Bläddra

Personaljuridik

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Personaljuridik

Kategorier: Arbetsrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här
Den tjugofjärde upplagan av Personaljuridik innebär uppdateringar av bokens samtliga kapitel med beaktande av ny rättspraxis och beslutade lagändringar.

Särskilt viktiga ändringar har gjorts i kapitlen om kollektivavtal (förslag om en ny uthyrningslag), anställning (nya viktiga domar), medbestämmande (europeiska företagsråd), arbetsmiljö (samverkansreglerna), arbetstid (nya regler för övertid och mertid) samt diskriminering (nya viktiga domar).

Personaljuridik beskriver de juridiska regler som gäller i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Boken kan användas både som handbok och som lärobok inom området.