Bläddra

Spelet om klimatet : vem kan man lita på i klimatdebatten?

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
Köp här

Spelet om klimatet : vem kan man lita på i klimatdebatten?

Kategorier: Föroreningar och miljöhot Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Klimatförändringar Miljön
Köp här

Smutsigt spel i klimatdebatten

"Maths Nilssons bok är en bedrift i en tid då fake news och ifrågasättandet av kunskap har fått allt större utrymme. Maths visar hur skrupelfria krafter satt desinformation och förvanskning av fakta i system för att förvirra oss alla, och därmed försenat nödvändiga politiska beslut. Min förhoppning är att boken blir läst av många och leder till ett uppvaknande." ANDERS WIJKMAN, samhällsdebattör, ordförande Miljömålsberedningen 2015 2016

Klimatforskarna är eniga: Jordens klimat blir allt varmare och det beror nästan uteslutande på mänsklig aktivitet, inte minst genom förbränning av fossila bränslen. Men vissa tvivlar på detta, och det är ingen slump. Det är heller ingen slump att politiker som Thatcher och Trump gått från att först agitera för klimatåtgärder till att senare tycka tvärtom. 

I den här boken beskrivs hur välorganiserade krafter, främst den mäktiga oljeindustrin, sedan slutet av 1980-talet agerat för att så tvivel om klimatforskarnas slutsatser bland politiker, journalister och allmänheten för att skydda sina ekonomiska och ideologiska intressen. I vad som utvecklats till ett smutsigt propagandakrig i gränslandet mellan vetenskap och politik har inga medel skytts för att misskreditera klimatvetenskapen. Skickligt iscensatta kampanjer med hjälp av självutnämnda experter och massiv spridning av falsk information i sociala medier är bara några exempel. 

Maths Nilsson har under många år bevakat den polariserade klimatdebatten. I Spelet om klimatet, med förord av Anders Wijkman och Martin Hedberg, får vi följa utvecklingen och de huvudsakliga aktörerna, både internationellt och i Sverige. Det är omskakande och fascinerande läsning som ger fake news en helt ny innebörd och dimension. 

"I sin bok åskådliggör Maths Nilsson hur ett till synes ändlöst nystan av pengar, ideologi och särintressen ställts mot klimatvetenskapen. Läsaren leds in i händelsernas centrum där surt regn blandas med freoner, kalla kriget, tobak, fossilindustri, politik, pengar, makt och ideologi. En högaktuell bok som även bidrar med pedagogiska förklaringar av klimatvetenskapen." MARTIN HEDBERG, meteorolog, debattör, författare

MATHS NILSSON är kemisten som vid sidan av sitt jobb inom läkemedelsbranschen skrivit ett flertal böcker, bl.a. Tvivel: en bok om faktaförvirring. På sin blogg mathsnilsson.se har han särskilt intresserat sig för hur vetenskap används i den allmänna samhällsdebatten, och då inte minst inom klimatområdet.