Bläddra

Skrifter 1 Sokrates försvarstal Kriton Euthyfron Laches Den mindre H-Gästab

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Skrifter 1 Sokrates försvarstal Kriton Euthyfron Laches Den mindre H-Gästab

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här
Det är sjuttiofem år sedan Platons samlade skrifter översattes till svenska av Claes Lindskog. Nu utkommer första boken av Platons Skrifter i ny översättning från det grekiska originalet av Jan Stolpe.
Bok 1 innehåller åtta av de klassiska texterna. I Sokrates försvarstal ger Platon ett porträtt av sin vördade läromästare när han står inför rätta, anklagad för att ha vilsefört ungdomen och infört nya gudar. I Kriton förklarar Sokrates varför han inte vill rymma ur fängelset och undkomma sin dödsdom. Euthyfron, Laches och Den mindre Hippias är tre korta dialoger där Platon låter Sokrates använda samtalsformen för att påvisa begreppsoreda och ogenomtänkta ståndpunkter. Temat i Gästabudet är kärleken, i Faidon själens odödlighet. Gorgias är en av Platons allra fränaste skrifter, där han går till angrepp mot ytlig talekonst och mot den cyniska maktfilosofi som han anser ligga till grund för politiken i hemstaden Athen.
Jan Stolpes översättning av Platon planeras utkomma i sju böcker och skall omfatta alla skrifter som går under Platons namn, även de mindre kända och oäkta skrifterna. Översättningarna är försedda med förklarande noter.