Bläddra

Svensk flora: Fanerogamer och kärlkryptogamer

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Träd, vilda blommor och växter

Svensk flora: Fanerogamer och kärlkryptogamer

Kategorier: Djur och natur Livsstil, hobby och fritid Träd, vilda blommor och växter
Köp här

Svensk flora av Krok & Almquist är en klassisk bok inom botaniken och ett oundgängligt verktyg för identifiering av växter i Sverige. Första upplagan kom ut redan 1883. Från och med den 26:e upplagan har böckerna bearbetats under redaktion av Lena och Bengt Jonsell.

Om författarna
Lena och Bengt Jonsell är före detta lektor respektive professor i botanik vid Uppsala universitet.

"Den klassiska svenska floran i fickformat, för såväl fackbotanister som avancerade amatörer, för bestämning av landets samtliga kärlväxtarter. Största delen upptas av korta artbeskrivningar med tonvikt på skiljekaraktärer och uppgifter om förekomst. [...] Den största förändringen jämfört med föregående upplaga är att ordningsföljden på, och inledningen av familjer följer nya molekylära forskningsresultat, annars bara smärre justeringar. För artbestämning är 26:e-28:e upplagorna ungefär lika användbara. Register över svenska och vetenskapliga artnamn finns." - BTJ häfte 13106263. Lektör Sven Fransén.