Bläddra

Språkbladet

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Språkbladet

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Catharina Grünbaum är Dagens Nyheters språkvårdare. Som sådan skickar hon ständigt ut råd och anvisningar till tidningens medarbetare. Dessa råd finns samlade i Språkbladet, nu i en ny och utvidgad utgåva.     Här finns kloka synpunkter på ''före och innan'', ''avrätta och skjuta'', ''mejl och e-post'', ''var och vart'', ''syndabock och syndare'', engelska lånord, slang och vardagsord, ortnamn i Finland och Estland, språkliga klichéer.    Boken innehåller traditionella språkvårdsfrågor och nya som inte behandlats någon annanstans.     Språkbladet skrevs ursprungligen för journalister men den vänder sig till alla som är intresserade av dagens svenska. Den är ett oundgängligt och njutbart komplement till Svenska Språknämndens Skrivregler.     Språkbladet i denna nya utgåva har försetts med teckningar av Ulf Lundkvist.     Catharina Grünbaum har en lång och bred erfarenhet av språkfrågor från sitt arbete på Svenska språknämnden och under senare år på Dagens Nyheter.     Hon har också givit ut flera lovordade böcker. Den senaste i raden, I sällskap med språket (2000) har erhållit många fina lovord.     Catharina Grünbaum är också en efterfrågad föreläsare.