

Vi har alla varit där. På möten i idéorganisationer där övertygelse och dialog borde vara allt, men där retorik och konfrontation tar över. Det går att göra annorlunda. Med nya arbetssätt och nytt ledarskap, men utan att behöva förändra organisationen, kan allas åsikter bli viktiga. Metoden heter Påverkanstorg. Det…

Isbn: 9789189483224

Utgivningsår: 20030101

Utgivare: Premiss

Mediatyp: BC