Bläddra

SEK Handbok 438 – Högspänningshandboken – SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 med Högspänningsguiden

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

SEK Handbok 438 – Högspänningshandboken – SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 med Högspänningsguiden

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Handboken innehåller standarderna SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 i svensk översättning. Dessutom ingår en guide med kommentarer och vägledning till standarderna, utarbetad av SEK TK 99. Bland nyheterna märks en tabell med de avsnitt som innehåller sådant som måste överenskommas mellan beställare och leverantör. Andra nyheter är nya luftavstånd och riktvärden för avstånd runt transformatorer utomhus och en förenkling av reglerna för utrymningsvägar. Högspänningshandboken vänder sig till dem som beställer, projekterar och utför högspänningsanläggningar, inklusive ombyggnad och utökning av befintliga anläggningar. Handboken omfattar inte kraftledningar.