Bläddra

av: Kalle Krall, Eva-Lotta Sandberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Strategiska offentliga inköp är den första handboken i sitt slag. Den ger ett annat perspektiv på inköp än traditionella upphandlingsböcker som ofta fokuserar på juridiken. Eftersom det inte är reglerna utan det praktiska förfarandet som avgör den affärsmässiga effektiviteten, är denna handbok istället tydligt…
Köp här

Isbn: 9789173452403

Utgivningsår: 20100701

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BB

av: Martin Grander

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Utmärkande för den svenska bostadspolitiken sedan 1945 är att den har varit generell, det vill säga riktat sig till alla i stället för till specifika grupper. De kommunala bostadsbolagen allmännyttan har varit en hörnsten i denna politik under mottot goda bostäder för alla . Men i dag spretar allmännyttan runt om i…
Köp här

Isbn: 9789188637406

Utgivningsår: 20200626

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

av: Mattias Elg, Marianne Sennehed Petersson, Carina Brofeldt

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Kvalitetsutveckling sker inte av sig självt. För att utveckla och förbättra verksamheter krävs systematiska sätt att arbeta med kvalitetshöjande insatser av många individer under lång tid. Leda för kvalitet ger en helhetsbild över centrala frågor som välfärdens tjänsteleverantörer behöver ställa sig i den systematiska…
Köp här

Isbn: 9789172512092

Utgivningsår: 20190811

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvård: administration och ledning Industrier och branscher Medicin och omvårdnad Medicin: allmänt Offentliga sektorn Politik och statsskick Regional styrning Samhälle och samhällsvetenskap
Nya Karolinska Solna (NKS) har fått stor medial uppmärksamhet under senare år. Sjukhusbygget har pågått under lång tid, rymt en stor budget och berört många människor. Det har ömsom hyllats, ömsom ifrågasatts. Här redovisas resultaten av ett treårigt forskningsprojekt som har undersökt beslutsprocesserna bakom NKS.  …
Köp här

Isbn: 9789170613494

Utgivningsår: 20210408

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av: Conny Brännberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Detta är en praktisk handbok om att vara ordförande i kommun och landsting. Boken är ett koncentrat av många års erfarenheter från sammanträden och innehåller goda råd från en rutinerad ordförande. Bokens kapitel behandlar exempelvis: Att förbereda ett möte, Att öppna ett sammanträde, Beslutsprocessen, Olika…
Köp här

Isbn: 9789139108573

Utgivningsår: 20060726

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789172976603

Utgivningsår: 20040217

Utgivare: Norstedts Akademiska Förlag

Mediatyp: BC

av: Karin Skarin

Kategorier: Arbetsmarknadsrelationer och arbetarskydd Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Det har nu blivit dags för kommunsverige att införa heltid som norm inom samtliga verksamheter, såsom parterna överenskommit. DET FÖRVÄNTAS LEDA TILL: • att bemanning och kompetens på arbetsplatserna tryggas • att kommunala arbetsgivare blir mer konkurrenskraftiga • att statusen i kvinnodominerade yrken ökar Men trots…
Köp här

Isbn: 9789172512085

Utgivningsår: 20190811

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

av: Christian Jensen, Staffan Johansson, Mikael Löfström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Management och företagsledning Offentliga sektorn Projektledning
Projekt som organisationsform har blivit allt vanligare inom den offentliga sektorn och därmed också inom välfärdssektorns kärnområden: vården, omsorgen och skolan. Att organisera i projekt utlovar en början och ett slut och däremellan nyskapande, experimenterande och entreprenörskap. Det utlovar såväl ordning och…
Köp här

Isbn: 9789144118789

Utgivningsår: 20170807

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Conny Brännberg

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Detta är en praktisk handbok om att vara ordförande i kommun och landsting. Boken är ett koncentrat av många års erfarenheter från sammanträden och innehåller goda råd från en rutinerad ordförande. Denna nya upplaga knyter an till den senaste revideringen av…
Köp här

Isbn: 9789139115632

Utgivningsår: 20180205

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Katarina Weiner Thordarson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Denna tredje upplaga är utökad med flera exempel från verkligheten och innehåller verktyg för bemötande. Bemötande kan vara lätt och det kan vara svårt – riktigt svårt. Kunder i offentliga verksamheter ställer krav och kan ha ett stort fokus på sina rättigheter. De accepterar i allmänhet inte ett inkorrekt…
Köp här

Isbn: 9789172511316

Utgivningsår: 20140303

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BC

av: Tom S. Karlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
New Public Management – NPM – är något som nästan alla hört talas om och har en åsikt om. Inte sällan skildras begreppet som omfattande allt som i dag tycks vara ”fel” med den offentliga sektorn. New Public Management – ett nyliberalt 90-talsfenomen? är en samhällsvetenskaplig lärobok baserad på författarens forskning…
Köp här

Isbn: 9789144112442

Utgivningsår: 20171002

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Adm 11 är ett hjälpmedel för att upprätta beskrivningar för administrativa arbetsuppgifter och gränsdragningar inom fastighetsförvaltning. Efter bearbetning av Adm 11 med strykningar och tillägg av text kan beskrivningen användas för att upphandla och träffa avtal om fastighetsförvaltning på entreprenad. Samtliga…
Köp här

Isbn: 9789173334532

Utgivningsår: 20110220

Utgivare: Svensk Byggtjänst

Mediatyp: BC

av: Magnus Josephson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Management och företagsledning Management: försäljning och marknadsföring Management: särskilda områden Offentliga sektorn
Varje år omsätter den offentliga sektorn i Sverige mer än 600 miljarder kronor. Tusentals myndigheter gör upphandlingar i hundratusentals affärer. I den här boken visar Magnus Josephson, en av Sveriges mest efterfrågade konsulter inom affärer med offentlig sektor, vad ditt företag behöver göra för att skapa bra affärer…
Köp här

Isbn: 9789187905421

Utgivningsår: 20160516

Utgivare: Roos & Tegner

Mediatyp: BC

av: Katarina Bergström, Christina Madfors, Sophie Thörne

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Arbetsrätten i kommuner och landsting ger en översikt av arbetsrättsliga lagar och avtal som gäller för kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund och Pactas medlemsföretag. Syftet är att underlätta den praktiska hanteringen av arbetsrättsliga frågor, till exempel anställning, semester, förhandlingar och…
Köp här

Isbn: 9789173452960

Utgivningsår: 20141013

Utgivare: SKL Kommentus

Mediatyp: BC

av: Ingrid Liljeroth, Tone Engen, Jerry Larsson, Per Skoglund, Charlie Öfverholm

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Media diskuterar ständigt tillkortakommanden i verksamheter som sjukvård, äldreomsorg och habilitering. Verksamhetschefer som får kritik säger sig ofta vilja se över rutinerna, men steget från en sådan (kanske välbehövlig) översyn och från att formulera handlingsplaner och värdegrunder till att åstadkomma verkliga…
Köp här

Isbn: 9789171733399

Utgivningsår: 20110517

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Hans Hasselblad, Eva Bejerot, Rolf Å. Gustafsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Den offentliga sektorn i Sverige har präglats av förändring och turbulens sedan slutet av 1980-talet. Rationaliseringar och omstruktureringar har skett i stort sett all slags offentlig verksamhet. Inom forskningen sammanfattas ofta dessa förändringar med beteckningen ”New Public Management” (NPM). I denna bok…
Köp här

Isbn: 9789189300194

Utgivningsår: 20080425

Utgivare: Academia Adacta

Mediatyp: BC

av: Nikolaj Lubanski, Birgitte Klæsøe, Lärke Johns

Kategorier: Ekonomi för specifika sektorer Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Nationalekonomi Offentliga sektorn Välfärdsteori
Behovet av att tänka nytt inom välfärdssamhället är påtagligt. Vi lever allt längre och kan göra allt mer för medborgarna. Samtidigt talar finanskriser och demografiska förändringar sitt tydliga språk: Välfärden måste förmå att möta utmaningar och dynamiska rörelser genom nya lösningar och klara av att göra detta inom…
Köp här

Isbn: 9789144097633

Utgivningsår: 20151014

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA. Här görs ett försök att bedöma produktivitetsutvecklingen i de 290 kommunerna under perioden 2002-2012.Kommunsektorn utgör en betydande andel av BNP, ca 15 procent.
Köp här

Isbn: 9789138241776

Utgivningsår: 20141212

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Giancarlo Spagnolo

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Industrier och branscher Juridik Lagen om offentlig upphandling Offentliga sektorn Särskilda rättsområden
Public procurement is a complex activity that while respecting legal requirements can be performed poorly or well. Public buyers need to identify and explicitly formulate their needs, balance risks and incentives in the contract, as well as monitor the contractor and manage the contract during the execution phase,…
Köp här

Isbn: 9789188637369

Utgivningsår: 20200602

Utgivare: SNS Förlag

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Industrier och branscher Juridik Lagen om offentlig upphandling Offentliga sektorn Särskilda rättsområden
Utgångspunkten för forskningsprogrammet “Att organisera marknader”, som tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond år 2007, har varit att marknader och organisationer inte är så olika som det ibland hävdas. Ett viktigt gemensamt drag är att både marknader och organisationer organiseras. Med…
Köp här

Isbn: 9789170611933

Utgivningsår: 20151105

Utgivare: Makadam förlag

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Hur viktiga är kunderna för myndigheterna? Redovisar resultaten av en enkät som Innovationsrådet skickade ut till 205 staliga myndigheter hösten 2011.Enkäten besvarades av 85 procent av myndigheterna. Enkätsvaren har gett upphov till ett antal utmanande frågor och kommentarer, som bl.a. tar upp myndigheternas uppdrag…
Köp här

Isbn: 9789138237045

Utgivningsår: 20120321

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789144028668

Utgivningsår: 20030607

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA. Hur mycket ska satsas på infrastrukturen? Vilka satsningar ska göras – och hur ska de finansieras? Denna rapport ger tyvärr inget entydigt svar, men väl en rad konstruktiva bidrag till diskussionerna om vilka satsningar som bör göras och hur de bör finansieras. Rapportens…
Köp här

Isbn: 9789138239667

Utgivningsår: 20130628

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Presenterar en kartläggning av forskningen vid 42 statliga myndigheter och konstaterar att kvalitetssäkringen håller en hög eller tillfredsställande nivå. Föreslår några övergripande åtgärder för att avhjälpa de brister som trots allt kunnat påvisas.Ett av förslagen är att det ska finnas ett vetenskapligt råd vid alla…
Köp här

Isbn: 9789138237090

Utgivningsår: 20120417

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Redogör inledningsvis för de problem som noterats på den regionala nivån och en bedömning av behovet av en reform. Därefter beskrivs förslag till lösningar inom följande tre områden; den samlade regionala förvaltningen och dess geografi, det regionala utvecklingsansvaret samt länsstyrelsernas verksamhet. Utvecklingen…
Köp här

Isbn: 9789138238455

Utgivningsår: 20121217

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Staffan Furusten

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Ekonomisk förvaltningsrätt och offentlig affärsjuridik Industrier och branscher Juridik Lagen om offentlig upphandling Offentliga sektorn Särskilda rättsområden
Årligen genomförs offentliga upphandlingar till ett värde av 500–600 miljarder kronor. Alla upphandlingar ska följa lagen om offentlig upphandling (LOU), oavsett vilken typ av vara eller tjänst det rör sig om.Läs merLOU bygger på idén att inköp kan och bör göras på samma sätt på alla marknader. Men det finns många…
Köp här

Isbn: 9789147111886

Utgivningsår: 20150212

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT KÖPA. Den offentliga sektorn utgör en stor del av den svenska ekonomin. Sektorns produktivitet fårdärför stor betydelse för landets ekonomiska utveckling. En grundläggande förutsättning föratt kunna förstå och förbättra produktiviteten är att den kan mätas. Den forskning som presenterasi…
Köp här

Isbn: 9789138240342

Utgivningsår: 20131113

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Bostadsproblem och hemlöshet Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala och etiska frågor
Den här boken handlar om allmännyttans ställning på den svenska bostadsmarknaden. Boken belyser ur ett brett perspektiv de strategiska vägval som nya förutsättningar för allmännyttan för med sig, inte bara för de kommunala bostadsföretagen utan också för svensk bostadspolitik framöver.Läs merDen allmännyttiga…
Köp här

Isbn: 9789147112395

Utgivningsår: 20150914

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av:

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Ger förslag på hur framtidens e-förvaltning kan organiseras och föras vidare i ett längre perspektiv. Regeringens mål för e-förvaltningen är att det ska vara så enkelt som möjligt att utöva sina rättigheter och fullgöra sina skyldigheter samt ta del av förvaltningens service. Inriktningen är en förvaltning där tjänster…
Köp här

Isbn: 9789138240281

Utgivningsår: 20131030

Utgivare: Norstedts Juridik AB

Mediatyp: BC

av: Martin Fransson, Johan Quist

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Hur kan den svenska offentliga sektorn bli ännu bättre, mer relevant och ändamålsenlig? I den här boken introduceras den nya tjänstelogiken som ett sätt att förstå, förklara och utveckla offentliga tjänster. Att skillnaden är stor mot den varulogik som i hög grad hittills har präglat förvaltningen är ett genomgående…
Köp här

Isbn: 9789147116843

Utgivningsår: 20140827

Utgivare: Liber

Mediatyp: BC

av: ,

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Upphandlingsstödet bör arbeta med information och vägledning kring både upphandlingsjuridiska frågor och andra aspekter som ekonomi, miljöhänsyn, sociala hänsyn och innovationer, liksom strategiska frågor såsom organisation och resurser för offentlig upphandling. Verksamheten ska vända sig till både upphandlande…
Köp här

Isbn: 9789174376012

Utgivningsår: 20120522

Utgivare: Offentliga Förlaget

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
I den här boken träffar du 29 yrkesmänniskor som arbetar i en kommun. Den gemensamma nämnaren för dem är att de brinner för sina jobb. De vaknar på morgonen med en skön känsla av att varje dag kunna bidra med något som också är viktigt för andra. De gör skillnad! Fram till 2019 behöver kommuner och landsting rekrytera…
Köp här

Isbn: 9789163755491

Utgivningsår: 20140527

Utgivare: Sunne kommun

Mediatyp: BC

av: Curt Andersson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
Fungerar den offentliga sektorn i Sverige tillfredsställande eller behöver den utsättas för omfattande förändring? Faktum är att den offentliga sektorn under de senaste två decennierna faktiskt har genomgått en omfattande förändring men har det hjälpt? Omvandlingen har på det ena eller andra sättet berört alla…
Köp här

Isbn: 9789174650105

Utgivningsår: 20100426

Utgivare: Books on Demand

Mediatyp: BC

av: Helena Öfverström

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Industrier och branscher Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation Offentliga sektorn
Vad innebär det att styra och leda verksamheter inom offentlig sektor på 2010-talet där marknaden är konkurrensutsatt och samhället präglas av mångfald och valfrihet. Många är de verksamheter vars uppdrag präglas av en stor komplexitet som drivs på av starka förändringar och som gör det svårt att hålla samman helheten…
Köp här

Isbn: 9789163901539

Utgivningsår: 20160316

Utgivare: Recito Förlag

Mediatyp: BC

av: Katarina Weiner Thordarson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn Psykologi Samhälle och samhällsvetenskap Socialpsykologi och gruppsykologi
Bemötande kan vara lätt och det kan vara svårt – riktigt svårt. Den här boken förmedlar metoder och verktyg som kan vara användbara och komma till nytta i vardagens bemötande. Kunder i offentliga verksamheter ställer krav och kan ha ett stort fokus på sina rättigheter. De accepterar i allmänhet inte ett inkorrekt…
Köp här

Isbn: 9789172511552

Utgivningsår: 20170201

Utgivare: Komlitt

Mediatyp: BB

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
HAR UTGÅTT – GÅR INTE ATT BESTÄLLA I TRYCKT FORM. Samlad e-tjänst med grundläggande information om alla svenska näringsidkare!Detta är ett av de strategiska projekt som E-delegationen beskriver i sitt senaste betänkande. Bolagsverket ansvarar för en förstudie som ska vara klar i december 2010. Denna ska också…
Köp här

Isbn: 9789138234402

Utgivningsår: 20101006

Utgivare: Norstedts Juridik

Mediatyp: BC

av: Tom Karlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Offentliga sektorn
During more than 30 years, the public sector has been subjected to increased forms of economification. A general trend of imposing management techniques within public administration has shifted previous understandings of how organising and control should be undertaken. Instances of efficiency and economy have become…
Köp här

Isbn: 9789174739794

Utgivningsår: 20140527

Utgivare: Media-Tryck

Mediatyp: BB