Bläddra

Preskription : om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här

Preskription : om civilrättsliga förpliktelsers upphörande efter viss tid

Kategorier: Civilrätt Juridik Rättsordning, rättssystem Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor
Köp här
Denna snart tre decennier gamla preskriptionsmonografi uppdateras med denna upplaga för tredje gången. Trots allt som har hänt under åren är grunden i arbetet oförändrad. Det som har tillkommit i senare upplagor är – utöver vad som följer av ny lagstiftning, praxis och litteratur – huvudsakligen en del fördjupningar. Det gäller också denna upplaga.
Sedan förra upplagan har Stefan Lindskog även gett ut en monografi om betalningar, och som författaren skriver i förordet till den boken kan böckerna Betalning, Kvittning och Preskription ses som en trilogi om penningkravsrätten.