Bläddra

Självbiografiska rum

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här

Självbiografiska rum

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt
Köp här

I Självbiografiska rum är det framför allt två författarskap som är i blickpunkten: August Strindbergs och Hjalmar Bergmans. Båda dessa enastående författare har forskaren Kerstin Dahlbäck lagt ned mycket möda på - här får man extra insikter om dem båda. 

"Nytt skall det vara! Nytt!" hävdade Strindberg. 

Och här är det nytt. Dahlbäck noterar Strindbergs förmåga att skruva upp realismen till surrealism. Särskilt ägnar hon sig åt hans ymniga brevskrivande. På samma överraskande sätt belyser hon Bergman, exempelvis hans Europa-inriktning. Även om fokus läggs på dessa två författare - ur oväntade perspektiv - så skriver Dahlbäck också om Jörn Donner, om de litterära sällskapen och om Stockholm i litteraturen. 

Ett annat tänkvärt citat ur Dahlbäcks bok: "Strindberg är medveten om att han exploaterar sin omgivning och uttrycker ibland sin avsky över den vampyrism hans författarskap tvingar honom till." Ett påstående som är giltigt i alla tider och i många författarskap. 

Kerstin Dahlbäck är professor em. vid Stockholms universitet. En stor del av sitt forskarliv har hon lagt ned på studier av August Strindbergs respektive Hjalmar Bergmans brev, vilket hon också dokumenterat i bokform.