Bläddra

Sammanhang : vad växten kan lära oss : ansatser till en fenomenologisk ekologi

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Fenomenologi och existentialism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Matematik och naturvetenskap Miljön Modern filosofi: från 1800
Köp här

Sammanhang : vad växten kan lära oss : ansatser till en fenomenologisk ekologi

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Fenomenologi och existentialism Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Hållbar utveckling Matematik och naturvetenskap Miljön Modern filosofi: från 1800
Köp här
Växten som vi skyndar förbi är intimt sammankopplad med sin omgivning och lever av denna intimitet. Om vi slutar gå bakom ryggen på naturen. Om vi saktar in lite, om vi böjer oss ned och riktar vår uppmärksamhet mot växten, kan den lära oss något. Vår förmåga till uppmärksam iakttagelse är grundläggande för ett vårdande förhållande till naturen - för hur skulle vi kunna vårda det vi inte känner till? Och vad är en växt egentligen? Det är lätt att kritisera vårt nuvarande förhållande till vårt gemensamma ekologiska sammanhang. Det är inte lika lätt att komma vidare. Hur kan vi stödja naturens utvecklande strukturer istället för det som bidrar till dess upplösning? SAMMANHANG är en fälthandbok, en praktisk anvisning för hur vi kan utveckla ett livsstödjande sätt att interagera med världen och komma vidare med omställningen till ett långsiktigt hållbart samhället. Växten visar att vi kan lära oss att tänka på ett sätt som inte bygger hinder mellan oss själva och vår mångfaldigt differentierade värld. Men vi behöver vara där. Böja oss ned och undra lite oftare. Det handlar om att sluta gå bakom ryggen och istället utveckla närvaro och uppmärksamhet. Det är inget givet, men något vi kan öva. Denna essä är en samling ansatser till en fenomenologisk ekologi som kan stödja en sådan utveckling. Om författaren: Craig Holdrege, fil dr, är medarbetare vid Nature Institute i Ghent, delstaten New York. Han arbetar med att utveckla det som Goethe kallade för en omsorgsfull empirism - ett forskningsförfarande som strävar efter att lära av naturen. Holdreges forskning präglas av ett försiktigt och kritiskt tänkande både vad det gäller våra intentioner med forskningen och hur vårt sätt att tänka påverkar vår förståelse av naturen. När Holdreges bok, Genetics and the Manipulation of Life: The Forgotten Factor of Context, kom ut 1996 var det en av de första sammanställningarna rörande ärftlighetens kontextuella natur. Han har en doktorsexamen i filosofi vid Prescott College, Arizona, en master i fenomenologisk forskning vid Science Research Laboratory vid Goetheanum, Schweiz och en kandidat i filosofi från Beloit College, Wisconsin.