Bläddra

Pedagogisk retorik : den muntliga relationen i undervisningen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Pedagogisk retorik : den muntliga relationen i undervisningen

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Pedagogisk retorik är ett kunskapsområde där didaktik och retorik förenas. Dagens professionella lärare måste självklart vara ämneskunniga, men det räcker inte. De behöver också ha insikt i hur man väcker intresse för det aktuella ämnet och ökar förståelsen hos de studerande. Med hjälp av rösten, uttryckssättet och yrkesidentiteten framträder läraren som mer eller mindre trovärdig och ämnet som mer eller mindre intressant. Lärarens förmåga att kommunicera kunskap, skapa en trygg lärmiljö och ett öppet samtalsklimat är direkt avgörande för de studerandes lärande. 


Pedagogisk retorik riktar sig till såväl yrkesverksamma lärare som till studerande på akademisk nivå, vilka i sin kommande profession ska leda lärande. Denna bok fick ett hedersomnämnande i Natur & Kulturs manustävling för kurslitteratur till den nya lärarutbildningen. Så här skriver juryn, bestående av Sigbrit Franke, Ingvar Lundberg och Ulf P. Lundgren i sitt utlåtande:


I Pedagogisk retorik ger sig författaren i kast med ett ytterst relevant område som hittills försummats inom lärarutbildningen. Insiktsfullt och kreativt bryter hon ny mark genom att utforska den muntliga relationen, och visa varför den är en förutsättning för att lärare ska kunna utöva och utveckla sin profession på ett tilfredsställande sätt."


Tina Kindberg är docent och universitetslektor i pedagogik och retorik vid Lunds universitet.