Bläddra
Sökresultat för Nordicom... Rensa filter?

av: Elza Dunkels, Gunilla Jarlbro, Ola Erstad, Sonia Livingstone, Leslie Haddon, Ingegerd Rydin

Köp här

Isbn: 9789189471900

Utgivningsår: 20100120

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Jarl Torbacke

Jarl Torbacke, professor emeritus i historia vid Stockholms universitet, och en av landets främsta pressforskare, har länge haft Allehandas historia som ett favoritämne. Nu har projektet förverkligats. Genom ett flitigt arbete i alla tänkbara arkiv kan Jarl Torbacke här bjuda på en insiktsfull tidningshistorik, i…
Köp här

Isbn: 9789149156038

Utgivningsår: 20050615

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BB

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Politik och statsskick Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
This book explores the interplay between government and media drawing on unique evidence from, and in-depth analysis of, four national cases: Finland, Lithuania, Poland and Sweden. Based on the chapters dedicated to each country, five additional chapters address the following cross-national themes: government…
Köp här

Isbn: 9789188855060

Utgivningsår: 20190128

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Bengt Johansson, Tomas Odén

Författarna anlägger flera vetenskapliga perspektiv på sitt ämne. Ett sådant utgörs av den statsvetenskapliga forskningen om svenska valrörelser, ett annat gäller företagsekonomisk forskning om företags reklambeslut och om konkurrensen på tidningsmarknaden, ett tredje är opinionsforskning om allmänhetens inställning…
Köp här

Isbn: 9789186523787

Utgivningsår: 20140109

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Inequalities are the unwanted companions of media and communication. Tradi­tional analogue mass media were criticized for creating inequalities by being biased, serving hegemonic interests, and accumulating far too much power in the hands of mighty industrial conglomerates. Under the digital regime, most inequalities…
Köp här

Isbn: 9789188855107

Utgivningsår: 20190322

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Elza Dunkels, Cecilia von Feilitzen

Kategorier: Åldersgrupper och generationer Åldersgrupper: barn Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
År 2010 intervjuades 1000 svenska barn och deras föräldrar i sina hem om vad de upplever som farligt och riskfyllt med internet. Samtidigt intervjuades totalt 24 000 andra barn i 24 andra europeiska länder. Resultatet har presenterats i flera rapporter både på engleska och svenska.
Köp här

Isbn: 9789186523718

Utgivningsår: 20130919

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Jakob Svensson

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
In our connected data societies, the importance of algorithms and automated systems is obvious. They determine search engines’ rankings, what driverless cars do when a child appears on the road, and stock market changes. Today data-driven algorithms and automated systems are everywhere. While algorithms and automated…
Köp här

Isbn: 9789188855527

Utgivningsår: 20210908

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Päiviö Tommila, Raimo Salokangas

Den finländska pressens utveckling har präglats av såväl allmänna europeiska som inhemska politiska och samhälleliga strömningar. Pressens historia består å ena sidan av många långvariga strukturer och invand praxis, men å andra sidan har det ibland skett snabba och rätt drastiska förändringar. Detta verk hjälper att…
Köp här

Isbn: 9789189471047

Utgivningsår: 20010115

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BB

av: Annika Bergström, Lars Höglund, Elena Maceviciute, Skans Kersti Nilsson, Birgitta Wallin, Thomas D. Wilson

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
The music and film industries have long come to terms with the digital, and now the traditional printed book is challenged by digital formats. The e-book has become established in most countries, but is still a a small part of the book industry. In this book a group of researchers follow the actors involved in the…
Köp här

Isbn: 9789187957697

Utgivningsår: 20171124

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Johanna Stenersen

Kategorier: Barns hälsa Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Familj och hälsa Hälsa, relationer och personlig utveckling Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen Populärmedicin och hälsa
This book focuses on children and young people in relation to media and health issues. Such issues represent central debates in contemporary society and pose major challenges for researchers and practitioners in a number of fields. Several contributions deal with possible risks to the health and well-being of children…
Köp här

Isbn: 9789186523893

Utgivningsår: 20140922

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Karin Hellingwerff, Ulrika Facht

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Mediebarometern belyser människors konsumtion av alla slags medier en genomsnittlig dag, oavsett distributionsteknik. Syftet var redan från starten att beskriva tendenser och förändringar i människors mediekonsumtion över tid, snarare än att fokusera nivåer enskilda år. Undersökningen genomfördes första gången 1979 och…
Köp här

Isbn: 9789188855121

Utgivningsår: 20190524

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BE

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
Broadcast communication has had a profound effect on modern society in the 20th and early 21st centuries. A growing international field of research has examined the historical development of broadcasting within various social and historical contexts, but also has made significant contributions to the understanding of…
Köp här

Isbn: 9789186523732

Utgivningsår: 20131204

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Eva Mayerhöffer, Marinella Belluati, Brooks DeCillia, Leen d’Haenens, Alice Baroni, Wai Han Lo, Claudia Padovani, Achilleas Karadimitriou, Christine Horz-Ishak, Torbjörn van Krogh, Christian Ruggiero, Cecilia Biancalana, Heinz Bonfadelli, Valgerður Jóhannsdóttir, Lars Nord, Hanne Vandenberghe, Werner A. Meier, Joaquim Fidalgo, John Grönvall, Barbara Thomass, Mauro Bomba, Francesco Marrazzo, Gordon Ramsay, Enrique Núñez-Mussa, Kari Karppinen, Martin Moore

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
The Media for Democracy Monitor (MDM) assesses the performance of leading news media in mature democracies with regard to the three core dimensions of democracy: freedom, equality, and control. After monitoring 10 countries in 2011, the MDM project expanded to cover the leading news media of 18 democracies in 2021. In…
Köp här

Isbn: 9789188855572

Utgivningsår: 20220404

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Stig A Nohrstedt, Birgitta Höijer, Ulrika Olausson, Johan Östman, Joel Rasmussen, Tanja Kamin, Marinette Fogde, Peter Berglez

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
In which ways does the media discursively make sense of contemporary society? In which ways does the public, through the media, deal with and negotiate ongoing changes in society? How can we study this? Such questions are addressed in this volume. The authors consider societal changes not only as structural, material…
Köp här

Isbn: 9789189471450

Utgivningsår: 20070424

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Ulla Carlsson, Lennart Weibull

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
In the national SOM-Survey that was reported last year, it was shown that Swedes considered protecting people’s integrity more important than free speech. Nordicom is now publishing the book “Freedom of Expression in the Digital Media Culture”, which investigates the position of free speech in our…
Köp här

Isbn: 9789187957833

Utgivningsår: 20180219

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Nordmedia 2013 in Oslo marked and celebrated the 40 years that have passed since that very first Nordic media conference. Much has changed in these 40 years. For the journalistic media, for instance, the digital revolution has had a profound impact on their development: digitalization of all kinds of media, multiple…
Köp här

Isbn: 9789186523947

Utgivningsår: 20140910

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BF

av: Heikki Luostarinen

The first part of the book deals with the media’s role in conflicts and provides conceptual and theoretical tools for the analysis of conflict coverage and war reporting. Under the title ‘How Did We Get Here?’, the second part of the volume provides the historical background needed to understand the…
Köp här

Isbn: 9789189471108

Utgivningsår: 20020415

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BB

Det är viktigt att morgondagens medborgare ges möjlighet att utveckla en medie- och informationskunnighet som omfattar kunskap om, förmåga att använda, skapa och kritiskt reflektera kring massmedier, sociala medier, sin egen och skolans medieanvändning. För att nå dit krävs det att man under lång tid (sin skoltid) har…
Köp här

Isbn: 9789186523886

Utgivningsår: 20140611

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Elisabeth Eide, Risto Kunelius, Angela Phillips, Peter Hervik, Amin Alhassan, Karin Becker, Stephanie Craft, Silvio Waisbord, Ibrahim Saleh, Oliver Hahn, Carolina Boe, Hillel Nossek

The publication of the now famous twelve cartoons of Prophet Mohammed in Denmark in 2005 was followed by a heated controversy in the spring of 2006 that become a dramatic high point in (recent mediated) tensions between what has often been defined as the “Islamic world” versus the “West”. Although the actual news…
Köp här

Isbn: 9789189471641

Utgivningsår: 20081125

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Stig A. Nohrstedt, Rune Ottosen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
The book discusses the challenges war and conflict reporting face when confronted with major security leaks through WikiLeaks and the classified information revealed by Edward Snowden. Theoretically, the findings are related to the theories of threat society, new wars and risk-transfer warfare as well as to Johan…
Köp här

Isbn: 9789186523961

Utgivningsår: 20141014

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BB

av: Cecilia von Feilitzen

Since the end of the 1920s, thousands of studies have been conducted on the influences of media violence, especially its influences on children and youth. Many of the research findings would appear to be conflicting. There are, moreover, different types of media violence and different types of influences. In this…
Köp här

Isbn: 9789189471122

Utgivningsår: 20011115

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Oluf Jørgensen

Free access to public records is crucial to democratic control and participation. Rules of law and legal practice concerning access and secrecy are of far-reaching significance to all sectors of society and to the relationship between citizens and the state. Access to Information in the Nordic Countries demonstrates…
Köp här

Isbn: 9789186523992

Utgivningsår: 20141016

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789189471818

Utgivningsår: 20090601

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Johan Lindell

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper Sociala klasser
Under de senaste trettio åren har den sociala ojämlikheten i Sverige ökat i internationell rekordfart. Samtidigt har medielandskapet förändrats och ett allt större kanalutbud har lett till ett överflöd av nyheter och information. Boken Smaken för nyheter: Klasskillnader i det digitala medielandskapet utforskar…
Köp här

Isbn: 9789187957987

Utgivningsår: 20180903

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Oluf Jörgensen

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Offentlig förvaltning: juridiska aspekter Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Särskilda rättsområden Seriella publikationer och periodika Uppslagsverk och referensverk
Offentlighed i Norden forklarer og sammenligner retsreglerne for acces til dokumenter og data i Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island. Internationale regler fra FN, Europarådet og EU, der har stigende betydning, bliver også belyst Offentlighed i Norden viser, at offentlighedsreglerne i de fem nordiske lande er…
Köp här

Isbn: 9789186523985

Utgivningsår: 20141008

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Terje Angelshaug, Claude-Jean Bertrand, John H. McManus, Steven A. Smith, Susanne Fengler, Olav Anders Øvrebø, Martin Jönsson, Åke Pettersson, Mike Jempson, Gordon S. Jackson, Torbjörn von Krogh

Tony Blair demands it, Reuters wants it, the Spokane Spokesman-Review practices some of it and scholars try to define it – media accountability. The need for media accountability was formulated more than 100 years ago and made manifest with codes of ethics and “bureaus of accuracy”. The Hutchins Commission used the…
Köp här

Isbn: 9789189471580

Utgivningsår: 20080410

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Jonas Ohlsson

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
The field of media is in a state of rapid change. The motor of the development is the ever-improving technology for transmitting and receiving mediated content. With the new information and communication technologies (or ICTs), traditional borders – between geographical markets as well as between media forms – are…
Köp här

Isbn: 9789187957055

Utgivningsår: 20150227

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BB

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
The present work covers the Internet and telephony, television, newspapers and radio, with regards to subjects such as ownership, economics, distribution, production and consumption. Television and especially the Internet have been particularly important for the expansion and globalization of the media market. As a…
Köp här

Isbn: 9789186523145

Utgivningsår: 20110126

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Karl Erik Gustafsson, Per Rydén

The Swedish press, during the 17th, 18th, 19th ,20th and early 21st centuries continually reflected what was happening in the outside world and in its choice of format was influenced by developments in England, France, Germany, the US and the other Nordic countries. At the same time, it is apparent that the Swedish…
Köp här

Isbn: 9789186523084

Utgivningsår: 20101112

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Inka Salovaara-Moring, Hajo G. Boomgaarden, Miyase Christensen, Yonca Ermutlu, Camilla Haavisto, Charles Husband, Kari Karppinen, Epp Lauk, Tom Moring, Tuomo Mörä, Hannu Nieminen, Philip Schlesinger, Gavan Titley, Hans-Jörg Trenz, Claes H. de Vreese, Valeria Jakobson

This book brings together leading European specialists in theories of the public sphere, media and democracy. It explores current key problems of communication, democracy and diversity, and how these are intertwined as part of media practice. Integrating geographical, historical and multicultural approaches, it…
Köp här

Isbn: 9789189471733

Utgivningsår: 20090330

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Referensverk Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Seriella publikationer och periodika Sociala och etiska frågor Uppslagsverk och referensverk Våld i samhället
Mycket har diskuterats i medierna om hets och hat online. De välkända tv-programmen Uppdrag granskning om Män om näthatar kvinnor i Sverige, Ti stille kvinder i Danmark och Haterne i Norge är tre av många goda exempel. Så varför samla ihop ytterligare texter på temat? Det finns flera skäl. Ett första skäl är att många…
Köp här

Isbn: 9789187957192

Utgivningsår: 20151125

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Gregory Ferrell Lowe, Christian S. Nissen, Christian Edelvold Berg, Robert G. Picard, John D. Jackson, Josef Trappel, Erik Nordahl Svendsen, Chris Hanretty, Tom Moring, Sebastian Godenhjelm, Annette Hill, Jeanette Steemers

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Film-, tv- och radioindustri Industrier och branscher Media-, underhållnings-, informations- och kommunikationsbranschen
In September 2007 the BBC rounded up an international group of ‘the usual suspects’ for a conference. Public broadcasters, policy makers and media researchers from Britain and beyond deliberated Repositioning Public Service Broadcasting: The BBC Charter Renewal and its Global Aftermath. Emphasising the ‘global…
Köp här

Isbn: 9789186523169

Utgivningsår: 20110323

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC

av: Ulrika Facht

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: internet, digitala medier och samhälle Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
De flesta av Nordicoms utgåvor av MedieSverige har förutom statistik också innehållit analyser av medielandskapet. I den här utgåvan har vi valt att enbart fokusera på statistiken. Aktuell statistik, inkluderande långa tidsserier, är nödvändig för att förstå hur medielandskapet ser ut idag och hur det har vuxit fram.…
Köp här

Isbn: 9789187957291

Utgivningsår: 20160605

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BB

Kategorier: Kulturvetenskap och medievetenskap Medievetenskap Medievetenskap: journalistik Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap
Research on media and diversity has mainly focused on content analysis, or more precisely, on how immigrants are covered by the mass media. This book concentrates on the media workers themselves, and on mass media organizations. News journalists with immigrant backgrounds responded to interview questions such as: How…
Köp här

Isbn: 9789186523121

Utgivningsår: 20110216

Utgivare: Nordicom

Mediatyp: BC