Bläddra

Rumsklimatet – Miljön mellan väggarna

Kategorier: Bygg- och tung industri Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher
Köp här

Rumsklimatet – Miljön mellan väggarna

Kategorier: Bygg- och tung industri Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher
Köp här
Boken beskriver utförligt hur rumsklimat skapas med kombinationer av bygg- och installationsteknik. Det är kunskap som erfordras vid planering och förvaltning av sunda och energieffektiva byggnader. Boken kan användas vid utbildning inom universitet, högskola, gymnasium och vidareutbildning av yrkesverksamma inom byggbranschen. För att reglera rumsklimat så att det passar olika verksamheter behövs system för ventilation, värme, kyla, befuktning och avfuktning. Val av system ska även anpassas till en yttre miljö som är under förändring mot ett varmare och fuktigare klimat. Under de senaste 40 åren har nya byggnadstekniska och installationstekniska system utvecklats bland annat för att möta ökade krav på energieffektivisering. Det har i många fall lett till utveckling av alltmer känsliga systemlösningar. Erfarenheter från dessa år har visat att mindre lämpliga kombinationer av byggnadstekniska och installationstekniska systemlösningar kan orsaka fuktskador, hälsoproblem och onödig energianvändning. I många fall har system valts utan hänsyn till naturlagar som styr fuktförhållanden, termik, värmeflöde mm. Boken innehåller ett flertal exempel på samband mellan systemfunktioner och fysikens lagar som vi alltid måste förhålla oss till.