Bläddra

Tablettkriget i Gävle på 1900-talet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här

Tablettkriget i Gävle på 1900-talet

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Försäljning och marknadsföring Livsstil, hobby och fritid Lokalhistoria Lokalhistoria, familjehistoria och nostalgi
Köp här

Det här är historien om två samtida pionjärer inom marknadsföring som i hård konkurrens med varandra skapade ett helt nytt segment på konfektyrmarknaden. Ingen av de båda innovatörerna avgav någon krigsförklaring men ändå startade de ett tablettkrig i Gävle som spred sig över hela landet och varade nästan hela 1900-talet och drog dessutom in följande generationer.
Bruno Ahlqvist arbetade under olika perioder med marknadsföringsansvar i båda företagen en dryg tredjedel av 1900-talet. Utan förpliktelser åt någon sida ger han i den här boken sin bild av en hård konkurrens som stimulerade båda sidor till ständigt nya grepp och innovationer inom en produktgrupp som är väl spridd hos konsumenterna utan att vara en nödvändig basvara.
Han kommer fram till frågan ”vad gör man när man vunnit kriget” och hur vidmakthåller man konsumenternas intresse för ett helt marknadssegment när konkurrenterna har givit upp?