Bläddra

Teaitetos

Köp här

Teaitetos

Köp här
Att säga om en bok att den innehåller allt framkallar gärna viss skepsis hos den kritiske läsaren. Till det fåtal böcker som ändå förtjänar detta omdöme hör Platons Teaitetos. I denna välkända dialog framläggs alla de kunskapsteoretiska problem som alltsedan Platons tid sysselsatt filosoferna. Vad är kunskap? Hur skaffar vi oss den och vad skiljer kunskap från gissningar och villfarelser?