Bläddra

Solårshjulet och vägen till Ales stenar – The Sunwheel and the way too Ales stones

Kategorier: Arkeologi Djur och natur Historia och arkeologi Livsstil, hobby och fritid Populärastronomi
Köp här

Solårshjulet och vägen till Ales stenar – The Sunwheel and the way too Ales stones

Kategorier: Arkeologi Djur och natur Historia och arkeologi Livsstil, hobby och fritid Populärastronomi
Köp här
Ales stenar till 100% daterat

Kombinerad Svensk- Engelsk text

Längst upp på den norra delen av Bornholm några mil ifrån Ales stenar, döljer sig bland andra hällristningar ifrån bronsåldern ett unikt solhjul med fyra ekrar och 16 väderstrecksriktade inhuggningar runt solhjulet.Dess forntida funktion som solårskalender, kompass och solur går inte att ta miste på om man som jag har gjort under loppet av ett solår, tar sig tid att fotodokumentera solens upp- och nedgångar vid vintersolståndet, sommarsolståndet samt vid vår- och höstdagjämningen.Det entydiga resultatet av mina dokumentationer visar som en arkitektonisk mall, att den unika solorienterade hällristningen med dess 16 väderstrecksriktningar fullständigt överensstämmer med Ales stenars som är belägna på den andra sidan om Bornholmsgattet, några mil väster om Madsebakke.Se alla bevis och fotodokumentationer.