Bläddra

Sprickor i vår tid/Globalisering

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Sprickor i vår tid/Globalisering

Kategorier: Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Vad driver människor att gå med i terroristgrupper? Vad kan vi göra för att undvika rasism och vilka är vinnarna och förlorarna i globaliseringen? Här kan du med tre böcker inspirera till intressanta diskussioner!

Läs mer
Serien Sprickor i vår tid behandlar tre problematiska ämnen som delar människor och opinioner. Starka ekonomiska krafter driver med självklarhet globaliseringen men får mothåll från många som ser globaliseringens alla nackdelar. Rasism och främlingsfientlighet är på frammarsch i de mest civiliserade samhällen trots majoritetens avståndstagande. Och i kampen mot terrorismen tar stater till allt starkare medel för att bekämpa den. Serien finns att köpa som bokpaket.
Globalisering
Under de senaste decennierna har kommunikationstekniken, transporterna och penninghanteringen blivit allt effektivare och snabbare och gjort världen allt mindre. Ett fenomen kallat globalisering.
Den här boken analyserar de långt gående effekterna av globaliseringen: Vilka vinner på den och vilka förlorar? De stora transnationella företagen i i-länderna har skapat enorma värden, medan människor i u-länderna har fått det sämre och sett sin livsmiljö skadas. Ska gapet mellan rika och fattiga öka? Eller ska effekterna av globaliseringen kunna öka välfärden för alla på jorden?
Rasism och främlingsfientlighet
Över hela världen finns människor som bemöts med fördomar och avståndstagande eller utsätts för förföljelse för att de har en annan kultur, talar ett annat språk och lever annorlunda, dvs. hör till en annan etnisk grupp än människorna närmast kring dem.
I den här boken redovisas rasismens historia och erfarenheter från dagens invandrare, flyktingar, asylsökande och etniska minoriteter som utsätts för främlingsfientlighet eller rasism. Extremhögerns och nyfascismens framfart på senare år analyseras. Vad kan vi göra åt det?
Terrorism
Oavsett om den drivs av politiska idéer, nationalism eller religiös fanatism är dagens terrorism mer utstuderad, mer hänsynslös och mer dödlig än någonsin tidigare.
Den här boken tar upp många av de centrala frågorna kring terrorism. Hur ska vi definiera terrorism? Vad driver människor att gå med i terroristgrupper? Hur organiseras terroristgrupper och hur får de sina vapen? Vilka fungerande motmedel kan sättas mot terrorismen av regeringar och det internationella samfundet?

Serien finns inläst som ljudbok för elever med lär- och skrivsvårigheter. Beställs hos Inläsningstjänst AB, tel 08-55 61 15 50, www.inlasningstjanst.se.