Bläddra

Skador inom idrotten – Handbok om förebyggande, rehabiliterande och behandlande åtgärder

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Idrottsmedicin och idrottsskador Medicin och omvårdnad
Köp här

Skador inom idrotten – Handbok om förebyggande, rehabiliterande och behandlande åtgärder

Kategorier: Andra medicinska specialiteter Idrottsmedicin och idrottsskador Medicin och omvårdnad
Köp här
Titeln har från den 4 juni 2013 tagits över av Studentlitteratur. Du finner mer information på Studentlitteraturs webbplats >> Skador inom idrotten är en praktisk handbok som beskriver hur man förebygger och behandlar skador i rörelseapparaten. Boken är en klassiker i genren och översatt till över tio språk. Den har med åren blivit en oumbärlig handbok och hjälp för såväl läkare och sjukgymnaster som tränare och idrottsutövare.

Boken börjar med ett kapitel om idrottsskador i allmänhet och går i de följande kapitlen igenom vanliga idrottsskador i de olika kroppsdelarna. Slutet av boken belyser risken för skador inom barn-, ungdoms- och specialidrott samt diskuterar frågor om riskfaktorer, träning och rehabilitering.

Skador inom idrotten är känd för sin pedagogiska tydlighet med ett genomarbetat rubriksystem som underlättar för läsaren att orientera sig. Ca 600 teckningar och fotografier kompletterar framställningen.

Skador inom idrotten är den klassiska idrottsskadeboken med inriktning på skador i rörelseapparaten. Boken kom ut första gången 1977. Denna, den fjärde upplagan, är reviderad och kraftigt utökad.