Bläddra

Språka Och Lek – SOL

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik
Köp här

Språka Och Lek – SOL

Kategorier: Språk och lingvistik Språkinlärning Språkpsykologi Språkvetenskap / lingvistik
Köp här
Boken Språka och Lek (SOL) innehåller mer än 100 språklekar och idéer. Bokens aktiviteter är noggrant beskrivna med tydliga mål och anvisningar, så att den pedagogiska personalen i förskolan kan erbjuda spännande och värdefulla språkliga upplevelser med hjälp av vardagsföremål och massor av fantasi. Arbetet med barns språkutveckling är en av förskolans viktigaste uppgifter. Språka och Lek är en uppslagsbok med idéer, lekar, aktiviteter och tips. Boken är en praktisk handbok som bygger vidare på den källa av kunskap om språk, språkutveckling och språk- och talsvårigheter som ingår i TRAS. Boken innehåller väldokumenterade fakta och fungerar som teoretisk grundbok. De olika delarna i SOL-boken är färgindelade, så att de passar till TRAS-schemat, men boken kan även användas separat.