Bläddra

Tre punkt noll : Handen, hjärnan, tiden

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Tre punkt noll : Handen, hjärnan, tiden

Kategorier: Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Populärvetenskap Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Händerna fanns väl utvecklade mycket tidigt hos våra avlägsna förfäder - långt innan hjärnan var fullt utvecklad. Evolutionen tycks ha prioriterat handen före hjärnan. 

Handen med den rörliga tummen gav våra tidiga föregångare en fördel i kampen för tillvaron och möjlighet att iordningställa bostäder, skydda sig mot kyla, göra upp eld och så småningom tillverka verktyg och vapen. Handen kom före hjärnan - kanske drev handens aktiviteter på hjärnans utveckling? Den kreativa handen har varit förutsättningen för att utveckla civilisation och kultur. 

I dag spelar händerna en huvudroll i våra liv även i den digitaliserade världen av i dag. Också inom konsten är det så sedan 40 000 år. Handens nödvändighet kan inte överdrivas. Detta gäller även beröring, handen kan bli smittbärare mer än kulturbärare under t.ex. en pandemi. 

Men handens kunskap hamnar lätt i farozonen, de smarta telefonerna är kanske på väg att kidnappa vår hjärna. Våra händer riskeras att med den digitala utvecklingen mest beröra skärmar istället för verkliga föremål. 

Syftet med denna vidsynta bok är att påvisa vikten av att värna om handens möjligheter, dess skaparkraft och kreativitet, dess känsel och känsla. Handen är vår viktigaste kulturbärare. 

Boken är illustrerad med författarens egna, klargörande teckningar. 

Göran Lundborg är professor em. i medicin, författare, föreläsare, bosatt i Lund. Senast 2019 utkom han med den uppskattade boken Handen i den digitala världen, tidigare med Handen och hjärnan (2011), som också översatts till engelska.