Bläddra

Soten : en bohuslänsk kulturhistoria från Hållö till Väderöbod

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här

Soten : en bohuslänsk kulturhistoria från Hållö till Väderöbod

Kategorier: Historia Historia och arkeologi Historia: särskilda händelser och ämnen Sjöfartshistoria Socialhistoria och kulturhistoria
Köp här
Soten är ett stycke skärgård i norra Bohuslän vars omtalade och hemlighetsfulla namn var känt redan under vikingatid. Området var fruktat för sina sugande baksjöar och grundbrott men havet blev också förutsättningen för människors överlevnad och utkomst. Med tiden utvecklades både sjöfart och långväga havsfiske till viktiga sysselsättningar samtidigt som stenindustrin satte evighetens spår i de röda granitbergen. I samtiden har dessa näringsgrenar i stort sett upphört. I stället har nya verksamheter tagit över; inte minst har en betydande besöksindustri uppstått där Sotens vidunderliga naturskönhet i kombination med sol och salta bad lockar besökare från när och fjärran. Ledordet för detta sjölandskap med sina inbyggare tycks därför vara ständig förändring och anpassning – något som kännetecknat denna gränslösa gränsbygd ända sedan de första säljägarna kom paddlandes mellan isflaken under jägarstenåldern. I denna kulturhistoriska översikt har författarna, arkeologen Henrik Alexandersson och historikern Ulf Nyrén, undersökt Sotens förflutna fram till vår egen tid. Vare sig du är bofast, delårsboende eller förbipasserande har du här en god ledsagare till ett av norra Europas mest enastående områden. Henrik Alexandersson är doktorand vid Göteborgs universitet medan Ulf Nyrén disputerade 2012 vid samma universitet.