Bläddra

Tro, hopp och fördom – religion som resurs i mötet med den andra

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsmöten

Tro, hopp och fördom – religion som resurs i mötet med den andra

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsmöten
Köp här
En inspirations- och metodbok för dig som är intresserad av interreligiöst/-kulturellt arbete. Boken är uppdelad i olika delar som kan läsas oberoende av varandra.


I den första delen får läsaren en presentation av projektet Tillsammans för Sveriges verksamheter. Olika begrepp och förhållningssätt som vuxit fram under arbetets gång förklaras. Denna del vill ge inspiration och idéer till hur man kan starta olika verksamheter men också skapa en grund till varför det är viktigt att arbeta interreligiöst/-kulturellt.


Den andra delen ger en inblick i hur det faktiska arbetet har vuxit fram. Projektet har under åren mött både motstånd och kritik men också fått mycket uppskattning och stöd. Här får vi ta del av projektets egen syn på det som hänt och hur de hanterat olika situationer.


Den tredje delen berättar hur olika metoder och verksamheter har vuxit fram men ger också tips kring vad man bör tänka på när man arbetar interreligiöst/-kulturellt. Boken avslutas med en genomarbetad metoddel med övningsexempel.