Bläddra

Säker användning av lift

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Säker användning av lift

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Boken "Säker användning av lift" ingår i den teoretiska och praktiska liftutbildningen. Boken ska ge dig kunskaper om hur du blir en säker och effektiv användare av mobila arbetsplattformar. Kapitlen i den här boken tar upp de teoretiska kunskaper som du behöver lära dig. De teoretiska kunskaperna måste kompletteras med praktisk övning. Efter varje kapitel följer några arbetsuppgifter. Dessa gör att du lättare minns innehållet du har lärt dig från de olika kapitlen. Boken är i sin helhet baserad på Liftläroplanen (LLP). Liftutbildningsrådet (LUR) förvaltar LLP och är ansvarig för dess innehåll och utveckling. Bokens uppläggning, teckenstorlek och layout har ägnats särskilt stor uppmärksamhet för att alla med skriv- och språksvårigheter ska ha goda förutsättningar att klara av den teoretiska delen.