Bläddra

Spektrum NO 5

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen

Spektrum NO 5

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Läromedel: naturorienterande ämnen
Köp här

Spektrum NO 5 är elevens grundbok i fysik, kemi och biologi i årskurs 5. I årskurs fem heter kapitlen: Djur och deras liv, Kemi i mat och hem, Rörelser och krafter, Material och konsumtion, Ljus och ljud samt Vår fantastiska kropp.

__Varje kapitel har: __

  • TDS-frågor (Testa Dig Själv) på olika nivåer
  • Ingresser med intresseväckande bilder och frågor
  • Målbeskrivningar
  • Perspektiv som uppmuntrar till värdering och ställningstagande
  • Sammanfattningar
  • Final som tränar betygskriteriernas tre delar

Läromedlet är helt i linje med Lgr22.

Kapitelstart med centralt innehåll
I inledningen till varje kapitel har vi intresseväckande bilder och frågor. Här finns även målbeskrivningar baserade på det centrala innehållet som behandlas i kapitlet.

Begreppsträning i varje avsnitt
Varje avsnitt i ett kapitel avslutas med en kort begreppsträning - Förklara begreppen - som lyfter centrala begrepp. Det är ett sätt att belysa den viktiga begreppsträningen som stärker elevernas förståelse för det naturvetenskapliga språket och ger dem verktyg att utveckla det.

Perspektiv - för att utveckla ett kritiskt tänkande
I Perspektiv lockas eleverna att använda sina kunskaper för att diskutera och ta ställning. Här tränas bland annat förmågan att skilja värderingar från vetenskapliga fakta, och att utveckla ett kritiskt tänkande kring såväl argument som informationskällor.

Finalen - bra träning inför prov och bedömning
Varje kapitel avslutas med Finalen. Här finns kapitelövergripande frågor. Det ger en bra möjlighet att testa sina nya kunskaper och få regelbunden träning. Varierande frågeställningar uppmuntrar eleven att tänka i ett större perspektiv och utveckla förståelse för olika samband inom naturvetenskap. Du och dina elever avgör själva om ni vill arbeta med Finalen enskilt eller i grupp.