Bläddra

Peddling prosperity

Köp här

Peddling prosperity

Köp här
Valser om välfärd har underrubriken Idéentreprenörernas farliga förenklingar och den ekonomiska politiken. Boken berättar bl a om bakgrunden till den nedgång i ekonomin som inträffade under 1970-talet och den recession som inföll i början av 1990-talet, och vilka konsekvenserna blev. Parallellerna mellan USA och Sverige är många. Boken ger ett stycke samtidshistoria, vilket gör att den är av mer permanent intresse än en vanlig debattbok. Paul Krugman ger en rad avskräckande exempel på hur beslutsfattande politiker låter den ekonomiska politiken styras av så kallade experter, av personer som ger sken av att vara insatta men som inte inser konsekvenserna av de förslag de så lättvindigt säljer.