Bläddra
Sökresultat för Nordicom... Rensa filter?

av: Elza Dunkels, Gunilla Jarlbro, Ola Erstad, Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Ingegerd Rydin

Köp här

Isbn: 9789189471900

Utgivningsår: 20100120

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
This book explores the interplay between government and media drawing on unique evidence from, and in-depth analysis of, four national cases: Finland, Lithuania, Poland and Sweden. Based on the chapters dedicated to each country, five additional chapters address the following cross-national themes: government…
Köp här

Isbn: 9789188855060

Utgivningsår: 20190128

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Inka Salovaara-Moring, Hajo G. Boomgaarden, Miyase Christensen, Yonca Ermutlu, Camilla Haavisto, Charles Husband, Kari Karppinen, Epp Lauk, Tom Moring, Tuomo Mörä, Hannu Nieminen, Philip Schlesinger, Gavan Titley, Hans-Jörg Trenz, Claes H. de Vreese, Valeria Jakobson

This book brings together leading European specialists in theories of the public sphere, media and democracy. It explores current key problems of communication, democracy and diversity, and how these are intertwined as part of media practice. Integrating geographical, historical and multicultural approaches, it…
Köp här

Isbn: 9789189471733

Utgivningsår: 20090330

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Ulla Carlsson, Lennart Weibull

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
In the national SOM-Survey that was reported last year, it was shown that Swedes considered protecting people’s integrity more important than free speech. Nordicom is now publishing the book “Freedom of Expression in the Digital Media Culture”, which investigates the position of free speech in our…
Köp här

Isbn: 9789187957833

Utgivningsår: 20180219

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Edward Humphreys

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Rapporten undersöker det juridiska ramverket och de juridiska osäkerheter som råder gällande utveckling, produktion och handel med programformat på framför allt svensk – men också på skandinavisk, europeisk och internationell – nivå. ”Programformat” i den här bemärkelsen har vanligen avsett TV-program (och har därför…
Köp här

Isbn: 9789186523176

Utgivningsår: 20110408

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Olle Findahl

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
I det närmaste alla barn och ungdomar i åldrarna 9 till 24 år i Sverige använder internet. De flesta använder internet dagligen, ju längre tid ju äldre de är. Men det innebär inte att de har slutat använda traditionella medier, säger professor Olle Findahl, som har genomfört en undersökning av barn och ungas…
Köp här

Isbn: 9789186523381

Utgivningsår: 20120301

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Anine Kierulf, Helge Rønning, Ulf Petäjä, Cathrine Holst, Anders Molander, Oluf Jørgensen, Thomas Bull, Joakim Hammerlin, Arne Ruth, Walid Al-Saqaf, Frederik Stjernfelt, Risto Kunelius

The book discusses freedom of expression as a universal human right, and analyses its philosophical foundations. It raises legal questions arising from the tension between basic rights, and between national and international law. It considers to what extent freedom of expression thrives or withers in an increasingly…
Köp här

Isbn: 9789189471764

Utgivningsår: 20090427

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Förlagsbranschen och bokbranschen, press och journalistik Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Boken och litteraturen har varit föremål för fem större statliga utredningar – den första tillsattes 1948 och därefter kom utredningarna 1968, 1982, 1996 och 2002. Fyra av utredningarna har bok i namnet medan 1968 års mer omfattande utredning benämns litteraturutredningen men slutbetänkandet bär titeln Boken. Den…
Köp här

Isbn: 9789186523428

Utgivningsår: 20120523

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BH

av: Ullamaija Kivikuru, Lars Nord, Jesper Falkheimer, Johanna Jääsaari, Mervi Pantti, Lynn Letukas, Anna Olofsson, John Barnshaw, Maria Hellman, Kristina Riegert, Salli Hakala, Hannele Seeck, Thomas A. Odén, Marina Ghersetti, Ulf Wallin

In the morning on Boxing Day, December 26 2004, an earthquake west of Sumatra caused two enormous sea waves, or tsunamis, which struck the coastlines of the Indian Ocean. In total, more than 286 000 people were killed in one of the worst natural disasters in history. The tsunami was hitting the poorest people in the…
Köp här

Isbn: 9789189471856

Utgivningsår: 20091013

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Johan Lindell

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser
Under de senaste trettio åren har den sociala ojämlikheten i Sverige ökat i internationell rekordfart. Samtidigt har medielandskapet förändrats och ett allt större kanalutbud har lett till ett överflöd av nyheter och information. Boken Smaken för nyheter: Klasskillnader i det digitala medielandskapet utforskar…
Köp här

Isbn: 9789187957987

Utgivningsår: 20180903

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Olle Findahl, Ulrika Sjöberg, Martin Danielsson, Göran Bolin

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Inte sedan televisionens introduktion för femtio år sedan har det skett sådana genomgripande förändringar av de ungas mediekultur som under de senaste tio åren. Det är förändringar som kan ha effekter både på kort och lång sikt. Och för att kunna fatta beslut som har långsiktig bärkraft – inte minst utifrån ett…
Köp här

Isbn: 9789186523503

Utgivningsår: 20121116

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Elza Dunkels, Cecilia von Feilitzen

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
År 2010 intervjuades 1000 svenska barn och deras föräldrar i sina hem om vad de upplever som farligt och riskfyllt med internet. Samtidigt intervjuades totalt 24 000 andra barn i 24 andra europeiska länder. Resultatet har presenterats i flera rapporter både på engleska och svenska.
Köp här

Isbn: 9789186523718

Utgivningsår: 20130919

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Anker Brink Lund, Lars Nord, Johann Roppen

Begrebet public service blev lanceret som fællesbetegnelse for organisering af almene goder, f.eks. vandforsyning, kloakvæsen og andre tjenester, der stilles til rådighed for alle borgere. For radiofoniens vedkommende legitimerede knaphed på sendefrekvenser i sin tid virksomheden som et licensfinansieret monopol. Siden…
Köp här

Isbn: 9789189471863

Utgivningsår: 20091005

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Bengt Johansson, Tomas Odén

Författarna anlägger flera vetenskapliga perspektiv på sitt ämne. Ett sådant utgörs av den statsvetenskapliga forskningen om svenska valrörelser, ett annat gäller företagsekonomisk forskning om företags reklambeslut och om konkurrensen på tidningsmarknaden, ett tredje är opinionsforskning om allmänhetens inställning…
Köp här

Isbn: 9789186523787

Utgivningsår: 20140109

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

Det är viktigt att morgondagens medborgare ges möjlighet att utveckla en medie- och informationskunnighet som omfattar kunskap om, förmåga att använda, skapa och kritiskt reflektera kring massmedier, sociala medier, sin egen och skolans medieanvändning. För att nå dit krävs det att man under lång tid (sin skoltid) har…
Köp här

Isbn: 9789186523886

Utgivningsår: 20140611

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Nathalie Fenton, Nico Carpentier, Linda Duits, Stephen Coleman, Lisbeth van Zoonen, Maria Bakardjieva, Fadi Hirzalla, Maren Hartmann, Ingegerd Rydin, Ulrika Sjöberg, Asli Telli Aydemir, Ulf Buskqvist, Bilge Selen Apak, Anders Svensson, Fredrik Miegel

The rhetoric on the Internet and its potential implications for the sphere of politics have been especially pertinent in regard to young people. Through the use of notions such as ”the e-generation” or ”the messenger generation”, the new ICT’s supposed transformative potential has been identified and discussed. Just…
Köp här

Isbn: 9789189471870

Utgivningsår: 20100120

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Ulrika Facht

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
De flesta av Nordicoms utgåvor av MedieSverige har förutom statistik också innehållit analyser av medielandskapet. I den här utgåvan har vi valt att enbart fokusera på statistiken. Aktuell statistik, inkluderande långa tidsserier, är nödvändig för att förstå hur medielandskapet ser ut idag och hur det har vuxit fram.…
Köp här

Isbn: 9789187957291

Utgivningsår: 20160605

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BB

av: Johanna Stenersen

Kategorier: Barns hälsa Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen Populärmedicin och hälsa
This book focuses on children and young people in relation to media and health issues. Such issues represent central debates in contemporary society and pose major challenges for researchers and practitioners in a number of fields. Several contributions deal with possible risks to the health and well-being of children…
Köp här

Isbn: 9789186523893

Utgivningsår: 20140922

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Oluf Jørgensen

Free access to public records is crucial to democratic control and participation. Rules of law and legal practice concerning access and secrecy are of far-reaching significance to all sectors of society and to the relationship between citizens and the state. Access to Information in the Nordic Countries demonstrates…
Köp här

Isbn: 9789186523992

Utgivningsår: 20141016

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Jonas Ohlsson, Ulrika Facht

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Förlagsbranschen och bokbranschen, press och journalistik Försäljning och marknadsföring Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen Press och journalistik Reklam och annonsering
Kampen om reklamen handlar om vad digitaliseringen av reklammarknaden har fått för konsekvenser för de nordiska medieföretagens möjligheter att finansiera sin journalistiska verksamhet. I takt med att konkurrensen om reklaminvesteringarna har ökat har många medieföretag fått se sina reklamintäkter sjunka, i vissa fall…
Köp här

Isbn: 9789187957543

Utgivningsår: 20170510

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BB

av: Stig A. Nohrstedt, Rune Ottosen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
The book discusses the challenges war and conflict reporting face when confronted with major security leaks through WikiLeaks and the classified information revealed by Edward Snowden. Theoretically, the findings are related to the theories of threat society, new wars and risk-transfer warfare as well as to Johan…
Köp här

Isbn: 9789186523961

Utgivningsår: 20141014

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BB

av: Jonas Ohlsson

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
The field of media is in a state of rapid change. The motor of the development is the ever-improving technology for transmitting and receiving mediated content. With the new information and communication technologies (or ICTs), traditional borders – between geographical markets as well as between media forms – are…
Köp här

Isbn: 9789187957055

Utgivningsår: 20150227

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BB

av: Päiviö Tommila, Raimo Salokangas

Den finländska pressens utveckling har präglats av såväl allmänna europeiska som inhemska politiska och samhälleliga strömningar. Pressens historia består å ena sidan av många långvariga strukturer och invand praxis, men å andra sidan har det ibland skett snabba och rätt drastiska förändringar. Detta verk hjälper att…
Köp här

Isbn: 9789189471047

Utgivningsår: 20010115

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BB

av: Ulla Carlsson, Lennart Weibull

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Kulturvetenskap och medievetenskap Mänskliga och medborgerliga rättigheter Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden Yttrandefrihetsrätt
Boken “Yttrandefriheten i dagens mediekultur” undersöker yttrandefrihetens ställning i vårt digitala samhälle. Baserat på SOM-undersökningens resultat diskuteras bland annat hur medborgarnas hållning till möjliga inskränkningar av yttrandefriheten kan tolkas som en kritik mot mediernas sätt att fungera. – Det är…
Köp här

Isbn: 9789187957819

Utgivningsår: 20180107

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Oluf Jörgensen

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Offentlighed i Norden forklarer og sammenligner retsreglerne for acces til dokumenter og data i Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island. Internationale regler fra FN, Europarådet og EU, der har stigende betydning, bliver også belyst Offentlighed i Norden viser, at offentlighedsreglerne i de fem nordiske lande er…
Köp här

Isbn: 9789186523985

Utgivningsår: 20141008

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Jarl Torbacke

Jarl Torbacke, professor emeritus i historia vid Stockholms universitet, och en av landets främsta pressforskare, har länge haft Allehandas historia som ett favoritämne. Nu har projektet förverkligats. Genom ett flitigt arbete i alla tänkbara arkiv kan Jarl Torbacke här bjuda på en insiktsfull tidningshistorik, i…
Köp här

Isbn: 9789149156038

Utgivningsår: 20050615

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BB

av: Jonas Ohlsson

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Mediemarknadens utveckling under 2000-talet – i Sverige såväl som i övriga Europa – kan beskrivas i termer av handfull genomgripande, parallella och delvis sammankopplade processer. För det första har introduktionen av en lång räcka nya tekniker och funktioner för att förmedla och ta emot medierat innehåll kastat om…
Köp här

Isbn: 9789187957260

Utgivningsår: 20160525

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Stig A Nohrstedt, Birgitta Höijer, Ulrika Olausson, Johan Östman, Joel Rasmussen, Tanja Kamin, Marinette Fogde, Peter Berglez

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
In which ways does the media discursively make sense of contemporary society? In which ways does the public, through the media, deal with and negotiate ongoing changes in society? How can we study this? Such questions are addressed in this volume. The authors consider societal changes not only as structural, material…
Köp här

Isbn: 9789189471450

Utgivningsår: 20070424

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Denna skrift innehåller en kunskapsöversikt rörande medie- och informationskunnighet. Här redovisas resultatet av det uppdrag Nordicom fick av regeringen i budgetpropositionen för 2018. Den kartläggning av insatser för stärkt medie- och informationskunnighet (MIK), som genomfördes hösten 2017 av Myndigheten för press,…
Köp här

Isbn: 9789187957963

Utgivningsår: 20180820

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Karl Erik Gustafsson, Per Rydén

The Swedish press, during the 17th, 18th, 19th ,20th and early 21st centuries continually reflected what was happening in the outside world and in its choice of format was influenced by developments in England, France, Germany, the US and the other Nordic countries. At the same time, it is apparent that the Swedish…
Köp här

Isbn: 9789186523084

Utgivningsår: 20101112

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Heikki Luostarinen

The first part of the book deals with the media’s role in conflicts and provides conceptual and theoretical tools for the analysis of conflict coverage and war reporting. Under the title ‘How Did We Get Here?’, the second part of the volume provides the historical background needed to understand the…
Köp här

Isbn: 9789189471108

Utgivningsår: 20020415

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BB

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Focusing on cross-media communication as it unfolds in everyday contexts, the idea of this book is not to provide a universal definition of ‘everyday life’ but to provide different insights into everyday life from a user-centric perspective on cross-media communication. A key contribution of the book will be a more…
Köp här

Isbn: 9789187957383

Utgivningsår: 20161201

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Eide, Risto Kunelius, Angela Phillips, Peter Hervik, Amin Alhassan, Karin Becker, Stephanie Craft, Silvio Waisbord, Ibrahim Saleh, Oliver Hahn, Carolina Boe, Hillel Nossek

The publication of the now famous twelve cartoons of Prophet Mohammed in Denmark in 2005 was followed by a heated controversy in the spring of 2006 that become a dramatic high point in (recent mediated) tensions between what has often been defined as the “Islamic world” versus the “West”. Although the actual news…
Köp här

Isbn: 9789189471641

Utgivningsår: 20081125

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: journalistik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Research on media and diversity has mainly focused on content analysis, or more precisely, on how immigrants are covered by the mass media. This book concentrates on the media workers themselves, and on mass media organizations. News journalists with immigrant backgrounds responded to interview questions such as: How…
Köp här

Isbn: 9789186523121

Utgivningsår: 20110216

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC