Bläddra

Skinnskattebergs Boardfabrik 1950-1988

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Industrier och branscher Tillverkningsindustri
Köp här

Skinnskattebergs Boardfabrik 1950-1988

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Industrier och branscher Tillverkningsindustri
Köp här
Skinnskatteberg är namnet på en socken, en bergslag, ett järnbruk,
en tätort och en kommun – en av Sveriges minsta.

Vid sekelskiftet 1900 drogs järnvägen genom Skinnskatteberg,
vilket gav orten nya förutsättningar. Järnbruket lades ner,
ett sågverk uppfördes och ett nytt industrisamhälle växte fram.

1950 startade AB Statens skogsindustrier en wallboardfabrik,
som snart blev Europas största tillverkare av hårdboard.
Samhället blomstrade och industrin blev en viktig del i välfärdsbygget.

På 1980-talet kom krisen, protesterna och nedläggningen.

Boken handlar om samhället, om människorna, om den
finska arbetskraftsinvandringen och om arbetet i industrin.

I text och bild skildras tillverkningen av hårdboard.
Berättelsen ger stort utrymme åt arbetarnas egna röster,
som varvas med unika bilder.

Alla bildtexter och varje kapitel har en sammanfattning på finska.

Kaikista kuvateksteistä ja kirjan luvuista on tehty yhteenveto suomeksi.