Bläddra

Strategiska offentliga inköp : en praktisk vägledning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Köp här

Strategiska offentliga inköp : en praktisk vägledning

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Köp här
Strategiska offentliga inköp är den första handboken i sitt slag. Den ger ett annat perspektiv på inköp än traditionella upphandlingsböcker som ofta fokuserar på juridiken. Eftersom det inte är reglerna utan det praktiska förfarandet som avgör den affärsmässiga effektiviteten, är denna handbok istället tydligt strukturerad kring de fyra huvudmomenten i strategiska inköp: • Affärsstrategisk analys • Upphandlingsfas • Avrop och avtalsutnyttjande • Avtalsuppföljning och avtalsstyrning Handboken utgår från gällande lagstiftning, men lämnar stort utrymme åt checklistor och verkliga exempel.