Bläddra

Personaljuridik 2023

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Personaljuridik 2023

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Detta är den trettiosjätte upplagan av boken Personaljuridik. I den första upplagan (1979) myntade Tommy Iseskog begreppet ”personaljuridik”, som beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken är upplagd så att den ska kunna användas som såväl handbok som lärobok inom området.

I den trettiosjätte upplagan, som utkommer mer än fyrtio år efter bokens första upplaga, har samtliga kapitel reviderats med beaktande av ny lagstiftning och utvecklad rättspraxis.

Särskilt viktiga förändringar har gjorts i kapitlen om anställningsavtal – anställningsskydd (viktiga förändringar i lagen om anställningsskydd), kollektivavtal (minimilöner), facklig förtroendeman (anställningsskydd) och uthyrning (anställningsskydd för långtidsinhyrda). Därutöver har boken tillförts ett helt nytt kapitel om personalsäkerhet.