Bläddra

Svensk reklam : annonser, varumärken och marknadskommunikation 1975-2012

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Reklam och annonsering Varumärken
Köp här

Svensk reklam : annonser, varumärken och marknadskommunikation 1975-2012

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Reklam och annonsering Varumärken
Köp här
En bok om hur en del av Sveriges ekonomi förändrades under 1900-talets sista årtionden och början på 2000-talet. Utgångspunkt för berättelsen tas i en radikal omvandlingsprocess i gränslandet mellan massmedia och reklam, vilket orienterar vår historieskrivning mot reklammarknadernas moderna historia 1975-2012. Författarna analyserar och beskriver denna omvandlingsprocess i såväl kvantitativa som kvalitativa termer. Även om analysmetoden har varit att beskriva reklampengarnas flöde så kan reklamens förändring även förstås och beskrivas som en kulturell process varumärken som kulturella och ekonomiska fenomen. Varumärkens roll i värdeskapande processer har mycket att bidra till en ekonomisk-historisk förståelse av 1900-talets andra hälft. Genom att titta bortom traditionella medier fångas i boken en större omvandling där reklam i allt mindre omfattning utgörs av tidningsannonser och istället är en del av företagens totala marknadskommunikation. Författarna är forskare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.