Bläddra
Sökresultat för Platon... Rensa filter?

av: Föreningen Borgaftons Vänner, Karl J.M. Hellberg, Simon Skuteli, Lars-Erik Hjertström Lappalainen, Linnea Hansander, Platon Carlsson, Noah Björelius, Truck Persson, Folke Fermelin, , Nina Ström

Kategorier: Antologier Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Konst
Borgafton firas den 28 juli varje år till minnet av f.d. finansminister Anders Borgs blackout på Husarö i Stockholms skärgård. För att uppmärksamma treårsjubileet av Borgafton har den ideella Föreningen Borgaftons Vänner sammanställt en hyllningspublikation med bidrag från ett tjugotal konstnärer, författare och andra…
Köp här

Isbn: 9789151934419

Utgivningsår: 20200728

Utgivare: n/a Press

Mediatyp: BC

av: Platon

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Fjärde delen av Jan Stolpes nyöversättning av Platons samtliga verk omfattar sju dialoger, som alla tillhör författarens sena produktion. Flera av dem har en mera fackfilosofisk inriktning än texterna i de tidigare volymerna, och i många av dem kan man också se tydliga tecken på omorientering och kritisk prövning av…
Köp här

Isbn: 9789173531351

Utgivningsår: 20060901

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Platon

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Den filosofiska metod och den frågeställningsteknik, som Sokrates lanserar i Platons dialoger har bildat skola för “den sokratiska barnmorskemetoden” (dialektiken), som Sokrates ansåg vara “den skönaste av alla konster”. Många av de ämnen som diskuteras i dialogerna är lika aktuella idag, som…
Köp här

Isbn: 9789163072741

Utgivningsår: 19980201

Utgivare: Föreningen Duga

Mediatyp: BC

av: Platon

Kategorier: Antikens filosofi Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Forntida, medeltida och klassiska texter
Staten (Polit’eia) är ett av Platons huvudarbeten och behandlar idealstatens utformning i en analogi med den rättfärdiga människan. Den har det uttalade syftet att belysa bådadera. Med stat åsyftas här en grekisk stadsstat, en pólis. Boken är en sokratisk dialog som ofta snarare blir en monolog. Den omfattar tio…
Köp här

Isbn: 9789176391013

Utgivningsår: 20140903

Utgivare: Svenska Ljud Classica

Mediatyp: EA

av: Carl Cederberg

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Att läsa Platon är ett viktigt bidrag till den moderna förståelsen av den antike filosofens tankar. Flera av texterna som ingår i boken härrör från den fenomenologiska traditionen och är inte bara läsningar av Platon, utan självständiga försök att artikulera filosofin i nyskapande och djuplodande framställningar av…
Köp här

Isbn: 9789171397300

Utgivningsår: 20070101

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Sven-Eric Liedman

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
År 1972 utkom en bok med titeln “Från Platon till Lenin : de politiska idéernas historia” skriven av idéhistorikern Sven-Eric Liedman, sedermera känd professor och författare till uppmärksammade böcker som “I skuggan av framtiden : modernitetens idéhistoria” (Augustvinnare 1997) och “Ett…
Köp här

Isbn: 9789100107888

Utgivningsår: 20050816

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Platon

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Den andra boken av planerade sex med Platons samlade skrifter i ny översättning från det grekiska originalet av Jan Stolpe.Bok 2 innehåller nio olika dialoger, varav flera hör till Platons mest berömda och lästa. I Menon hävdar Sokrates att själen är odödlig och att även en okunnig slav äger insikter som han kan…
Köp här

Isbn: 9789174865776

Utgivningsår: 20011001

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Platon

Att säga om en bok att den innehåller allt framkallar gärna viss skepsis hos den kritiske läsaren. Till det fåtal böcker som ändå förtjänar detta omdöme hör Platons Teaitetos. I denna välkända dialog framläggs alla de kunskapsteoretiska problem som alltsedan Platons tid sysselsatt filosoferna. Vad är kunskap? Hur…
Köp här

Isbn: 9789188248534

Utgivningsår: 19960101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BB

av: Platon

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Det är sjuttiofem år sedan Platons samlade skrifter översattes till svenska av Claes Lindskog. Nu utkommer första boken av Platons Skrifter i ny översättning från det grekiska originalet av Jan Stolpe.Bok 1 innehåller åtta av de klassiska texterna. I Sokrates försvarstal ger Platon ett porträtt av sin vördade…
Köp här

Isbn: 9789174868746

Utgivningsår: 20000101

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Platon

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
En av det västerländska tänkandets mest grundläggande skrifter  »Du är avskyvärd, Sokrates, som tolkar mina ord så att de blir lättare för dig att förvränga.« »Ingalunda, min bäste vän. Säg bara tydligare vad du menar.« Platons Staten är världslitteraturens första utopiska verk och den äldsta klassiska diskussionen om…
Köp här

Isbn: 9789177818144

Utgivningsår: 20190524

Utgivare: Modernista

Mediatyp: BB

av: Platon

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Fjärde delen av Jan Stolpes nyöversättning av Platons samtliga verk omfattar sju dialoger, som alla tillhör författarens sena produktion. Flera av dem har en mera fackfilosofisk inriktning än texterna i de tidigare volymerna, och i många av dem kan man också se tydliga tecken på omorientering och kritisk prövning av…
Köp här

Isbn: 9789188687302

Utgivningsår: 20180323

Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB

Mediatyp: BC

av: Lou Marinoff

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Alla människor drabbas ibland av motgångar och kriser. Vi hamnar i situationer som känns övermäktiga och börjar grubbla eller känner oss nedstämda. Det vanligaste är att vi då vänder oss till läkare och kanske “får något” mot problemen eller går till en psykolog, psykiatriker eller familjerådgivare. En del…
Köp här

Isbn: 9789127089297

Utgivningsår: 20011011

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BC

av: Platon

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Femte och näst sista delen av Jan Stolpes kompletta översättning av Platons skrifter innehåller Platons största skrift, Lagarna, som uppenbarligen är det sista arbete som Platon lade handen vid. Tre äldre män vandrar en stekhet sommardag på Kreta och diskuterar under vandringen hur en välordnad stat ska byggas upp. Man…
Köp här

Isbn: 9789173532693

Utgivningsår: 20081006

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Linnea Marstorp

Peter är en nyfiken liten pojke. Han funderar på allt, stort som smått. Som tur är kan han fråga pappa om det Mesta. Pappa vet allt. Nästan. Platon och jag ger läsaren ett kikhål in i peters förunderliga tankevärld, där Atomer, platon och döden blandas på ett naturligt och klarsynt sätt. Med ett barns ögon ser Peter…
Köp här

Isbn: 9789187001420

Utgivningsår: 20130220

Utgivare: Idus Förlag

Mediatyp: BB

av: Platon

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Sokrates försvarstal, Kriton, Euthyfron, Laches, Den mindre Hippias, Gästabudet, Faidon, Gorgias I Jan Stolpes lovordade översättning kommer nu Platons Skrifter: Bok 1 i storpocket. Det finns få texter som har haft lika stort inflytande över det västerländska tänkandet. I den här volymen förekommer bland annat Sokrates…
Köp här

Isbn: 9789173538695

Utgivningsår: 20160912

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BC

av: Jean Brun

Chockerad över Sokrates död ville Platon göra politiken moralisk; problemet är att veta om det ligger en fara eller inte i uppkomsten av en motsatt rörelse, en politisering av moralen. Om praxis ofta alstrar logos, får man förneka logos varje rätt att döma praxis? Är det politiken som skapar etiken eller etiken som bör…
Köp här

Isbn: 9789187680588

Utgivningsår: 19940901

Utgivare: Alhambra

Mediatyp: BC

av: Per-Erik Ljung, Anders Mortensen

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Nästan lika länge som man diktat har man funderat över diktkonsten. Vilken relation finns mellan innehåll och form? Vilket är det bästa uttryckssättet? Vad är diktens väsen? När man idag arbetar med litterära problem är det självklart att referera till den stora tradition av poetiktexter i olika genrer som presenteras…
Köp här

Isbn: 9789144277813

Utgivningsår: 19970225

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Platon

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Jan Stolpes hyllade översättning av Platons skrifter kommer nu ut i storpocket. Turen har kommit till Staten, en av de böcker som haft en ofantlig betydelse för hela Västerlandets tänkande. I Staten diskuterar Platon genom sitt språkrör Sokrates hur ett idealt samhälle bör vara beskaffat, vilka grupper som bör ingå och…
Köp här

Isbn: 9789173538831

Utgivningsår: 20170130

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BC

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Filosofi och medicin tar upp den medicinska ska filosofins centrala frågeställningar som de behandlas av några framträdande läkare, filosofer och andra tänkare från Platon till Foucault.
Köp här

Isbn: 9789172350915

Utgivningsår: 20120615

Utgivare: Bokförlaget Thales

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789171395290

Utgivningsår: 20010801

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av: Sven-Eric Liedman

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
Från Platon till kommunismens fall behandlar de ledande politiska tänkarna genom tiderna.
Köp här

Isbn: 9789100581671

Utgivningsår: 20020830

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Thomas A. Szlez¾k

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Köp här

Isbn: 9789174866827

Utgivningsår: 19990301

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Sven-Eric Liedman

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
År 1972 utkom en bok med titeln “Från Platon till Lenin : de politiska idéernas historia” skriven av idéhistorikern Sven-Eric Liedman, sedermera känd professor och författare till uppmärksammade böcker som “I skuggan av framtiden : modernitetens idéhistoria” (Augustvinnare 1997) och “Ett…
Köp här

Isbn: 9789101001611

Utgivningsår: 20120411

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BC

av: Sven-Eric Liedman

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
År 1972 utkom en bok med titeln “Från Platon till Lenin: de politiska idéernas historia” skriven av idéhistorikern Sven-Eric Liedman, sedermera känd professor och författare till uppmärksammade böcker som “I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria” (Augustvinnare 1997) och “Ett…
Köp här

Isbn: 9789100182885

Utgivningsår: 20200804

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Platon

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Femte och näst sista delen av Jan Stolpes kompletta översättning av Platons skrifter innehåller Platons största skrift, »Lagarna«, som uppenbarligen är det sista arbete som Platon lade handen vid. Tre äldre män vandrar en stekhet sommardag på Kreta och diskuterar under vandringen hur en välordnad stat ska byggas upp.…
Köp här

Isbn: 9789188687319

Utgivningsår: 20180323

Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB

Mediatyp: BC

av: Platon

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Den tredje volymen av Platons Skrifter innehåller en enda dialog: Staten, indelad i tio böcker. Det är en av Platons mest lästa skrifter.I Staten diskuterar Platon genom sitt språkrör Sokrates hur ett idealt samhälle bör vara beskaffat vilka grupper som bör ingå och vilka kvalifikationer som de måste uppfylla.De…
Köp här

Isbn: 9789174867640

Utgivningsår: 20031001

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Sven-Eric Liedman

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
År 1972 utkom en bok med titeln “Från Platon till Lenin : de politiska idéernas historia” skriven av idéhistorikern Sven-Eric Liedman, sedermera känd professor och författare till uppmärksammade böcker som “I skuggan av framtiden : modernitetens idéhistoria” (Augustvinnare 1997) och “Ett…
Köp här

Isbn: 9789100133658

Utgivningsår: 20120914

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Sven-Eric Liedman

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Filosofi Filosofi och religion Social och politisk filosofi
År 1972 utkom en bok med titeln “Från Platon till Lenin: de politiska idéernas historia” skriven av idéhistorikern Sven-Eric Liedman, sedermera känd professor och författare till uppmärksammade böcker som “I skuggan av framtiden: modernitetens idéhistoria” (Augustvinnare 1997) och “Ett…
Köp här

Isbn: 9789100182892

Utgivningsår: 20200804

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: EA

av: Platon

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Med Bok 6 avslutar Jan Stolpe sin svenska översättning av Platons samlade skrifter. Utgåvan innehåller nu alla skrifter som har gått under Platons namn. Många av texterna i Bok 6 har aldrig tidigare översatts till svenska. En del av dem är knappast skrivna av Platon själv, utan av lärjungar till honom vid hans…
Köp här

Isbn: 9789188687326

Utgivningsår: 20180323

Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB

Mediatyp: BC

av: L Marinoff

Köp här

Isbn: 9789127079410

Utgivningsår: 20001023

Utgivare: Natur & Kultur

Mediatyp: BB

av: Platon

Kategorier: Antikens filosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner
Den andra boken av planerade sex med Platons samlade skrifter i ny översättning från det grekiska originalet av Jan Stolpe. Bok 2 innehåller nio olika dialoger, varav flera hör till Platons mest berömda och lästa. I Menon hävdar Sokrates att själen är odödlig och att även en okunnig slav äger insikter som han kan…
Köp här

Isbn: 9789188687296

Utgivningsår: 20180323

Utgivare: Bokförlaget Atlantis AB

Mediatyp: BC

av: Anna Carlstedt, Anders Cullhed

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Som en röd tråd genom litteraturens historia löper idén om författaren som profet: att poeterna ser sådant som vi andra inte ser. Att hon eller han är utvald men att siandets gåva också kräver sitt pris i form av ensamhet, utanförskap och melankoli. Här presenterar sexton litteraturforskare en samling essäer om diktare…
Köp här

Isbn: 9789178447909

Utgivningsår: 20100310

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av: Gunnar Nirstedt

Kategorier: Deckare Skönlitteratur
Platon Persson är en virrpanna som både skapar och löser problem, mest korsord och sånt. Ytterst motvilligt packar han ryggsäcken och ger sig ut på äventyr. Sitt kontor har Platon Persson en halv trappa ner i en skyskrapa, och där ligger han helst i sin hängmatta och äter isglass och gör ingenting. Men ibland kommer…
Köp här

Isbn: 9789185453009

Utgivningsår: 20060401

Utgivare: Modernista

Mediatyp: BB

av: Platon

Gästabudets hedersgäst är filosofen Sokrates. Det är också han som i Försvarstalet lägger fram sin sak inför den domstol som år 399 dömde honom till döden. Om hans sista dag på jorden handlar dialogen Faidon. Sedan han samtalat med några vänner om själens odödlighet tömmer han lugnt giftbägaren. Översättning: Jan…
Köp här

Isbn: 9789127551824

Utgivningsår: 19930128

Utgivare: Statens Kulturråd

Mediatyp: BB

av: Platon

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion
Med Bok 6 avslutar Jan Stolpe sin svenska översättning av Platons samlade skrifter. Utgåvan innehåller nu alla skrifter som har gått under Platons namn. Många av texterna i Bok 6 har aldrig tidigare översatts till svenska. En del av dem är knappast skrivna av Platon själv, utan av lärjungar till honom vid hans Akademi.…
Köp här

Isbn: 9789173533393

Utgivningsår: 20090902

Utgivare: Bokförlaget Atlantis

Mediatyp: BB

av: Mats Rosengren

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Semantik, diskursanalys, stilistik, retorik Språk och lingvistik Språkvetenskap / lingvistik
Den västerländska filosofin bär sedan sin födelse på den schism som är ämnet för denna text: motsättningen mellan retorik och filosofi. Den drabbar filosofin i dess kärna, ty schismen gäller ursprunget och beskaffenheten hos den kunskap, sanning och moral som vi människor kan aspirera på. Motsättningen ställer oss…
Köp här

Isbn: 9789186093235

Utgivningsår: 20151124

Utgivare: Retorikförlaget

Mediatyp: BC