Bläddra

Produktionsstyrning i sjukvård

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här

Produktionsstyrning i sjukvård

Kategorier: Hälso- och sjukvård Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt
Köp här
Produktionsstyrning är en term som förknippats mer med tillverkningsindustri än med sjukvård. En välfungerande sjukvård kräver emellertid också att produktionen styrs, utgående från behovet och med optimal användning av de resurser som finns. En viktig del i detta är naturligtvis vårdens rent medicinska innehåll - att genom forskning och utveckling bli allt bättre på diagnostik och behandling. Det är dock tydligt att detta måste kombineras med ständigt förbättrade, säkrare och kostnadseffektivare patientflöden - vilket är vad produktionsstyrning i sjukvården handlar om. Planering av produktionen - och därmed av arbetet - innebär faktiskt också möjligheter till en förbättrad arbetsmiljö i sjukvården, genom minskad variation i belastningen och mindre risk för övertidsarbete. Utbildning och klinisk forskning kan också underlättas av att sjukvårdsproduktionen är noggrant planerad. Effektiv produktionsstyrning kräver inblick i medarbetarnas motivatorer och deras källor till arbetstillfredsställelse. Detaljerad produktionsstyrning innebär även kraftigt förbättrade möjligheter att värdera kostnadsflöden, identifiera ekonomiska avvikelser tidigt, och göra riktade och effektiva insatser mot ekonomiska problem. En effektiv produktionsstyrning i sjukvården är alltså nödvändig av medicinska, etiska, arbetsmiljömässiga och ekonomiska skäl. Författarna Johan Brandt är överläkare och docent, med mångårig erfarenhet som chef i sjukvården. Han har erfarenhet från att driva stora projekt och förändringsprogram i offentliga organisationer. Han har på senare år framför allt engagerat sig i förändringsarbete enligt Lean-filosofin, med mycket goda, dokumenterade resultat. Johan har författat boken "Lean i svensk sjukvård" (2013) och har varit medförfattare i andra skrifter. Han har deltagit i många seminarier, workshops och presentationer av praktisk verksamhetsutveckling i Sverige, Danmark och Norge. Myrna Palmgren är doktor i optimeringslära och har arbetat med planering och styrning inom Region Skåne. Tidigare har hon arbetat med bland annat bemanningsfrågor vid Östergötlands läns landsting och SOS Alarm. Myrna har konsulterfarenhet från en mängd olika verksamheter och har även forskat inom transport- och flygindustrin. Hon utnämndes till Årets kommunalekonom 2012, med motiveringen att hon "på ett föredömligt sätt satt optimering, produktionsoch bemanningsplanering samt kapacitetsplanering på kartan inom den kommunala verksamheten".