Bläddra

Svenska företag i Afrika : från slavhandel till IT-revolution

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Management och företagsledning Nationalekonomi
Köp här

Svenska företag i Afrika : från slavhandel till IT-revolution

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Företagshistoria Management och företagsledning Nationalekonomi
Köp här

 

Afrika söder om Sahara präglas idag av urbanisering och en växande befolkning. Regionen får allt större ekonomisk och politisk betydelse. Men alla bedömare betonar en sak för den som vill göra affärer lokalt: man måste lära sig marknadsvillkoren från grunden. Det går heller inte att bortse från samhällsproblem som korruption och politiska risker.

Svenskt företagande har gamla band till kontinenten. Förbindelserna tog fart i slutet av 1800-talet i och med södra Afrikas industrialisering. År 1907 började Asea leverera gruvutrustning dit, 1946 startade Atlas Copco ett försäljningskontor där. Tetra Pak påbörjade tillverkning av mjölkförpackningar i Kenya 1956. Ericsson har tagit aktiv del i kontinentens IT-revolution. Under senare år har entreprenörer inom sjukvård, fruktimport och solkraft etablerat sig framgångsrikt. Svenska företag är en del av den utveckling som pågår i Afrika.

Författarna skildrar i sin analyserande intervjubok dagens företagande med svenska bindningar från Kenya till Ghana, från Somaliland till Sydafrika. De belyser de tidiga handelskontakterna från 1600-talet och framåt på gott och ont. Afrikas historia, möjligheter och problem analyseras också. Allt detta gör denna bok till en viktig källa för kunskap om en del av världen vi behöver lära oss mer om.

 

Emil Uddhammar är professor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö. Peter Stein är nationalekonom, konsult och har bl. a. haft uppdrag för OECD.