Bläddra

av:Hillevi Gavel

Kategorier: Matematik för ingenjörer Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Grundlig matematik riktar sig till den som vill försäkra sig om att ha de förkunskaper som krävs för att klara matematiktunga utbildningar på högskolan, utan att ha läst gymnasieskolans högre matematikkurser. Eftersom matematiken är hierarkiskt uppbyggd, så att delarna bygger på varandra, kan kunskapsluckor inom de…
Köp här

Isbn: 9789144120966

Utgivningsår:20170822

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Anders Andersson, Magnus Holmsten, Viktoria Jonasson, Kerstin Mattiasson, Mats Lidbeck, Bertil Magnusson, Peter Bremer, Johan Hedberg, Gunn-Mari Löfdahl, Svein Ruud, Peter Lau

Kategorier: Instrument och instrumenteringsteknik Mätteknik och kalibrering Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Hur varmt är det i tanken? Vilket tryck ger pumpen? Det är två exempel på frågor som kan besvaras med processmätteknik. Att mäta är att veta, sägs det, men det gäller också att veta hur bra man mäter! Felaktiga mätresultat skapar problem, osäkerhet och kan rent av vara farliga. I den här boken får du hjälp att undvika…
Köp här

Isbn: 9789186319823

Utgivningsår:20110101

Utgivare: SP Mätteknik

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789153420149

Utgivningsår:20020601

Utgivare: Massolit Förlag

Mediatyp: BB

av:Kristina Säfsten, Maria Gustavsson

Kategorier: Forskning och informationshantering Ingenjörsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Vetenskapsmetod
I den här boken beskrivs hela forskningsprocessen: från problemformulering till presentation och granskning av resultat. Den är avsedd för metodkurser inom tekniska utbildningar, med utgångspunkt i ingenjörsutbildningens vetenskapstradition och ingenjörens bildningshistoria. Boken redogör för ett urval av…
Köp här

Isbn: 9789144067421

Utgivningsår:20190730

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Lars-Ingemar Hultqvist

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Isbn: 9789153421115

Utgivningsår:20010101

Utgivare: Massolit Förlag

Mediatyp: BB

av:Kristina Säfsten, Maria Gustavsson

Kategorier: Forskning och informationshantering Ingenjörsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Vetenskapsmetod
This book covers the entire research process: from formulating a research problem to presenting and reviewing the results. It is intended to be used in methodology courses in engineering programs on the basis of the scientific tradition in engineering and how engineers have historically been trained. The book presents…
Köp här

Isbn: 9789144122304

Utgivningsår:20200224

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Mats Röjne

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
TV-handboken är den kompletta läroboken för antenn och kabel-TV-teknik i grunden. Anpassad för antennbranschen och för elprogrammet inom gymnasiet. Tredje upplagan år 2012. Ersätter ”antenn-och kabel-TV-teknik” upplaga 1 (2007) och upplaga 2 (2009). Liknar de äldre upplagorna i upplägg men innehåller inte…
Köp här

Isbn: 9789198046106

Utgivningsår:20120820

Utgivare: TeamSat AB

Mediatyp: BB

av:Kerstin Wergeni-Larsson

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Isbn: 9789153421726

Utgivningsår:20011001

Utgivare: Massolit Förlag

Mediatyp: BB

av:Lars-Ingemar Hultqvist

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Isbn: 9789153420163

Utgivningsår:20020401

Utgivare: Massolit Förlag

Mediatyp: BB

av:Myrtel Johansson, Maria Sandström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Undervisning i specifika ämnen
Vi lever i en teknikintensiv värld, där vi hela tiden möter teknik i form av olika tekniska konstruktioner, maskiner, hemelektronik och samhällets tekniska system. Därför är kunskaper om och i teknik viktiga för människor i alla åldrar. Att redan tidigt i skolan få leka med, prova och utveckla egna tekniska lösningar…
Köp här

Isbn: 9789151103099

Utgivningsår:20200805

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

av:Erik Berglund

Kategorier: Ergonomi Kommersiell konst och design Konst Möbeldesign Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Inom ergonomisk forskning finns idag ett omfattande material som kan spela en viktig roll vid formgivning av bekväma och sittriktiga möbler. Ändå är det uppenbart att detta material alltför litet tillämpas i praktiskt möbelskapande. En av orsakerna till detta är att det vetenskapliga materialet ofta är svårtillgängligt…
Köp här

Isbn: 9789178840274

Utgivningsår:20040601

Utgivare: Hans Richter Läromedel

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789186642051

Utgivningsår:20140519

Utgivare: Aviatic Förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789153419310

Utgivningsår:20011201

Utgivare: Massolit Förlag

Mediatyp: BB

av:Lorenzo Frassinetti, Jan Scheffel

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Fångar det centrala i vektoranalysenLäroböcker i vektoranalys är ofta kortfattade. Denna bok, som kan användas för såväl grundläggande som mer avancerade kurser, behandlar ämnet mer utförligt. Läroböcker i vektoranalys är ofta kortfattade. Denna bok, som kan användas för såväl grundläggande som mer avancerade kurser,…
Köp här

Isbn: 9789147126170

Utgivningsår:20190703

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789153419280

Utgivningsår:19980401

Utgivare: Massolit Förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Ergonomi Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Den här boken ger högskolestuderande grundläggande kunskaper för att i sina framtida yrkesroller kunna utforma produkter och arbetsplatser med hänsyn till människans förmågor och begränsningar.
Köp här

Isbn: 9789173652636

Utgivningsår:20191101

Utgivare: Prevent

Mediatyp: BB

av:Per Hemgren

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Huset du äger är den allra första boken som den nyblivne husägaren behöver skaffa sig. Den handlar om hur man ska sköta och skydda sitt hus för att undvika skador och få bästa ekonomi på kort och lång sikt. Att sköta sitt hus kräver kunskap. Boken pekar på vilka punkter man ska vara särskilt uppmärksam på så att man…
Köp här

Isbn: 9789153426813

Utgivningsår:20050913

Utgivare: Ica Bokförlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144380117

Utgivningsår:19930101

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Karl Taavola

Kategorier: Matematik för ingenjörer Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Ritningsläsning från grunden är avsedd för grundläggande kurser i ritningsläsning och ritteknik Avsedd för Industriprogrammet och Teknikprogrammet. Läromedlet består av tre delar och Lärarhandledning 1. Faktabok: 136 sidor med färgtryck 2. Övningsbok: 56 sidor med färgtryck 3. Lösningar: 56 sidor Lärarhandledningen på…
Köp här

Isbn: 9789188816252

Utgivningsår:20100505

Utgivare: Athena lär

Mediatyp: BB

av:Norberg Rune, Lönnelid Sture

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Isbn: 9789175821696

Utgivningsår:20140701

Utgivare: Stiftelsen Kompendieutgivningen

Mediatyp: BC

av:Stefan Sjöholm, Lennart Lindh

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Isbn: 9789144024714

Utgivningsår:20030404

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

av:Hans-Gunnar Samuelsson, Lotta Åberg

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Isbn: 9789173331289

Utgivningsår:20051201

Utgivare: Akvedukt Bokförlag

Mediatyp: BC

av:Åsa Wikberg-Nilsson, Åsa Ericson, Peter Törlind

Kategorier: Industridesign Kommersiell konst och design Konst Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk design
Vad är egentligen design och vad gör en designer? Hur går det till när något ska utvecklas? Varför ser saker och ting runt omkring oss ut som de gör? Design – process och metod besvarar dessa frågor och väcker intresset att veta mer om användarcentrerad design, designtänkande och innovation. Design – process och metod…
Köp här

Isbn: 9789144143392

Utgivningsår:20210521

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Karin Spets

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk ritning
Ritteknik handlar om hur man framställer ritningar i byggprocessen. Boken ger exempel på byggprojektets olika handlingar samt när i processen de framställs. Byggnadsritningarna följer redovisningsstandarden enligt Bygghandlingar 90, som är byggbranschens rekommendationer för hur man utformar enhetliga bygghandlingar.…
Köp här

Isbn: 9789144079561

Utgivningsår:20151023

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Fredrik Gröndahl, Magdalena Svanström

Kategorier: Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna lärobok som vänder sig mot grundkurser i hållbar utveckling på universitet och högskolor har som målsättning att ge en förståelse av vad begreppet hållbar utveckling innebär. Författarna arbetar båda aktivt med hållbar utveckling både på KTH och Chalmers och ute i samhället och har mångårig erfarenhet av att…
Köp här

Isbn: 9789147093489

Utgivningsår:20110124

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Ove Erlandsson, Bjarne Herskin, Stefan Lagerkrans, Reinhold Näslund, Esa Vuorinen

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Isbn: 9789144600710

Utgivningsår:19990409

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789178432172

Utgivningsår:20060601

Utgivare: Bokförlaget Arena

Mediatyp: BB

av:Stefan Björklund, Göran Gustafsson, Lennart Hågeryd, Bengt Rundqvist

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Karlebo handbok har varit verkstadsfolkets bibel sedan 1936. Den 16:e upplagan är kraftigt omarbetad och utvidgad. Nya områden har tillkommit och all text och bild är granskad och uppdaterad. Idag riktar sig boken till tekniker på alla nivåer, från skolelev till civilingenjör. Den tjänar som lärobok och uppslagsverk…
Köp här

Isbn: 9789147115006

Utgivningsår:20150812

Utgivare: Liber

Mediatyp: BB

av:Karl Taavola

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknisk ritning
Det här läromedlet används på högskolans ingenjörsutbildningar på gymnasiets tekniska utbildningar samt på utbildningar på större företags egna yrkesutbildningar. Faktaboken används även som handbok i industrin t ex av konstruktörer.
Köp här

Isbn: 9789188816191

Utgivningsår:20190909

Utgivare: Athena lär

Mediatyp: BC

av:David Lagercrantz

Kategorier: Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppfinningar och uppfinnare
Håkan Lans är Sveriges största uppfinnare i modern tid. Han är en av teknikerna bakom datormusen, innehavare av patentet för färg i datorer och skapare av ett sofistikerat satellitsystem som blivit världsstandard för världens båt- och flygtrafik. Men han har tvingats bli mer än innovatör. Han har dragits in i en…
Köp här

Isbn: 9789164202086

Utgivningsår:20061016

Utgivare: Piratförlaget

Mediatyp: BC

av:Mats Engwall, Anna Jerbrant, Bo Karlson, Fredrik Lagergren, Per Storm, Paul Westin

Kategorier: Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Everyone who works in a technology-intensive context must be able to conduct business activities, make financial assessments, and understand the relationship between technology and management. Thus, there is a huge demand for people with a good knowledge of management and business administration at the interface with…
Köp här

Isbn: 9789144107882

Utgivningsår:20160812

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Katarina Danielsson

Kategorier: Industridesign Kommersiell konst och design Konst Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi Nostalgi Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppfinningar och uppfinnare
Den perfekta presentboken! Vi lever i ett prylsamhälle. Vi älskar fina, väldesignade och praktiska saker. Saker som underlättar vardagen, som är snygga att se på, sköna att hålla i, roliga att leka och pyssla med. Den vackra, rikt illustrerade och underhållande boken Svenska prylar har gjort sakletarens jobb och samlat…
Köp här

Isbn: 9789175453064

Utgivningsår:20150924

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

av:Michela Cozza

Kategorier: Ingenjörsvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi Sociologi och antropologi Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Tvärvetenskap
Key Concepts in Science and Technology Studies is an introduction to the interdisciplinary field of science and technology studies through concepts that are also used in other areas, from design to organization studies. The book is relevant for students at bachelor and master level as well as for doctoral students and…
Köp här

Isbn: 9789144133638

Utgivningsår:20210107

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Jan Garnert

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknikhistoria Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Vacker och bildrik bok om ljusets och belysningens historia »Ett mästerverk.« Göran Tjäder, redaktör tidningen Hemljus »En av årets bästa böcker … en lärd och vacker bok.« Dick Harrison, Svenska Dagbladet »En upplysande historielektion.« Aftonbladet »Folkbildning när den är som bäst.« M Magasin Tiden före…
Köp här

Isbn: 9789175454047

Utgivningsår:20160920

Utgivare: Historiska Media

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789153419594

Utgivningsår:20020401

Utgivare: Massolit Förlag

Mediatyp: BB

av:Myrtel Johansson, Maria Sandström

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Undervisning i specifika ämnen
Vi lever i en teknikintensiv värld, där vi hela tiden möter teknik i form av olika tekniska konstruktioner, maskiner, hemelektronik och samhällets tekniska system. Därför är kunskaper om och i teknik viktiga för människor i alla åldrar. Att redan tidigt i skolan få leka med, prova och utveckla egna tekniska lösningar…
Köp här

Isbn: 9789140691668

Utgivningsår:20150818

Utgivare: Gleerups Utbildning AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144029030

Utgivningsår:20030309

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188816214

Utgivningsår:20110405

Utgivare: Athena lär AB

Mediatyp: BB

av:Pär Blomkvist, Anette Hallin

Kategorier: Ingenjörsvetenskap Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Method for engineering students provides an overview of how to formulate, design, produce and deliver a thesis of good quality. The book is relevant for all types of degree projects on bachelors’ and masters’ levels and is also useful when performing research work in other contexts. This is the first comprehensive book…
Köp här

Isbn: 9789144095554

Utgivningsår:20150313

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Torsten Langvig

Kategorier: Elektronik och kommunikationsteknik Kommunikationsteknik / telekommunikation Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Teknikhistoria Teleteknik
Den här boken är den första som handlar om tekniskt historiska föremål. Boken vänder sig både till den äldre och yngre generationen. Den äldre som kommer ihåg när en telefon var en telefon, och den yngre som bara har sett en smartphone. Förutom bilder på de olika telefonerna, från dåtidens trådbundna till nutidens…
Köp här

Isbn: 9789175656502

Utgivningsår:20201006

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC