Bläddra

Sånger från jorden : 32 röster för en ny relation till planeten

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Köp här

Sånger från jorden : 32 röster för en ny relation till planeten

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Miljötänkande och miljöideologi
Köp här
Sånger från jorden är en annorlunda bok om de samhällsutmaningar vi står inför. Här är inte grön teknik och politiska styrmedel i fokus, istället diskuteras psykologiska, filosofiska och existentiella frågor – de ”inre” perspektiven på hur vi ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle. Möt 32 röster – däribland Fredrik Lindström, Sara Granér och Lasse Berg – som med texter, dikter och serieillustrationer kommenterar dagens samhälle och behovet av förändring.