Bläddra

Stockholms vattenrum : stadsmiljö, klimat och framtid

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Regional planering och områdesplanering Stadsplanering och kommunal planering
Köp här

Stockholms vattenrum : stadsmiljö, klimat och framtid

Kategorier: Geovetenskap, geografi, miljö och samhällsplanering Miljön Regional planering och områdesplanering Stadsplanering och kommunal planering
Köp här
Stockholm är en stad vid vatten som erbjuder sina invånare möjlighet att bo nära vattenlinjen och njuta av naturen. Mot bakgrund av den snabba temperaturökning som sker globalt, med stigande havsnivåer, stormar och översvämningar, är det mer angeläget än någonsin att belysa vattnets viktiga roll i våra liv och i vårt samhälle. Genom tolv kunniga skribenter får vi ta del av både historien och den senaste forskningen. Livet ovanpå och under vattnet speglas i artiklar om klimatförändringarnas påverkan, utsläpp och vattenkvalitet, badhygien och marin ekologi, vattnet som transportväg, broarnas roll samt stränders och kajers betydelse för ett levande stadsliv.