Bläddra

av:Marianne Lind

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Ljussätt staden är värdefull för dig som på något sätt berörs av ljusdesign i ditt yrkesliv eller som studerar ämnet. Boken är även till glädje för dig som är intresserad av utomhusbelysningen i staden där du bor och vill få kunskap att förmedla dina önskemål om förbättrad belysning till kommunen på ett övertygande…
Köp här

Isbn: 9789179170448

Utgivningsår:20210216

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BB

av:Dennis Andersson, Ulla Orestål

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Lokala, tidiga bestämmelser och centrala myndighetsregler från 1930-talet fram till 2020 finns återgivna i helhet eller utdrag. Denna femte utgåva har kompletterats med utdrag ur Boverkets byggregler (BBR) som har reviderats ett antal gånger sedan den förra utgåvan av boken utkom 2007. Även OVK-reglerna har omarbetats…
Köp här

Isbn: 9789179170325

Utgivningsår:20200805

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Mats Östlund

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
För tiotalet år sedan angavs kravnivåer på luftflöden för olika verksamheter i ganska stor detaljeringsgrad och av ett flertal myndigheter. Myndigheterna finns kvar men kraven är idag ofta så kallade funktionskrav, utan exakta siffror, som till exempel anger liter per sekund eller kubikmeter per timme. Idag gäller det…
Köp här

Isbn: 9789179170844

Utgivningsår:20210823

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BE

av:Jan Garnert

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknikhistoria Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Vacker och bildrik bok om ljusets och belysningens historia »Ett mästerverk.« Göran Tjäder, redaktör tidningen Hemljus »En av årets bästa böcker … en lärd och vacker bok.« Dick Harrison, Svenska Dagbladet »En upplysande historielektion.« Aftonbladet »Folkbildning när den är som bäst.« M Magasin Tiden före…
Köp här

Isbn: 9789175454047

Utgivningsår:20160920

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av:Per Nylén

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Den här boken ökar din förståelse för seendets betydelse för människans välbefinnande och funktion och hjälper dig till synergonomiska förbättringar på arbetsplatsen. Förbättringar som kan genomföras till låg kostnad på kort tid och som både arbetsgivare och arbetstagare vinner på.
Köp här

Isbn: 9789173651486

Utgivningsår:20120427

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BC

av:Gunnar Lennermo

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Energiteknik Solenergi Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Boken beskriver vad solvärme är och presenterar de vanligaste typerna av solfångare. Den ger också förslag på hur en förstudie till ett solvärmeprojekt kan göras, illustrerat med en mängd systemschemor fram för allt för att visa hur en solvärmeanläggning kan kombineras med andra värmekällor. Här finns en grundlig…
Köp här

Isbn: 9789179170158

Utgivningsår:20200615

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Ulrika Wänström Lindh

Kategorier: Arkitektur Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Inredningsarkitektur Konst Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Hur påverkar belysningen hur vi ser och upplever rum? Att uppfatta rum visuellt är inte alls samma sak som att utgå från det fysiskt mätbara rummet. Är det ljus eller mörker som gör att en yta uppfattas ligga längre bort? Kan ljuset påverka den sociala dynamiken i ett rum? Hur kan man öka trygghetskänslan på en plats?…
Köp här

Isbn: 9789144120980

Utgivningsår:20181003

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Hans Mårtensson

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Med dagens priser på el och olja är det naturligt att många villaägare undersöker möjligheterna till en mer ekonomisk uppvärmningskälla. Att blickarna då vänds mot kaminer, kakelugnar och andra eldstäder är kanske inte så konstigt eftersom de har en lång tradition i de svenska hemmen. Ved är dessutom en miljövänlig…
Köp här

Isbn: 9789153426899

Utgivningsår:20050922

Utgivare: Ica Bokförlag

Mediatyp: BB

av:Sune Häggbom

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Boken beskriver utförligt hur rumsklimat skapas med kombinationer av bygg- och installationsteknik. Det är kunskap som erfordras vid planering och förvaltning av sunda och energieffektiva byggnader. Boken kan användas vid utbildning inom universitet, högskola, gymnasium och vidareutbildning av yrkesverksamma inom…
Köp här

Isbn: 9789144141091

Utgivningsår:20210127

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Bengt-Åke Petersson

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Energi: kraftgenerering, distribution och lagring Energieffektivitet Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Syftet med denna bok är att visa hur man utgående från definierade funktionskrav för byggnadsdelar bygger upp en byggnads klimatskärm och samtidigt uppfyller föreskrivna mål om fuktsäkerhet, energieffektivitet och beständighet. Genom att utformningen relaterar till funktionskrav öppnas möjligheter för nytänkande och…
Köp här

Isbn: 9789144082837

Utgivningsår:20120427

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789175228563

Utgivningsår:20050901

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BB

av:Arne Elmroth

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Juridik Särskilda rättsområden Teknik- och byggnadsrätt Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Byggvägledningen innehåller råd om hur energieffektivisering kan hanteras vid ändring av byggnader. Eftersom energieffektivisering av äldre hus blir allt mer angelägen att genomföra ges rekommendationer till beställare om vilka krav som kan och bör ställas på komponenter och tekniska installationer i samband med…
Köp här

Isbn: 9789179170509

Utgivningsår:20201119

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Anette von Zweigbergk, Gunno von Zweigbergk

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Reglerteknik för fastigheter förklarar grundläggande begrepp inom styr- och reglerteknik  med fokus på fastigheter. Faktaboken är framtagen för fastighetsbranschen, men är avsedd för alla som behöver förstå reglerteknik utan att ha särskilda förkunskaper. Den kan användas som kursbok eller för självstudier. Innehållet…
Köp här

Isbn: 9789198282504

Utgivningsår:20151005

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Per Nylén

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Ämnet synergonomi handlar främst om att optimera synförhållanden och belysning. Men även om aspek­ter som inte har med seendet att göra, till exempel dagsljusets betydelse för vakenhet, hälsa och välbe­finnande. Denna bok, Syn och belysning i arbetslivet, beskriver synergonomiska principer grundade på synfysiologi och…
Köp här

Isbn: 9789173653114

Utgivningsår:20220208

Utgivare: Prevent - arbetsmiljö i samverkan Svenskt näringsliv

Mediatyp: BC

av:Abolfazl Hayati

Kategorier: Arkitektur Arkitektur: sakrala byggnader Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Konst Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Natural ventilation is the dominating ventilation process in ancient buildings like churches, and also in most domestic buildings in Sweden and in the rest of the world. These buildings are naturally ventilated via air infiltration and airing. Air infiltration is the airflow through adventitious leakages in the…
Köp här

Isbn: 9789188145178

Utgivningsår:20180323

Utgivare: Gävle University Press

Mediatyp: BC

av:Svein Arne Strømsodd, Jon Erik Solberg

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Hus och hem Livsstil, hobby och fritid Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Den kompletta boken om ved och vedhuggning. I centrum står vedhuggarens bästa vän – motorsågen. I rikt illustrerade kapitel går författarna igenom sågens olika funktioner, de rätta teknikerna, den bästa säkerhetsutrustningen och experternas tips. Här lär man sig att proffsigt och säkert fälla, kvista och kapa upp träd,…
Köp här

Isbn: 9789155264017

Utgivningsår:20170307

Utgivare: Bokförlaget Semic

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA I TRYCKT FORM. Iskalla fakta om oreglerade fjärrvärmevinster! Fjärrvärme finns i 250 av landets 290 kommuner. Ägandet av fjärrvärme har övergått från kommunen till annan ägare i ca 100 kommuner, med högre priser som följd. Rapportens författare hävdar att argumenten för en…
Köp här

Isbn: 9789138235584

Utgivningsår:20110419

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Går det att pressa priserna på värme? Föreslår att fjärrvärmesystemet ska öppnas för konkurrens så att även andra aktörer än ägarna av fjärrvärmenäten kan utnyttja dessa för sin distribution.För att konkurrensen ska bli effektiv samtidigt som kunderna skyddas mot oskälig prissättning föreslås att krav på åtskillnad…
Köp här

Isbn: 9789138235836

Utgivningsår:20110511

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC