Bläddra
Köp här

Isbn: 9789198452105

Utgivningsår:20190313

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189667150

Utgivningsår:20041201

Utgivare: SEK Svensk elstandard

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189667877

Utgivningsår:20170509

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

Mediatyp: BZ

Utgått

Isbn: 9789189667167

Utgivningsår:20050101

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

Mediatyp: BC

av:Lars Bergström, Lars Nordlund

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Denna lärobok i ellära fokuserar på kretsteori men ger även grundläggande fältteoretiska kunskaper. Innehållet är organiserat så att kretsteorin och fältteorin kan läsas oberoende av varandra och i önskad ordningsföljd. Grundläggande elektrisk mätteknik har integrerats i framställningen. I samband med att olika…
Köp här

Isbn: 9789147106196

Utgivningsår:20120731

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:Anette Zweigbergk, Gunno Zweigbergk

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Ellära och elteknik Hur kopplas battericeller i en elbil?Vad menas med huvudspänning och fasspänning?Hur distribueras el och vad är elkvalitet? Boken omfattar bl.a. likström, begrepp och beräkningar för växelström samt trefassystem med Y- och D-koppling. Innehållet täcker även eldistribution och jordningsystem, kablar,…
Köp här

Isbn: 9789198282542

Utgivningsår:20201008

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189667983

Utgivningsår:20190201

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789197380898

Utgivningsår:20021201

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

Mediatyp: BB

av:Sven-Bertil Kronkvist

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Gemensamt för all elektronisk utrustning är att den måste försörjas med likspänning och likström. Detta görs på olika sätt beroende på vad det är för sorts elektronikutrustning. Ett bra sätt att börja elektronikstudier är därför att lära sig hur detta går till och om nya komponenter allt eftersom de ingår i…
Köp här

Isbn: 9789177735526

Utgivningsår:20180808

Utgivare: Revma utbildning

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189667235

Utgivningsår:20060101

Utgivare: SEK Svensk elstandard

Mediatyp: BC

av:Anette von Zweigbergk, Gunno von Zweigbergk

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Funktionslära Matematik Matematik och naturvetenskap Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Boken innehåller tillämpad matematik för elteknik och har såväl teori som en stor mängd övningar med facit. Den är avsedd att användas för utbildning och passar alla som vill öva på att räkna med el, eller som vill uppdatera sina kunskaper i såväl matematik som el.De inledande delarna omfattar bl.a. prefix, räkneregler…
Köp här

Isbn: 9789198282528

Utgivningsår:20191104

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Hans Lundqvist

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Serien Konstruktion A består av två böcker, Maskinteknik och Elteknik. Böckerna är avsedda för kursen Konstruktion A på teknikprogrammet och ger eleverna bra och grundläggande kunskaper i maskinteknik och elteknik.
Köp här

Isbn: 9789127581975

Utgivningsår:20050913

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189667242

Utgivningsår:20060202

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

Mediatyp: BC

av:Jan Sköld

Kategorier: Båtsport Elektronik och kommunikationsteknik Elektroteknik Energiteknik Sport, idrott och friluftsliv Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Vattensport
Fritidsskepparen – El, elektronik och nätverk ombord El, elektronik och nätverk ombord är boken för den som på ett pedagogiskt sätt vill lära sig hur elsystem, elektronisk utrustning och marina nätverk fungerar och samverkar ombord på en fritidsbåt. Boken beskriver ellära i text och bild på ett grundläggande…
Utgått

Isbn: 9789152710609

Utgivningsår:20220110

Utgivare: Fritidsskepparen Sverige AB

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789144000879

Utgivningsår:20060316

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Sven Spiegelberg, Bo Ståhl, Anders Nordqvist, Hans Kilander, Paul Håkansson, Per Sörsäter

Kategorier: Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Faktaboken Mekatronik 1 inleds med en bild av hur branschen för området ser ut och vad de olika arbetsuppgifterna innebär inom yrkesområdet automation. Därefter förklaras begreppet Mekatronik genom att visa på mekatroniken i elevens vardag. Boken behandlar sedan grundläggande mekanik, elektroteknik och styrteknik, samt…
Köp här

Isbn: 9789147107353

Utgivningsår:20120508

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189667426

Utgivningsår:20101001

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789198452143

Utgivningsår:20190507

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189667211

Utgivningsår:20071201

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789185355990

Utgivningsår:20070525

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Simon Siggelsten

Kategorier: Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Boken ger en introduktion till elteknik i byggnader, lämplig för kurser inom byggutbildningar, fastighetsföretagarprogram eller som en del av installationstekniken. Den kan också läsas av yrkesverksamma som söker en introduktion till ämnet. Byggnadsingenjörer, fastighetsföretagare och andra aktörer i byggprocessens…
Köp här

Isbn: 9789144130743

Utgivningsår:20211019

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Göran Sidén

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Förnybar energi är ett område i snabb utveckling, inom EU finns målet 27 % förnybar energi år 2030, vilket innebär en fördubbling från 2012. I världen har den årliga ökningen varit mer än 20 % åren 2004–2014 för solceller och vindkraft. Utvecklingen är driven av klimatfrågan, där övergång till förnybar energi ger en…
Köp här

Isbn: 9789144108865

Utgivningsår:20150724

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Gunnar Lennermo

Kategorier: Alternativa och förnybara energikällor och teknik Byggnadskonstruktion och byggnadsmaterial Energiteknik Solenergi Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Uppvärmning, belysning och ventilation Väg- och vattenbyggnad, lantmäteri och byggnadsteknik
Boken beskriver vad solvärme är och presenterar de vanligaste typerna av solfångare. Den ger också förslag på hur en förstudie till ett solvärmeprojekt kan göras, illustrerat med en mängd systemschemor fram för allt för att visa hur en solvärmeanläggning kan kombineras med andra värmekällor. Här finns en grundlig…
Köp här

Isbn: 9789179170158

Utgivningsår:20200615

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Gunnar Nygren

Kategorier: Energiteknik Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Socialhistoria och kulturhistoria Teknik för fossila bränslen Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
För hundra år sedan svepte röken från tusentals kolmilor över skogsbygderna runt järnbruken. Kolarna vaktade milorna dygnet runt, ett fritt och farligt arbete. Många författare har gett uttryck åt dess poesi och myter. Boken tar sin början i forntidens kolningsgropar och leder fram till dagens handel med grillkol. Här…
Köp här

Isbn: 9789198664379

Utgivningsår:20220815

Utgivare: Appell Förlag

Mediatyp: BC

av:Sven-Bertil Kronkvist

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Ett strömförsörjningsaggregat byggs upp steg för steg med praktiska kopplingsövningar, som utförs med billiga standardkomponenter på ett kopplingsdäck. Kopplingarna används för mätningar och felsökning. Komponenternas konstruktion och funktion beskrivs. Testa-dig-själv-uppgifter underlättar självstudier.
Köp här

Isbn: 9789127580930

Utgivningsår:19990804

Utgivare: Natur & Kultur Läromedel

Mediatyp: BC

av:Torsten Langvig

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Gör det själv Hus och hem Livsstil, hobby och fritid Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Den här boken förklarar på ett lättsamt sätt vad elektricitet är och hur det fungerar, allt ifrån skillnaden mellan spänning och ström till trefas. Boken berättar om elektricitetens historia från det att vi fick el i slutet av 1800-talet fram till idag. …
Köp här

Isbn: 9789175656823

Utgivningsår:20201229

Utgivare: Solentro

Mediatyp: BC

av:Paul Håkansson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Electrical power generation & distribution industries Elektroteknik Energiindustri Energiteknik Industrier och branscher Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Författarpresentation Jag är författare till ett flertal titlar inom det el- och teletekniska området. Titlar som jag nu i egen regi kan ge ut. Att själv få ta hand om framställan, produktion och försäljning har länge lockat mig och nu har det blivit verklighet. Jag hoppas innerligt att du ska finna mina böcker…
Köp här

Isbn: 9789189259003

Utgivningsår:20201001

Utgivare: PE Allkonsult AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189667136

Utgivningsår:20041001

Utgivare: SEK Svensk elstandard

Mediatyp: BC

av:Andy Johnson

Kategorier: Båtsport Elektronik och kommunikationsteknik Elektroteknik Energiteknik Sport, idrott och friluftsliv Teknik, ingenjörsvetenskap etc. Vattensport
Dagens båtägare blir mer och mer beroende av att komplicerade elsystem ombord fungerar som de ska. Det krävs mer och mer specialkunskap för att installera den utrustning man behöver ha och sedan lösa problem om den krånglar. Med lite baskunskaper om systemet samt kunskaper om elektricitet kan man underhålla och…
Köp här

Isbn: 9789113068015

Utgivningsår:20150723

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Handboken innehåller standarderna SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 i svensk översättning. Dessutom ingår en guide med kommentarer och vägledning till standarderna, utarbetad av SEK TK 99. Bland nyheterna märks en tabell med de avsnitt som innehåller sådant som måste överenskommas mellan beställare och leverantör. Andra…
Köp här

Isbn: 9789189667501

Utgivningsår:20120507

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789198452129

Utgivningsår:20190401

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

Mediatyp: BC

av:Lars Bengtsson, Bill Karlström

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Inom framför allt elektrotekniken är det vanligt att man behandlar signaler och system med så kallade ­Transformer. Detta kan upplevas som svårt och abstrakt. I denna bok beskrivs idéerna och matematiken bakom de vanligaste transformerna, Fourier-, Laplace- och z-transformerna. Detta främst sett ur -elektroingenjörens…
Köp här

Isbn: 9789144115368

Utgivningsår:20160809

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189667310

Utgivningsår:20090301

Utgivare: SEK Svensk Elstandard

Mediatyp: BC

av:Sven-Bertil Kronkvist

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Trefas växelström, 60 sidor, behandlar allmänna elnätet, motordrifter, installation och elsäkerhet. Det ingår både teoretiska och praktiska mät- och installationsövningar. Principer för trefasnätet och trefas effektberäkning beskrivs steg-för-steg. Ett antal Testa-dig-själv-uppgifter ger läsaren möjlighet att…
Köp här

Isbn: 9789176099582

Utgivningsår:20150621

Utgivare: Revma utbildning

Mediatyp: BC

av:Sven-Bertil Kronkvist

Kategorier: Elektroteknik Energiteknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Mjuklödning och kontaktpressning ingår i många el- och elektronikarbeten. Bokens steg-för-steg-instruktioner ger färdigheter inom dessa områden. Färdigheter som kan överföras och utvecklas i verkliga arbetssituationer. Övningarna i mjuklödning är ganska omfattande för att läsaren ska kunna löda och värdera kvaliteten…
Köp här

Isbn: 9789178197378

Utgivningsår:20210317

Utgivare: Revma utbildning

Mediatyp: BC