Bläddra

Säker användning av truck

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Säker användning av truck

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och säkerhetsfrågor Industrier och branscher Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Truckboken "Säker användning av truck" är en lärobok för A- och B-truckar. Kapitlen i den här truckboken tar upp de teoretiska kunskaper du behöver lära dig i truckkategorierna A och B. Efter varje kapitel följer frågor som gör att du lättare minns innehållet du har lärt dig. Truckboken är i sin helhet baserad på Riktlinjer för truckförares kunskaper och färdigheter, TLP 10. Teckenstorlek, layout och uppläggning har ägnats särskilt stor uppmärksamhet för att alla med läs- och skrivsvårigheter ska ha goda förutsättningar att klara av den teoretiska delen.