Bläddra

Skadeståndslagen : En kommentar

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Köp här

Skadeståndslagen : En kommentar

Kategorier: Juridik Särskilda rättsområden Skadestånd
Köp här

Den nya upplagan utgör en bearbetning och aktualisering av föregående upplaga. Kommentaren har kompletterats med redogörelse för ny domstols- och försäkringspraxis och med hänvisningar till ny litteratur.

Fördelningen av avsnitten mellan författarna är densamma som i första upplagan. Bertil Bengtsson har dock kommenterat bestämmelsen i 5 kap. 8 §.

Material som blivit tillgängligt efter 1 januari 2021 har bara undantagsvis kunnat beaktas.