Bläddra

Till rum blir tiden här: Lars-Åke Thessman

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Köp här

Till rum blir tiden här: Lars-Åke Thessman

Kategorier: Konst Scenkonst och film Teatervetenskap
Köp här
Scenografi är ingen suverän konstart. Dess betydelse och gestaltningsförmåga uppstår i mötet med skådespelarna på scenen och dessförinnan i samarbetet med regissörer och övriga konstnärer. Däri ligger dess komplexitet som visuellt uttrycksmedel och dess utmaningar. I denna bok belyser en av Sveriges mest framgångsrika och prisbelönta scenografer, Lars-Åke Thessman, scenografi ur sex olika perspektiv. Samtidigt beskrivs den kreativa processen och hur ett samarbete utvecklas mellan scenograf och regissör. I bild och ord redogörs för hur skisser, modeller och ritningar översätts till en fullskalig scenbild. Teaterns obeständighet innebär att alla sceniska rum står i förhållande till tiden. Teaterns konstnärer ritar i sanden, men ögonblickets konst förtjänar sin historia.