Bläddra

Samlade Skrifter D. 4, 1781 – 1782

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Köp här

Samlade Skrifter D. 4, 1781 – 1782

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk teori och filosofi Nationalekonomi Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Statsvetenskap och politisk teori
Köp här
Kyrkoherden och riksdagsmannen Anders Chydenius (17291803) var en produktiv skriftställare och framgångsrik politisk aktör. Band 4 av Anders Chydenius Samlade skrifter innehåller hans vinnande bidrag i en skriftlig predikotävlan arrangerad av Theologico-homiletiska sällskapet i Uppsala i början av 1780-talet. För tävlingen skrev Chydenius sammanlagt elva predikningar över tio Guds bud och bifogade därtill en skiagrafi och ett kortare utkast till några inträdespredikningar. Budordspredikningarna som utgör den största tematiska helheten i Chydenius författarskap erbjuder en intressant klangbotten för hans ekonomiska och politiska texter. Introduktionen och kommentarerna är skrivna av fil.dr och teol.dr Carola Nordbäck. I Samlade skrifter utges Chydenius skriftliga kvarlåtenskap i textkritisk form i fem band.