Bläddra

av: Ann Mari Dumanski, Johan Wennerberg, Wolf Paul

Kategorier: Festmat Institutioner och lärda sällskap Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Matematik och naturvetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Naturvetenskap Populärvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Konst och kokkonst för Nobels Medicinpristagare presenterar elva Nobelpris i medicin som haft stor betydelse för mänskligheten. Vi får för första gången också följa med bakom kulisserna och vara med på det personliga firande som pristagarna bjuds på. Bakom upptäckterna finns forskare från hela världen, som ofta…
Köp här

Isbn: 9789170033346

Utgivningsår: 20201203

Utgivare: Infotain & Infobooks Sweden

Mediatyp: BB

av: Ann Mari Dumanski, Johan Wennerberg, Wolf Paul

Kategorier: Festmat Institutioner och lärda sällskap Livsstil, hobby och fritid Mat och dryck Matematik och naturvetenskap Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Medicinsk forskning Medicinsk utrustning och medicinska tekniker Naturvetenskap Populärvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Visual and culinary delights for Nobel Medicine Laureates presents 11 Nobel Prizes that have been of great significance for humanity. These discoveries have been made by researchers from all over the world, who often combine scientific brilliance with a profound interest in art, music, and good dining. For the first…
Köp här

Isbn: 9789170033353

Utgivningsår: 20201203

Utgivare: Infotain & Infobooks Sweden

Mediatyp: BB

av: Niklas Hill, Angeli Sjöström

Kategorier: Institutioner och lärda sällskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Äntligen! En bok som tar ett helhetsgrepp om medlemsutveckling i idéburna organisationer. Den här boken innehåller åtta steg som förbättrar er förmåga att rekrytera, aktivera och behålla medlemmar. Boken är skriven för tjänstemän, förtroendevalda och aktiva som vill skapa en medlemsstrategi eller förbättra det…
Köp här

Isbn: 9789163382567

Utgivningsår: 20110315

Utgivare: Trinambai Consulting

Mediatyp: BC

av: Tom Lundin

Kategorier: Institutioner och lärda sällskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Denna bok om ordenskägelsällskapet E.B.B. har delvis tillkommit som ett resultat av författarens sökande efter de vapensköldar, som målades av Fredrik Wilhelm Scholander till de första 17 medlemmarna. Akvarellerna finns väl beskrivna i text, men har ännu ej kunnat återfinnas. Att många av medlemmarna också var med i…
Köp här

Isbn: 9789170052958

Utgivningsår: 20050601

Utgivare: Uppsala Publishing House/Konsultförlaget

Mediatyp: BB

av: Hans Ellegren

Kategorier: Institutioner och lärda sällskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala är Sveriges äldsta lärda sällskap, vår första vetenskapsakademi. Den har sitt ursprung i det Collegium Curiosorum som den framsynte bibliotekarien Erik Benzelius d.y. samlade 1710. Det var i en tid då teologin och humaniora ännu dominerade i lärdomsstaden. Men den vetenskapliga…
Köp här

Isbn: 9789151306797

Utgivningsår: 20190821

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av: Henrik Nerlund

Kategorier: Arkitektur Institutioner och lärda sällskap Konst Landskapsarkitektur Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Stadsplanering: arkitektoniska aspekter Tvärvetenskap
Under det gångna seklet har Stockholm utvecklats från en liten kompakt stad till en utbredd storstadsregion. I de processer som format den moderna storstaden har Skönhetsrådet sedan 1919 fungerat som granskare av stadens utveckling och agerat som rådgivare, opponent och förslagsställare. Som fristående…
Köp här

Isbn: 9789170313141

Utgivningsår: 20190919

Utgivare: Stockholmia förlag

Mediatyp: BB

av: Mats Malm

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Institutioner och lärda sällskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 2018 tog Mats Malm sitt inträde i Svenska Akademien. Han efterträdde Klas Östergren på stol nummer 11. Detta är Mats Malms inträdestal.
Köp här

Isbn: 9789113099132

Utgivningsår: 20190219

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Per Wästberg

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Institutioner och lärda sällskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Utsikt från stol 12 är hyllning till Svenska Akademien som skapelse, fri institution och kulturfrämjande gemenskap – och ett panorama över hennes växlingsrika historia. Det är också en lovsång till läsandet och biblioteken. Personligt och inträngande, med slående karakteristiker och dråpliga detaljer, lyfter Per…
Köp här

Isbn: 9789113116013

Utgivningsår: 20210108

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789174375367

Utgivningsår: 20120511

Utgivare: Svenska Akademien

Mediatyp: BC

av: Åke Pino Pilotti

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Institutioner och lärda sällskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Socialhistoria och kulturhistoria Tvärvetenskap
Ordenssällskapet Par Bricole instiftades den 15 maj 1779 på Södra Stadshuset (idag Stadsmuseet) av vännerna Olof Kexél, Carl Israel Hallman samt Carl Michael Bellman med Frimurarna och Bellmans Bacchi orden som inspirationskällor. Par Bricole har alltid haft som mål är att vårda och bevara det svenska kulturarvet…
Köp här

Isbn: 9789179694661

Utgivningsår: 20200603

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av: Johan Svedjedal

Kategorier: Institutioner och lärda sällskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
”P som i poesi. E som i eldsjäl. N som i nakna sanningen.” Så presenterade svenska PEN-klubbens dåvarande ordförande Erik Hjalmar Linder föreningen vid mitten av femtiotalet. Beskrivningen är relevant även om förkortningen står för att föreningen organiserar skribenter och redaktörer: Poets, Playwrights, Editors,…
Köp här

Isbn: 9789146224655

Utgivningsår: 20131127

Utgivare: Wahlström & Widstrand

Mediatyp: BB

av: Mathias Persson

Kategorier: Idéhistoria Institutioner och lärda sällskap Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
Kungliga Vetenskapsakademien var en viktig institution i 1700-talets Sverige. Den samlade vetenskapsmän och lärda verksamma inom ett brett spektrum av ämnen. Men organisationen hade även nära band till eliten och makthavarna. I Det villrådiga samhället belyser idéhistorikern Mathias Persson akademiens politiska och…
Köp här

Isbn: 9789188909442

Utgivningsår: 20201123

Utgivare: Nordic Academic Press

Mediatyp: BB

av: Niklas Hill, Angeli Sjöström Hederberg

Kategorier: Icke-statliga organisationer (NGOs) Institutioner och lärda sällskap Politik och statsskick Politisk aktivism Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Tvärvetenskap
A book that takes a complete approach to membership development in civil society organizations. This book contains eight steps that will improve your ability to recruit, activate and keep members. The Membership Model contains best-practices from Scandinavian organizations. It is aimed at employees, elected…
Köp här

Isbn: 9789188226037

Utgivningsår: 20170613

Utgivare: Trinambai

Mediatyp: BC

av: Erik Hamberg

Kategorier: Biologi och biovetenskap Botanik Institutioner och lärda sällskap Matematik och naturvetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Svenska Linnésällskapet tillkom 1917 på initiativ av hovtandläkaren Elof Förberg. Målet med sällskapet var att sprida kunskap om och stimulera intresset för Sveriges främste vetenskapsman genom tiderna, Carl von ¬Linné. En av sällskapets första åtgärder blev att köpa in föremål som tillhört familjen Linné. Dessutom…
Köp här

Isbn: 9789185601431

Utgivningsår: 20180501

Utgivare: Svenska Linnésällskapet

Mediatyp: BB

av: Ylva Eggehorn

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Institutioner och lärda sällskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Hamn för rebeller och änkenåder är ett unik och fascinerande stycke svensk 1900-talshistoria. I centrum står Sigtunastiftelsen, författarborgen som den kom att kallas, där generation efter generation av svenska författare vistats kortare eller längre tider i närmare 80 år. Boken ger inte bara en inblick i ett rikt…
Köp här

Isbn: 9789173874069

Utgivningsår: 20150812

Utgivare: Libris förlag

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789173892094

Utgivningsår: 20060517

Utgivare: Bokförlaget Atlas

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Institutioner och lärda sällskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Institutet För Näringslvisforskning (IFN), tidigare Industriens Utredningsinstitut (IUI), har alltsedan grundandet 1939 spelat en central roll inom tillämpad ekonomisk forskning och i den ekonomisk-politiska debatten i Sverige. Rader av tongivande forskningsrapporter och utredningar har skrivits vid IFN. Generationer…
Köp här

Isbn: 9789188849458

Utgivningsår: 20191204

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av: Bo Svensén,

Kategorier: Institutioner och lärda sällskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
En engelskspråkig, förkortad version av författarens tidigare utgivna Svenska Akademien från Gustaf III till våra dagar.
Köp här

Isbn: 9789113008783

Utgivningsår: 20000912

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Benny Carlson, Mats Lundahl

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Forskning och informationshantering Institutioner och lärda sällskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
2014 publicerades Ett forskningsinstitut växer fram IUI från grundandet till 1950. I den här boken fortsätter historien om Industriens Utredningsinstitut (numera Institutet för Näringslivsforskning). Den period som behandlas är 1950 66, en period då institutet leddes av dynamiska chefer, Jan Wallander (1953 61) och…
Köp här

Isbn: 9789188849441

Utgivningsår: 20191125

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av: Klas Östergren

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Institutioner och lärda sällskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 2014 tar Klas Östergren sitt inträde i Svenska Akademien. Han efterträder Ulf Linde på stol nummer 11. Detta är Klas Östergrens inträdestal över sin föregångare.
Köp här

Isbn: 9789113068077

Utgivningsår: 20141229

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Hans Ellegren

Kategorier: Institutioner och lärda sällskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Året är 1744. Anders Celsius har i nära 20 år drivit verksamheten inom Sveriges första lärda sällskap när han plötsligt går bort. Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala står utan sekreterare och inom den lilla grupperingen finns inte många kandidater att ta över efter Celsius. Den som till slut tar på sig uppgiften är…
Köp här

Isbn: 9789151310114

Utgivningsår: 20210125

Utgivare: Acta Universitatis Upsaliensis

Mediatyp: BB

av: Niklas Hill, Angeli Sjöström

Kategorier: Institutioner och lärda sällskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Finally! A book that takes a complete approach to membership development in civil society organizations. This book contains eight steps that will improve your ability to recruit, activate and keep members. The book is aimed at employees, elected representatives and active members who want to create a membership…
Köp här

Isbn: 9789198012705

Utgivningsår: 20120328

Utgivare: Trinambai Consulting

Mediatyp: BC

av: Åsa Wikforss

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Institutioner och lärda sällskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 2019 tog Åsa Wikforss sitt inträde i Svenska Akademien. Han efterträdde Sara Danius på stol nummer 7. Detta är Åsa Wikforss inträdestal.
Köp här

Isbn: 9789113107585

Utgivningsår: 20200218

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Jayne Svenungsson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Institutioner och lärda sällskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 2017 tar Jayne Svenungsson sitt inträde i Svenska Akademien. Hon efterträder Torgny Lindgren på stol nummer 9. Detta är Jayne Svenungsson inträdestal över sin föregångare.
Köp här

Isbn: 9789113087979

Utgivningsår: 20180205

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Gustav Källstrand

Kategorier: Institutioner och lärda sällskap Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Vetenskapshistoria (samhällsvetenskap och humaniora)
Hur kom den vision som dynamitkungen från Sverige nedtecknade i sitt testamente att utvecklas till ett av världens mest prestigefyllda och omdiskuterade priser? I Andens olympiska spel är huvudpersonen inte Alfred Nobel, utan det Nobelpris som kom att bli hans arv. Men även den Nobelstiftelse, de individuella…
Köp här

Isbn: 9789189139442

Utgivningsår: 20210913

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av: Carlsson Benny, Lundahl Mats,

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Forskning och informationshantering Institutioner och lärda sällskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Industriens Utredningsinstitut ( nu Institutet för Näringslivsforskning) började sin verksamhet 1939. Den här boken berättar historien om institutets tillkomst och dess första decennium. Från att inledningsvis ha varit ett rent serviceorgan till näringslivet utvecklades IUI under Ingvar Svennilsons chefskap (1941-1949)…
Köp här

Isbn: 9789187391521

Utgivningsår: 20141107

Utgivare: Ekerlids

Mediatyp: BB

av: Tua Forsström

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Institutioner och lärda sällskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 2019 tog Tua Forsström sitt inträde i Svenska Akademien. Hon efterträdde Katarina Frostenson på stol nummer 18. Detta är Tua Forsströms inträdestal.
Köp här

Isbn: 9789113107592

Utgivningsår: 20200218

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Sara Danius

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Institutioner och lärda sällskap Konst Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: poesi och poeter Musik Musiker, sångare och grupper Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Beslutet att tilldela Bob Dylan Nobelpriset 2016 blev ett av de mest uppseendeväckande i Svenska Akademiens historia. I denna behändiga volym ger Sara Danius en unik inblick i turerna kring priset och dess mediala efterspel. Samtidigt berättar hon kärleksfullt och med ledig lärdom om Dylans verk och förklarar vad som…
Köp här

Isbn: 9789100177812

Utgivningsår: 20180801

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Sten Hidal

Kategorier: Institutioner och lärda sällskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Kungliga Humanistiska Vetenskapssamfundet i Lund bildades 1918. Det har till uppgift att främja humanistisk vetenskap genom att anordna symposier och föredrag, ge bidrag till forskningsresor och stödja utgivning av skrifter. Medlemmarna är organiserade i fem avdelningar: religionsvetenskap, rätts- och…
Köp här

Isbn: 9789170613302

Utgivningsår: 20211126

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BB

av: Ellen Mattson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Institutioner och lärda sällskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 2019 tog Ellen Mattson sitt inträde i Svenska Akademien. Han efterträdde Jayne Svenungsson på stol nummer 9. Detta är Ellen Mattsons inträdestal.
Köp här

Isbn: 9789113107608

Utgivningsår: 20200224

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Annika Banfield

Kategorier: Institutioner och lärda sällskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Ett 20-tal Lakota (Sioux) indianer blev sommaren 2006 intervjuade i samband med inspelning av filmen “Spirits for Sale”. Fem av intervjuerna bevarades i sin helhet i detta häfte. Dessa fem traditionella indianer har en mycket speciell position i sin stam och är normalt ytterst restriktiva till att dela med…
Köp här

Isbn: 9789163302886

Utgivningsår: 20070601

Utgivare: B C Books

Mediatyp: BC

av: Kerstin Dahlbäck

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Institutioner och lärda sällskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: prosa och prosaförfattare Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
  I Självbiografiska rum står två författarskap i blickfånget: August Strindbergs och Hjalmar Bergmans. I båda fallen bör de perspektiv som ges på dem vara oväntade. Nytt skall det vara! Nytt! hävdade Strindberg och som alla stora författare experimenterar han med texten och förnyar litteraturen samtidigt som han…
Köp här

Isbn: 9789189065192

Utgivningsår: 20220317

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

av: Jila Mossaed

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Institutioner och lärda sällskap Litteraturvetenskap 1800-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 2018 tog Jila Mossaed sitt inträde i Svenska Akademien. Hon efterträdde Kerstin Ekman på stol nummer 15. Detta är Jila Mossaeds inträdestal.
Köp här

Isbn: 9789113099149

Utgivningsår: 20190219

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Anne Swärd

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Institutioner och lärda sällskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 2019 tog Anne Swärd sitt inträde i Svenska Akademien. Hon efterträdde Sara Stridsberg på stol nummer 13. Detta är Anne Swärds inträdestal.
Köp här

Isbn: 9789113107615

Utgivningsår: 20200218

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

av: Kristina Franzén

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Institutioner och lärda sällskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Ett slott, en patricervilla och medel till en kulturstiftelse var delar av Herbert och Ing-Marie Rettigs enastående donation till Kungl. Vitterhetsakademien. Grunden till den Rettigska förmögenheten var tobaksindustri och sjöfart, men Herbert Rettig håg stod inte till näringslivet. I stället vigde han sitt liv åt…
Köp här

Isbn: 9789188763310

Utgivningsår: 20220502

Utgivare: Kungl. Vitterhetsakademien

Mediatyp: BC

av: Eric M Runesson

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Institutioner och lärda sällskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
Vid Svenska Akademiens högtidssammankomst den 20 december 2018 tog Eric M. Runesson sitt inträde i Svenska Akademien. Han efterträdde Lotta Lotass på stol nummer 1. Detta är Eric M. Runessons inträdestal.
Köp här

Isbn: 9789113099156

Utgivningsår: 20190219

Utgivare: Norstedts

Mediatyp: BC

Kategorier: Institutioner och lärda sällskap Konst Musik Musikhistoria Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap
När Kungl. Musikaliska Akademien bildades 1771 hade den ingen motsvarighet norr om Alperna. I denna vackra och rikt illustrerade bok berättas dess 250-åriga historia. Nya frågor ställs till en gammal institution. Vad är dess syfte? Vilka var de stora ödesfrågorna? Jämställdhet och öppenhet för ny musik? Vilken roll har…
Köp här

Isbn: 9789178444335

Utgivningsår: 20201130

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB