Bläddra

Retoriska övningar : Afthonios’ progymnasmata

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Köp här

Retoriska övningar : Afthonios’ progymnasmata

Kategorier: Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Köp här
Hur blir man en bra talare? Redan de gamla grekerna insåg att det inte bara är en fråga om talang man måste öva, öva, öva. Nu kommer retorikövningarna av Afthonios från Antiochia, den antike retorikern och pedagogen som präglade språkundervisningen i skolorna långt in i vår tid, för första gången i svensk översättning, med fyllig introduktion och kommentar. Det är levande texter med tydliga och pedagogiska exempel på retorikens grundbultar: fabel, berättelse, kria, sentens, vederläggning, bekräftelse, allmänplats, lovtal, smädelse, jämförelse, karaktärisering, beskrivning, tes och lagförslag. Översättningen, introduktionen och den utförliga kommentaren är gjord av retorikforskaren och teologen Anders Eriksson vid Lunds universitet.