Bläddra

av: Simon Andersson

Kategorier: Bevisrätt Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Beviskravet skälig misstanke är centralt för förundersökningen då de flesta tvångsmedel är knutna till detta beviskrav, liksom de flesta av den misstänktes rättigheter. Trots detta är beviskravet tidigare i princip outforskat. Det framgår varken av lag eller av förarbeten vad beviskravet innebär, och någon publicerad…
Köp här

Isbn: 9789139019176

Utgivningsår: 20161031

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Frantzeska Papadopoulou, Björn Skarp

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättsvetenskap och allmänna rättsfrågor Särskilda rättsområden
Juridikens nycklar ger grundläggande information om hur rättssystemet är uppbyggt och introducerar de mest centrala rättsområdena inom civilrätten och den offentliga rätten. Viktiga frågeställningar är: Vad behöver man veta för att lösa och förebygga juridiska problem? Hur avgörs rättsliga tvister? Hur resonerar och…
Köp här

Isbn: 9789139207962

Utgivningsår: 20170620

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176105313

Utgivningsår: 20160223

Utgivare: Karnov Group Sweden AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139017332

Utgivningsår: 20140214

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BB

av: Roberth Nordh

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Bokpresentation Bokserien Praktisk Process belyser centrala områden inom processrätten, såsom formulering av yrkanden och grunder, bevisfrågor, domens rättskraft osv. Praktisk Process vänder sig främst till praktiskt verksamma jurister och till studenter som vill få en samlad, men ändå någorlunda kortfattad,…
Köp här

Isbn: 9789176786291

Utgivningsår: 20060815

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Patrik Schöldström

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Boken riktar sig till t.ex. domare och advokater och blivande sådana. Den handlar om en arbetsmetod, om ett sätt att systematiskt analysera dispositiva tvistemål. Något varierarad kan arbetsmetoden användas av såväl domare för att analysera ett mål som av ombud för att utforma en talan. Metoden demonstreras på några…
Köp här

Isbn: 9789172236882

Utgivningsår: 20170712

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. Lyckad reform med ny teknik i allmän domstol! Utvärderingen av EMR-reformen (modernisering av rättegången i allmän domstol) visar att reformen har fallit mycket väl ut och varit positiv för såväl enskilda som för rättsväsendet. För tingsrätterna innebar reformen bl.a. ett större…
Köp här

Isbn: 9789138238714

Utgivningsår: 20130129

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Mikael Pauli

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
RÄTTEGÅNG I–V kompletteras med detta tolfte supplement som innehåller tillägg och ändringar, vilka föranletts av ny lagstiftning, praxis och doktrin inom processrätten. Sidhänvisningarna avser åttonde upplagan av Rättegång I, åttonde upplagan av Rättegång II, sjunde upplagan av Rättegång III, sjunde upplagan av…
Köp här

Isbn: 9789139206705

Utgivningsår: 20130117

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Erik Rosqvist, Ylva Killander

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Särskilda rättsområden
Det finns tusentals lagar som påverkar våra liv varje dag. I den här nya utgåvan av Så funkar lagarna presenteras återigen de allra viktigaste lagarna för oss idag. Många av dem är självklara. Den som rånar en butik eller slår ner en främling på gatan bryter mot lagen. Men ibland blir det mer komplicerat, och också…
Köp här

Isbn: 9789188073259

Utgivningsår: 20171016

Utgivare: LL-förlaget

Mediatyp: BC

av: Torkel Gregow

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
I boken behandlas ingående de frågor som möter den som sysslar praktiskt med säkerhetsåtgärder i tvister. Kvarstad och andra säkerhetsåtgärder vänder sig närmast till domstolar och advokater och andra som har behov av en närmare framställning av vad som gäller i fråga om säkerhetsåtgärder med tyngdpunkt på frågor som…
Köp här

Isbn: 9789139016878

Utgivningsår: 20140211

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Peter Krikström, Lennart Johansson

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Ordning och säkerhet i domstol – en handbok är en praktiskt inriktad vägledning i frågor som rör ordning och säkerhet i domstol. Boken behandlar ett flertal situationer som kan vara svåra att hantera i den dömande verksamheten och som inte alltid är uttryckligen reglerade i lag eller belysta i rättspraxis eller annan…
Köp här

Isbn: 9789172237032

Utgivningsår: 20180208

Utgivare: Jure Förlag

Mediatyp: BC

av: Håkan Lavén

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Hur resonerar domare vid våra domstolar när de dömer i brottmål? Hur går det till när domaren t.ex. värderar bevisningen i målet och bestämmer vilket straff en tilltalad ska få för ett brott som har begåtts? I Hur domstolar dömer i brottmål beskrivs på ett lättfattligt sätt innehållet i de regelsystem och den…
Köp här

Isbn: 9789139112952

Utgivningsår: 20130107

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789176788622

Utgivningsår: 20131028

Utgivare: Iustus, Edita

Mediatyp: BB

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
HAR UTGÅTT, GÅR INTE ATT KÖPA. För att effektivisera våra rättegångar, kommer ett flertal olika förslag kommer från Straffprocessutredningen. Bl.a. följande: Om straffet inte överstiger sex månaders fängelse och den tilltalade blivit delgiven, ska rättegången kunna genomföras även om den tilltalade inte är…
Köp här

Isbn: 9789138239087

Utgivningsår: 20130409

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Christian Diesen

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden Straffprocess Straffprocess: bevisregler Straffrätt och straffprocess
Ska den tilltalade fällas för brottet eller ska han eller hon gå fri? Om detta kan det finnas skilda meningar i praktiken. Men även i teorin finns det olika uppfattningar, både om hur beviskravet ska uttryckas och om hur bevis­prövning bör ske. I Sverige har man i praktiken alltmer kommit att använda uttrycket ”bortom…
Köp här

Isbn: 9789139207115

Utgivningsår: 20150115

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Magnus Rörström-Pellgaard

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Sanna berättelser Särskilda rättsområden
När jag var liten hade jag en obändig tro på att visdomen och godheten ökade och att det mänskliga omdömet blev större med åren. Jag trodde att alla vuxna ägde en förmåga att skilja rätt från fel och det onda från det goda. Att de vuxna, alltid och i alla lägen, fattade de rätta och kloka besluten. När jag var liten…
Köp här

Isbn: 9789188105134

Utgivningsår: 20181026

Utgivare: Lange Forlag

Mediatyp: BC

av: Fredrik Sjövall, Samuel Rudvall

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
De europeiska civilprocessförordningarna utgör den praktiskt viktigaste delen av den europeiska och således även den svenska internationella processrätten. I denna bok samlas fyra förordningar med gemensamt tillämpningsområde för förmögenhetsrättsliga tvister. Den internationella processrätten avseende vanliga…
Köp här

Isbn: 9789139017752

Utgivningsår: 20181130

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789174372588

Utgivningsår: 20110608

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

av: Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Lars Heuman

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
I RÄTTEGÅNG IV behandlar professor Per Olof Ekelöf m.fl. den svenska civil- och straffprocessen. Böckerna i serien Rättegång är huvudsakligen avsedda att vara kurslitteratur i juristutbildningen, men är även användbara för praktiskt verksamma jurister. I RÄTTEGÅNG IV behandlas den gällande bevisrätten. Boken behandlar…
Köp här

Isbn: 9789139204817

Utgivningsår: 20090824

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Mikael Mellqvist

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Processrätten är en central del av rättsordningen. Utan en utvecklad processrätt faller egentligen all annan juridik platt till marken. Denna bok är ”förstabok” i processrätt för den som studerar juridik eller andra ämnen där grundläggande processrätt kan vara av intresse. I boken behandlas på ett konkret, vardagsnära…
Köp här

Isbn: 9789176788813

Utgivningsår: 20150827

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av: Anders Eriksson

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Hur fungerar Sveriges rättssystem och våra sociala myndigheter egentligen? Det frågar sig Anders som vi följer genom en rättsprocess där inte endast han själv utan också hans barn blev svårt drabbade. Under ett års tid hade han blivit hotad av en kvinna som han ville separera ifrån. När förhållandet definitivt tog slut…
Köp här

Isbn: 9789163901287

Utgivningsår: 20160212

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BB

av: Per Olof Ekelöf, Henrik Edelstam, Lars Heuman, Mikael Pauli

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
I RÄTTEGÅNG I behandlas bl.a. frågor om de allmänna domstolarna,domare, rättegångens offentlighet, åklagare, advokater och processuella påföljder.Vidare innehåller RÄTTEGÅNG I en inledning till samtliga böcker i serienRÄTTEGÅNG. I denna inledning lämnas bl.a. en redogörelse för de processuella grundbegreppen, allmänna…
Köp här

Isbn: 9789139207559

Utgivningsår: 20160901

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Lars Welamson, Johan Munck

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Processen i hovrätt och Högsta domstolen har tidigare utgivits i tre upplagor med RÄTTEGÅNG VI som huvudtitel och i en fjärde upplaga med nuvarande huvudtitel. I boken behandlar f.d. justitierådet Lars Welamson den svenska civil- och straffprocessen i överinstans. I femte upplagan, som liksom den fjärde ombesörjts av…
Köp här

Isbn: 9789139019015

Utgivningsår: 20160809

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139018032

Utgivningsår: 20141212

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BB

av: Pia Gadd

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Domstolen är en offentlig institution, men det största delen av det som görs, är okänt för många. Efter nitton år som nämndeman och långt över tusen rättegångar av de mest skilda slag, från mord till snatteri, har Pia Gadd skrivit en bok som beskriver denna okända värld och sina upplevelser. Det är en bok med ett…
Köp här

Isbn: 9789175043166

Utgivningsår: 20170203

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BB

av: Thore Brolin, Åke Rehnström, Magnus Widebeck

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Går i detalj igenom förberedelsen, från ansökan om stämning till huvudförhandling. Från praktisk utgångspunkt behandlas de regler som styr domstolens och parternas agerande under denna fas av processen. Innehåller ett flertal exempel och återger i stor utsträckning innehållet i förarbetena. Oumbärlig för alla som…
Köp här

Isbn: 9789139204978

Utgivningsår: 20081003

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Anna Wallerman

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Under ledordet ökad flexibilitet har reformer av rättegångsbalken bland annat inneburit en kraftig ökning av antalet fakultativa regler. Samtidigt har unionsrättens krav på effektivt genomslag i allt högre grad blivit en faktor att räkna med i utformningen och tillämpningen av nationell processrätt. EU-domstolen har i…
Köp här

Isbn: 9789176789346

Utgivningsår: 20150508

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Nya förslag för att domstolarna ska vara trygga och säkra miljöer för brottsoffer, vittnen och andra som vistas i domstolarnas lokaler. Mer i detalj föreslår utredningen: Domstolarna ska få bättre möjligheter att hindra hot, trakasserier och påverkan av brottsoffer och vittnen. Åhörarna ska kunna hänvisas till en…
Köp här

Isbn: 9789138246191

Utgivningsår: 20170601

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: John Neway Herrman, Rasmus Josefsson

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Denna bok är lika mycket en introduktion till rättsområdet skiljedomsrätt som till skiljeförfarandet som praktisk företeelse. Läsaren får följa ett fiktivt skiljeförfarande från start till mål samtidigt som grundläggande skiljedomsrättsliga principer, regler och ”best practice” beskrivs och förklaras. Boken riktar sig…
Köp här

Isbn: 9789139208600

Utgivningsår: 20190517

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Lotta Maunsbach

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Rätten till domstolsprövning är en grundläggande rättighet som förekommer i alla demokratiska stater. Utgångspunkten är att alla har rätt att få sina tvister prövade av en domstol i ett förfarande som uppfyller vissa kvaliteter, en rättvis rättegång, och att staten har ett ansvar att tillhandahålla förutsättningar för…
Köp här

Isbn: 9789139018582

Utgivningsår: 20150526

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Thore Brolin, Åke Rehnström, Magnus Widebeck

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
Går i detalj igenom huvudförhandlingen från planering till meddelande av dom. Här finns praktiska synpunkter på de regler som styr domstolens och parternas ageranden under denna fas av processen. Innehåller ett flertal exempel och återger i stor utsträckning innehållet i förarbetena. Oumbärlig för alla som kommer i…
Köp här

Isbn: 9789139204985

Utgivningsår: 20081003

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Henrik Bellander

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: kostnader och finansiering Särskilda rättsområden
Alla tvistemål aktualiserar frågor om rättegångskostnader. Kostnaderna har t ex betydelse för parternas möjlighet att inleda talan, för valet av ombud, för vilka yrkanden parterna framför och för vad som slutligen kommer till rättens prövning. Kostnadsreglerna i RB har dock rönt litet intresse i litteraturen och de har…
Köp här

Isbn: 9789176789841

Utgivningsår: 20170207

Utgivare: Iustus

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skiljedom, medling och alternativa system för tvistlösning
Utredningen har gjort en översyn av lagen om skiljeförfarandelagen för att säkerställa att lagstiftningen är modern och garanterar ett rättssäkert och effektivt skiljeförfarande. En viktig del i detta är att anpassa lagen ytterligare till internationell standard på området. Utredningen har dessutom lämnat förslag på…
Köp här

Isbn: 9789138242735

Utgivningsår: 20150423

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789139207993

Utgivningsår: 20160826

Utgivare: Wolters Kluwer

Mediatyp: BC

av: Roberth Nordh

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
Bokserien Praktisk process belyser centrala områden inom processrätten, såsom formulering av yrkanden och grunder, rättegångshinder, bevisfrågor, domens rättskraft osv. Praktisk Process vänder sig främst till praktiskt verksamma jurister och till studenter som vill få en samlad, men ändå någorlunda kortfattad…
Köp här

Isbn: 9789177370062

Utgivningsår: 20190222

Utgivare: Iustus, Dimograf

Mediatyp: BC

av: Anders Dereborg, Ann-Christine Lindeblad

Kategorier: Civilrättsliga åtgärder Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden Skada och skadestånd
I takt med att brottsoffrens ställning stärkts har frågor som rör ersättning till dem fått allt större betydelse i rättslivet. Ersättning till brottsoffer kan betalas av gärningsmannen i form av skadestånd eller av ett försäkringsbolag i form av försäkringsersättning. Om det inte är möjligt att få ut ersättningen på…
Köp här

Isbn: 9789139019800

Utgivningsår: 20180305

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198275506

Utgivningsår: 20151005

Utgivare: Den Goda Tisdagen, Stockholm

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9780764525483

Utgivningsår: 20030531

Utgivare: John Wiley & Sons, John Wiley & Sons

Mediatyp: BC

av: Henrik Edelstam, Mikael Pauli

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: domstolar och processordning Särskilda rättsområden
RÄTTEGÅNG II behandlar frågor om – rättegångshinder, – domstolars behörighet, – part- och processbehörighet, – talerätt, – processuella representanter (bl.a. ombud och försvarare), – talan (väckande av talan, olika slag av talan, ändring och återkallande av talan samt…
Köp här

Isbn: 9789139206057

Utgivningsår: 20150817

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Bengt Lindell

Kategorier: Juridik Rättssystem: allmänt Rättssystem: civilprocessen, rättstvister och tvistlösning Särskilda rättsområden
I denna fjärde omarbetade upplaga av Civilprocessen behandlas, liksom i tidigare upplagor, hela civilprocessen. De tre första kapitlen bildar en allmän del vilka beskriver och analyserar processens funktioner, rättegångsreglernas uppbyggnad och systematik samt processuella begrepp och principer. Därefter behandlas…
Köp här

Isbn: 9789176789971

Utgivningsår: 20170919

Utgivare: Iustus, Interak

Mediatyp: BB