Bläddra
Köp här

Isbn: 9789152629543

Utgivningsår:20051231

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsmöten Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
I den här boken beskrivs Sveriges nya religiösa landskap och de förändringsprocesser som blivit följden av mötet mellan majoritetssamhället och minoritetsreligioner.Förståelse av religioners plats och roll i nutiden är mycket viktig som bakgrund till skeenden i världen. Boken innehåller en allmän historik om de olika…
Köp här

Isbn: 9789144101767

Utgivningsår:20150114

Utgivare: Studentlitteratur

Mediatyp: BC

av:Jakob Wirén

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsmöten
Vilket utrymme är jag beredd att ge åt trosföreställningar och traditioner som inte är mina egna? Vad betyder mötet med människor av en annan tro för min egen tro?  I ett alltmer mångreligiöst samhälle uppstår en mängd frågor i mötet…
Köp här

Isbn: 9789152638552

Utgivningsår:20210208

Utgivare: Verbum AB

Mediatyp: BC

av:Maria Kjellsdotter Rydinger, Othman Al Tawalbeh

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsmöten
En inspirations- och metodbok för dig som är intresserad av interreligiöst/-kulturellt arbete. Boken är uppdelad i olika delar som kan läsas oberoende av varandra. I den första delen får läsaren en presentation av projektet Tillsammans för Sveriges verksamheter. Olika begrepp och förhållningssätt som vuxit fram under…
Köp här

Isbn: 9789171189424

Utgivningsår:20141001

Utgivare: Proprius förlag

Mediatyp: BB

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsmöten
Dessutom medverkar imam Salahuddin Barakat, rabbi Ute Steyer och biskop Åke Bonnier med varsin text om mötet med den andre. Med hjälp av samtalsfrågor bjuds du som läsare in att fundera och samtala med andra om möten och mångfald utifrån era egna liv. På så sätt kan nya berättelser skapas.
Köp här

Isbn: 9789173156196

Utgivningsår:20220815

Utgivare: Argument Förlag

Mediatyp: BC

av:Awad Olwan

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsmöten Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Vi lever i globaliseringens tidevarv. Migrationen har gjort samhället till en mötesplats för en mångfald av religioner och åskådningar. Hur påverkar detta demokratin, välfärden och sammanhållningen i landet? Kan religionerna leva i fred sida vid sida? Hur stor är risken att de religiösa motsättningarna i Mellanöstern…
Köp här

Isbn: 9789175331386

Utgivningsår:20161001

Utgivare: PaperTalk

Mediatyp: BC

av:Eli Göndör

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Filosofi och religion Islam Religion och tro Religion: allmänt Religionsmöten Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Arabiska sunnimuslimer har i sina hemländer oftast levt i en majoritetskultur. Det egna språket och den egna religionen har varit normerande för hela samhället. I Europa möter de en sekulariserad kristen majoritetsbefolkning som betraktar religionen som en privatsak. I Religionskollision lyfter Eli Göndör fram…
Köp här

Isbn: 9789177030638

Utgivningsår:20170928

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av:Eli Göndör

Kategorier: Etnicitet Etniska minoriteter och mångkultur Filosofi och religion Islam Religion och tro Religion: allmänt Religionsmöten Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Sociala grupper
Minoriteter som anpassar sig och majoriteter som tolererar. Det brukar uppfattas som huvudingredienserna för att det mångkulturella samhället ska fungera. Men vad händer när det i stället är två majoritetskulturer som möts? Arabiska sunnimuslimer har i sina hemländer varit del av en majoritetskultur. Det egna språket…
Köp här

Isbn: 9789177031956

Utgivningsår:20190730

Utgivare: Timbro

Mediatyp: BC

av:Amira Bint Annour

Kategorier: Filosofi och religion Islam Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsmöten
Är du en kristen som vill möta och förstå muslimer? Då är den här boken skriven för dig! Här får du en översikt över vad islam lär om olika ämnen och du får läsa om skillnader mellan islam och kristen tro. Du får lära dig vilka frågor muslimer ofta ställer till kristna och hur man kan svara på dessa frågor. Du möter…
Köp här

Isbn: 9789163909078

Utgivningsår:20160606

Utgivare: Vulkan

Mediatyp: BC

av:Fouad Masri

Kategorier: Filosofi och religion Islam Kristendom Religion och tro Religion: allmänt Religionsmöten
Fouad Masri är både författare och föreläsare. Han växte upp i det krigshärjade Beirut i Libanon. Som pastor i tredje generationen har han en passion för att dela Kristi kärlek med muslimer. Fouad Masri är utbildad pastor och har betjänat muslimer sedan 1979. Han har tränat över 27 000 kristna runt om i världen i att…
Köp här

Isbn: 9789188430434

Utgivningsår:20171121

Utgivare: Livets Ords Förlag

Mediatyp: BC

av:Willem J. J. Glashouwer

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsmöten
Willem J.J. Glashouwer är ordförande för Christians for Israel International. Han är avskild som pastor inom nederländska reformerta kyrkan och har arbetat som ledare för Evangelical Braodcasting Company i Nederländerna. Han spelade en avgörande roll i grundandet av Dutch Institute for Evangelical Higher Education och…
Köp här

Isbn: 9789188430502

Utgivningsår:20180227

Utgivare: Livets Ords Förlag

Mediatyp: BC

av:Christer Hedin

Kategorier: Filosofi och religion Religion och tro Religion: allmänt Religionsmöten
Befinner sig islam och Västerlandet på kollisionskurs? Många händelser i nutiden kan tolkas som en konflikt mellan två kulturer. Den ena anser vara präglad av frihet och förnuft, den andra av fruktan och förtryck. Västerlandet anses vara präglat av en kristen tradition som skapat öppenhet för världen och vetenskapen.…
Utgått

Isbn: 9789175041858

Utgivningsår:20060901

Utgivare: Dialogos Förlag

Mediatyp: BC