Bläddra

Preskription : Om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här

Preskription : Om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här
Detta är den tredje upplagan av en monografi om det civilrättsliga preskriptionsbeslutet. Allmän preskription, dvs. preskription enligt preskriptionslagen, behandlas ingående, både på bredden och djupet. Främst är det ny rättspraxis som har föranlett uppdateringen av arbetet och som författaren bedömt vara av mer väsentlig betydelse.
Gränsen för vad som har kunnat beaktas faller ungefärligen samman med årsskiftet 2010/2011.