Bläddra

Praktisk affärsekonomi för chefer och entreprenörer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Praktisk affärsekonomi för chefer och entreprenörer

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Med en större kunskap inom affärsekonomi, och hur du kan använda de ekonomiska verktygen, står du bättre rustad att förstå verksamheten och fatta rätt beslut i varje situation. Boken ger dig de kunskaper, metoder, råd och verktyg som du behöver för att förbättra verksamhetens lönsamhet. Lär dig förstå företagets balans- och resultaträkning, betydelsen av en väl genomtänkt budget och rätt urval av nyckeltal. Få grepp om lönsamhets- och resultatplanering, investeringskalkyler, kapitalbindning, kassaflöde och mycket annat.