Bläddra

Släktskap : liv, kärlek och kultur hos neandertalarna

Kategorier: Arkeologi Biologi och biovetenskap Förhistoriska människor Historia och arkeologi Humanbiologi Matematik och naturvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Köp här

Släktskap : liv, kärlek och kultur hos neandertalarna

Kategorier: Arkeologi Biologi och biovetenskap Förhistoriska människor Historia och arkeologi Humanbiologi Matematik och naturvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap Sociologi och antropologi
Köp här
»Viktig läsning, inte bara för dem som fascineras av våra förhistoriska kusiner, utan för alla som bryr sig om varifrån vi kommer.» /Yuval Noah Harari i NEW YORK TIMES

»Wragg Sykes beskriver fänslande ett forskningsfält som under de senaste trettio åren har gått framåt med stormsteg.» /Simon Ings i NEW SCIENTIST

»Det är imponernande hur mycket kunskap den här boken rymmer.» /Katy Guest i THE GUARDIAN


De neandertalare som vi ställs öga mot öga med i Rebecca Wragg Sykes "Släktskap" motsvarar inte den gamla schablonbilden av grovhuggna grottmänniskor som använder musklerna istället för hjärnan. De är tvärtom överraskande lika oss även om deras utseende skiljer sig något från vårt och deras beteende ibland också gör det. Nyfikenhet, uppfinnings­rikedom och ett behov att omgärda tillvaron – inklusive döden – med ritualer kännetecknar också dem. Och innanför de gränser som ekologin, klimatet och resurserna ovillkorligen sätter är deras verklighet – precis som vår – i hög grad mellanmänsklig, förhandlingsbar och plastisk.

Wragg Sykes, som är arkeolog och har forskat om neandertalarnas redskapsanvändning, baserar sitt nyansrika porträtt av våra evolutionära kusiner på aktuell forskning inom en rad olika områden. Ingen har väl kunnat undgå de återkommande rapporterna om de neandertalgener som många av oss bär på – de båda människoformerna fick uppenbarligen barn med varandra vid ett antal tillfällen. Men modern och sofistikerad arkeologisk forskning har också, som Wragg Sykes visar, lämnat viktiga bidragit till den nya bilden av neandertalarna och gjort det möjligt att studera deras boplatser, redskapsanvändning och överlevnadsstrategier i häpnadsväckande detalj. Vi vet till exempel vad – och hur – de åt. Och att de gillade att måla sig i rött.

Annorlunda och ändå inte annorlunda. En levande spegel.

Rebecca Wragg Sykes är utbildad arkeolog, har forskat om neandertalare och medverkat i tidningar, tidskrifter och radio- och TV-program.