Bläddra

Tidningar för alla. Den finländska pressens historia

Köp här

Tidningar för alla. Den finländska pressens historia

Köp här
Den finländska pressens utveckling har präglats av såväl allmänna europeiska som inhemska politiska och samhälleliga strömningar. Pressens historia består å ena sidan av många långvariga strukturer och invand praxis, men å andra sidan har det ibland skett snabba och rätt drastiska förändringar. Detta verk hjälper att förstå bakgrunden till pressens utveckling i Finland.