Bläddra

av:Louise Bringselius, Magnus Adenskog, Mats Benner, Andreas Bergh, Jonna Bornemark, Lotta Dellve, Patrik Hall, Monica Lindgren, Johann Packendorff, Vilhelm Persson, Kerstin Svensson, Lennart G Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Tillit till människors omdöme är grundläggande i demokratin och avgörande för att organisationer och samhällen ska bli framgångsrika. Särskilt viktig är tilliten till de medborgare och professioner som möts i kärnuppdraget. Genom att utgå från behoven i medborgarmötet, i stället för att detaljstyra på långt avstånd,…
Köp här

Isbn: 9789144150963

Utgivningsår:20211105

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Kalle Krall, Eva-Lotta Sandberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Strategiska offentliga inköp är den första handboken i sitt slag. Den ger ett annat perspektiv på inköp än traditionella upphandlingsböcker som ofta fokuserar på juridiken. Eftersom det inte är reglerna utan det praktiska förfarandet som avgör den affärsmässiga effektiviteten, är denna handbok istället tydligt…
Köp här

Isbn: 9789173452403

Utgivningsår:20100701

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BB

av:Martin Grander

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Utmärkande för den svenska bostadspolitiken sedan 1945 är att den har varit generell, det vill säga riktat sig till alla i stället för till specifika grupper. De kommunala bostadsbolagen allmännyttan har varit en hörnsten i denna politik under mottot goda bostäder för alla . Men i dag spretar allmännyttan runt om i…
Köp här

Isbn: 9789188637406

Utgivningsår:20200626

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Conny Brännberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Detta är en praktisk handbok om att vara ordförande i kommun och landsting. Boken är ett koncentrat av många års erfarenheter från sammanträden och innehåller goda råd från en rutinerad ordförande. Bokens kapitel behandlar exempelvis: Att förbereda ett möte, Att öppna ett sammanträde, Beslutsprocessen, Olika…
Köp här

Isbn: 9789139108573

Utgivningsår:20060726

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Industrier och branscher Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Offentliga sektorn Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Nya Karolinska Solna (NKS) har fått stor medial uppmärksamhet under senare år. Sjukhusbygget har pågått under lång tid, rymt en stor budget och berört många människor. Det har ömsom hyllats, ömsom ifrågasatts. Här redovisas resultaten av ett treårigt forskningsprojekt som har undersökt beslutsprocesserna bakom NKS.  …
Köp här

Isbn: 9789170613494

Utgivningsår:20210408

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172976603

Utgivningsår:20040217

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av:Conny Brännberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn Politik och statsskick Politiska ledare och politiskt ledarskap Samhälle och samhällsvetenskap Statsskick och politiska processer
Detta är en praktisk handbok om att vara ordförande i kommun och region. Boken är ett koncentrat av många års erfarenheter från sammanträden och innehåller goda råd från en rutinerad ordförande. Denna fjärde upplaga har reviderats och de olika kapitlen…
Köp här

Isbn: 9789139024972

Utgivningsår:20220929

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Ingrid Liljeroth, Tone Engen, Jerry Larsson, Per Skoglund, Charlie Öfverholm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Media diskuterar ständigt tillkortakommanden i verksamheter som sjukvård, äldreomsorg och habilitering. Verksamhetschefer som får kritik säger sig ofta vilja se över rutinerna, men steget från en sådan (kanske välbehövlig) översyn och från att formulera handlingsplaner och värdegrunder till att åstadkomma verkliga…
Köp här

Isbn: 9789171733399

Utgivningsår:20110517

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Mikael Svensson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och sjukvård Industrier och branscher Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Offentliga sektorn
Hälso- och sjukvårdens kostnader ökar i snabb takt. Den åldrande befolkningen tillsammans med den medicintekniska utvecklingen talar för en fortsatt kostnadsökning. För att klara finansieringen av framtidens vård kommer därför prioriteringsfrågor att vara centrala.   I rapporten undersöks dagens processer för…
Köp här

Isbn: 9789188637758

Utgivningsår:20220329

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Christian Jensen, Staffan Johansson, Mikael Löfström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Management och företagsledning Offentliga sektorn Projektledning
Projekt som organisationsform har blivit allt vanligare inom den offentliga sektorn och därmed också inom välfärdssektorns kärnområden: vården, omsorgen och skolan. Att organisera i projekt utlovar en början och ett slut och däremellan nyskapande, experimenterande och entreprenörskap. Det utlovar såväl ordning och…
Köp här

Isbn: 9789144118789

Utgivningsår:20170807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Linnea Lindquist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Lokal styrning Offentliga sektorn Pedagogik Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Drygt 97 procent av Sveriges kommuner har krav på nedskärningar i förskola, grundskola och gymnasiet i år. Kommuner beskriver i budgetar hur skolsegregationen ökar i takt med att allt fler elever börjar i friskolor. I en kommun nära Stockholm har en kommunal skola underskott på 5,8 miljoner som en direkt följd av att…
Köp här

Isbn: 9789179690120

Utgivningsår:20210702

Utgivare: BoD

Mediatyp: BC

av:Karin Skarin

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Det har nu blivit dags för kommunsverige att införa heltid som norm inom samtliga verksamheter, såsom parterna överenskommit. DET FÖRVÄNTAS LEDA TILL: • att bemanning och kompetens på arbetsplatserna tryggas • att kommunala arbetsgivare blir mer konkurrenskraftiga • att statusen i kvinnodominerade yrken ökar Men trots…
Köp här

Isbn: 9789172512085

Utgivningsår:20190811

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA. Här görs ett försök att bedöma produktivitetsutvecklingen i de 290 kommunerna under perioden 2002-2012.Kommunsektorn utgör en betydande andel av BNP, ca 15 procent.
Köp här

Isbn: 9789138241776

Utgivningsår:20141212

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Katarina Weiner Thordarson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Denna tredje upplaga är utökad med flera exempel från verkligheten och innehåller verktyg för bemötande. Bemötande kan vara lätt och det kan vara svårt – riktigt svårt. Kunder i offentliga verksamheter ställer krav och kan ha ett stort fokus på sina rättigheter. De accepterar i allmänhet inte ett inkorrekt…
Köp här

Isbn: 9789172511316

Utgivningsår:20140303

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av:Conny Brännberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Detta är en praktisk handbok om att vara ordförande i kommun och landsting. Boken är ett koncentrat av många års erfarenheter från sammanträden och innehåller goda råd från en rutinerad ordförande. Denna nya upplaga knyter an till den senaste revideringen av…
Köp här

Isbn: 9789139115632

Utgivningsår:20180205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Tom S. Karlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
New Public Management – NPM – är något som nästan alla hört talas om och har en åsikt om. Inte sällan skildras begreppet som omfattande allt som i dag tycks vara ”fel” med den offentliga sektorn. New Public Management – ett nyliberalt 90-talsfenomen? är en samhällsvetenskaplig lärobok baserad på författarens forskning…
Köp här

Isbn: 9789144112442

Utgivningsår:20171002

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:Magnus Josephson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden Offentliga sektorn
Varje år omsätter den offentliga sektorn i Sverige mer än 600 miljarder kronor. Tusentals myndigheter gör upphandlingar i hundratusentals affärer. I den här boken visar Magnus Josephson, en av Sveriges mest efterfrågade konsulter inom affärer med offentlig sektor, vad ditt företag behöver göra för att skapa bra affärer…
Köp här

Isbn: 9789187905421

Utgivningsår:20160516

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BC

av:Giancarlo Spagnolo

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Industrier och branscher Juridik Lagen om offentlig upphandling Offentliga sektorn Särskilda rättsområden
Public procurement is a complex activity that while respecting legal requirements can be performed poorly or well. Public buyers need to identify and explicitly formulate their needs, balance risks and incentives in the contract, as well as monitor the contractor and manage the contract during the execution phase,…
Köp här

Isbn: 9789188637369

Utgivningsår:20200602

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av:Katarina Weiner Thordarson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Bemötande kan vara lätt och det kan vara svårt – riktigt svårt. Den här boken förmedlar metoder och verktyg som kan vara användbara och komma till nytta i vardagens bemötande. Kunder i offentliga verksamheter ställer krav och kan ha ett stort fokus på sina rättigheter. De accepterar i allmänhet inte ett inkorrekt…
Köp här

Isbn: 9789172511552

Utgivningsår:20170201

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av:Thomas Andersson, Björn Brorström, Lotta Dellve, Annika Härenstam

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Offentliga sektorn Organisationsteori och beteende Samhälle och samhällsvetenskap Socialtjänst och social omsorg Socialtjänst, välfärd och kriminologi
Det finns många utmaningar för välfärdssektorn beträffande kvalitet, arbetsmiljö och kompetensförsörjning. Tillitsbaserad styrning och ledning har under en tid varit en populär ansats för att skapa en mer ändamålsenlig styrning och uppvärdera den professionella kompetensen. I denna rapport ifrågasätter sex forskare…
Köp här

Isbn: 9789189754003

Utgivningsår:20230207

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Adm 11 är ett hjälpmedel för att upprätta beskrivningar för administrativa arbetsuppgifter och gränsdragningar inom fastighetsförvaltning. Efter bearbetning av Adm 11 med strykningar och tillägg av text kan beskrivningen användas för att upphandla och träffa avtal om fastighetsförvaltning på entreprenad. Samtliga…
Köp här

Isbn: 9789173334532

Utgivningsår:20110220

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av:Katarina Bergström, Christina Madfors, Sophie Thörne

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Arbetsrätten i kommuner och landsting ger en översikt av arbetsrättsliga lagar och avtal som gäller för kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund och Pactas medlemsföretag. Syftet är att underlätta den praktiska hanteringen av arbetsrättsliga frågor, till exempel anställning, semester, förhandlingar och…
Köp här

Isbn: 9789173452960

Utgivningsår:20141013

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av:Hans Hasselblad, Eva Bejerot, Rolf Å. Gustafsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Den offentliga sektorn i Sverige har präglats av förändring och turbulens sedan slutet av 1980-talet. Rationaliseringar och omstruktureringar har skett i stort sett all slags offentlig verksamhet. Inom forskningen sammanfattas ofta dessa förändringar med beteckningen ”New Public Management” (NPM). I denna bok…
Köp här

Isbn: 9789189300194

Utgivningsår:20080425

Utgivare: Academia Adacta

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Ger förslag på hur framtidens e-förvaltning kan organiseras och föras vidare i ett längre perspektiv. Regeringens mål för e-förvaltningen är att det ska vara så enkelt som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. Inriktningen är en förvaltning där tjänster…
Köp här

Isbn: 9789138240281

Utgivningsår:20131030

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Ulf Paulsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Forskning och informationshantering Industrier och branscher Offentliga sektorn Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Dagligen utförs en mängd utredningar inom den offentliga sektorn. Även om spännvidden är stor vad gäller fackområde, besluts­situation och omfattning har utredningarna det gemensamt att de behöver vägledas av rekommendationer för hur utrednings­arbete bedrivs och bedöms på bästa sätt. Att göra utredningar inom…
Köp här

Isbn: 9789144143620

Utgivningsår:20220421

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: ,

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Upphandlingsstödet bör arbeta med information och vägledning kring både upphandlingsjuridiska frågor och andra aspekter som ekonomi, miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovationer, liksom strategiska frågor såsom organisation och resurser för offentlig upphandling. Verksamheten ska vända sig till både upphandlande…
Köp här

Isbn: 9789174376012

Utgivningsår:20120522

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
I den här boken träffar du 29 yrkesmänniskor som arbetar i en kommun. Den gemensamma nämnaren för dem är att de brinner för sina jobb. De vaknar på morgonen med en skön känsla av att varje dag kunna bidra med något som också är viktigt för andra. De gör skillnad! Fram till 2019 behöver kommuner och landsting rekrytera…
Köp här

Isbn: 9789163755491

Utgivningsår:20140527

Utgivare: Sunne kommun

Mediatyp: BC

av:Curt Andersson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Fungerar den offentliga sektorn i Sverige tillfredsställande eller behöver den utsättas för omfattande förändring? Faktum är att den offentliga sektorn under de senaste två decennierna faktiskt har genomgått en omfattande förändring men har det hjälpt? Omvandlingen har på det ena eller andra sättet berört alla…
Köp här

Isbn: 9789174650105

Utgivningsår:20100426

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av:Helena Öfverström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Offentliga sektorn
Vad innebär det att styra och leda verksamheter inom offentlig sektor på 2010-talet där marknaden är konkurrensutsatt och samhället präglas av mångfald och valfrihet. Många är de verksamheter vars uppdrag präglas av en stor komplexitet som drivs på av starka förändringar och som gör det svårt att hålla samman helheten…
Köp här

Isbn: 9789163901539

Utgivningsår:20160316

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av:Gustaf Kastberg Weichselberger, Anna Thomasson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Finansväsen och redovisning Företagsekonomi och management Industrier och branscher Management och företagsledning Offentliga sektorn Redovisning
Ekonomistyrning för offentliga verksamheter ger en introduktion till ämnet ekonomistyrning och hur kommuner och regioner arbetar med ekonomisk styrning och ekonomiska styrmodeller. Boken inleds med att ge en introduktion till ämnet ekonomistyrning, vad ekonomistyrning är och hur kommuner och regioner styrs. Därefter…
Köp här

Isbn: 9789144134642

Utgivningsår:20200806

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT BESTÄLLA I TRYCKT FORM. Samlad e-tjänst med grundläggande information om alla svenska näringsidkare!Detta är ett av de strategiska projekt som E-delegationen beskriver i sitt senaste betänkande. Bolagsverket ansvarar för en förstudie som ska vara klar i december 2010. Denna ska också…
Köp här

Isbn: 9789138234402

Utgivningsår:20101006

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Tom Karlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
During more than 30 years, the public sector has been subjected to increased forms of economification. A general trend of imposing management techniques within public administration has shifted previous understandings of how organising and control should be undertaken. Instances of efficiency and economy have become…
Köp här

Isbn: 9789174739794

Utgivningsår:20140527

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB

av:Carl Löfving, Rikard Setterlid

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
I boken beskrivs kortfattat förfarandet enligt upphandlingslagen och lagens konsekvenser för kommunal näringsverksamhet. Ett avsnitt tar upp rättspraxis från EG-domstolen och svenska domstolar. I boken behandlas även sekretess- och jävsfrågor, entreprenad- och konsultfrågor, vilka miljökrav som fått ställas och några…
Köp här

Isbn: 9789139102144

Utgivningsår:19980401

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av:Marie Mörndal

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Offentliga sektorn Organisationsteori och beteende
Samverkan är ett honnörsord inom offentlig sektor och används ofta som en självklar lösning på utmaningar och problem. Men vad innebär egentligen samverkan? Den här boken handlar om samverkan mellan organisationer. Den empiriska delen är hämtad från en studie om Samhällskontraktet, som är en etablerad samverkan mellan…
Köp här

Isbn: 9789144153421

Utgivningsår:20230228

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Gemensamma offentliga e-tjänster ska underlätta för medborgarna! Föreslår en central Mina sidor på webben som ska göra det enklare för medborgarna att ha kontakt med olika myndigheter. Samtidigt föreslås en motsvarande tjänst för näringsidkare som ska drivas av samverkansgruppen Starta och Driva företag. Till stöd för…
Köp här

Isbn: 9789138235560

Utgivningsår:20110404

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:Katarina Bivald, Anders Cardell

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Vi har en lång tradition i Sverige av nära samverkan mellan det offentliga och det civila samhället. Samtidigt fokuserar stora delar av både forskningen och den politiska debatten på den nationella nivån och det sociala området, trots att det inte är där som varken majoriteten av samverkan eller huvuddelen av…
Köp här

Isbn: 9789175750934

Utgivningsår:20131009

Utgivare: Sektor3

Mediatyp: BC

av:Christofer Lindgren

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentlig förvaltning Offentliga sektorn Politik och statsskick Samhälle och samhällsvetenskap
Att arbetet med vissa slags hänsyn och värden i offentliga förvaltningar ofta stannar vid skrivandet av luftiga handlingsplaner är en ganska vanlig iakttagelse. Så inte minst i fallet med tvärgående frågor, såsom jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, klimat- och hållbarhetsfrågor, arbete utifrån barnkonventionen…
Köp här

Isbn: 9789177974482

Utgivningsår:20210322

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC